BAGALATIA 3

1Bing'we Bagalatia bachilu-chilu, i gete nani uyo wamulogile shi? Tuhaya ahene u Yesu Kilisto akoolechiwa hape-hape u ku butongi wing'we, giki wamala kukong'wa ha nsalaba! 2Natogilwe muniwile guyu mhayo gumo, u Moyo mukang'wanukula kulwa shitwa sha mu shilagilo, nuulu kulwa kujiigwa i Nghulu Jawiza na kujizunya? 3Hama nibuli hangi ng'wachiluhalile giko? Mukandya chiza muli Moyo, i haha mutogilwe kumaligija mu nguzu ja mili? 4Gashi u mu buluhi u bose ubo ng'waluhaga, ng'waluhilaga dalali duhu? Ulu nghana mubize ng'waluhilaga dalali ! 5Angu, u Mulungu uyo akung'winhaga Moyo, na akubeejaga milimo ya budula butaale mu bing'we, akwitaga giko iki mudimile shilagilo, nuulu kulwa kugwigwa u mhayo go ng'wa Mulungu na kuguzunya? 6I mihayo yeniyi ijile git'umo Abulahamu akabalilwa butungilija, kulwa kunsanya Mulungu. 7Huna luulu, managi giki a banhu abo bali mu kuzunya, hu bene a baana ba ng'wa Abulahamu. 8I shandikwa shali shimanile kwingiila kale na kale, giki u Mulungu akubabalila butungilija kulwa kuzunya a banhu ba mahanga, h'i chene shikanomeela Nghulu Jawiza u Abulahamu giki, "Pye a mahanga gakwilukilwa mbango kufuma muli bebe." 9Hu kuhaya a banhu abo bali mu kuzunya, basangilile i mbango nanghwe u Abulahamu, uyo wali na kuzunya. 10Lelo abo basendamilile shitwa sha mu shilagilo, a bene pye bali ng'wizumo; nguno gwandikilwe giki, "Azumilwe buli ng'wene uyo atudula kushikilija kwiyita pyi iyo yandikilwe mu shitabo sha shilagilo." 11Ili hape giki atiho munhu uyo ashikile kubalilwa butungilija u kuli Mulungu kulwa shilagilo; nguno, "U ntungilija akubiza mpanga kulwa kuzunya." 12Aliyo i shilagilo i shene shitafumile mu kuzunya, nguno guhayiwe giki, "U wa kwiyita i yeniyi akubiza mpanga muyo." 13U Kilisto akabiza izumo kulwa nguno yise, huna luulu wamala kutukomoola a bise, utwinja u ng'wizumo lya shilagilo, nguno gwandikilwe giki, "Azumilwe buli ng'wene u wa kunungelejiwa ha linti." 14Ijile giko kulwa giki, u muli Yesu Kilisto na a banhu ba mahanga bajanukule i mbango ja ng'wa Abulahamu, tukwanukule mu kuzunya u kwisagijiwa kwa ng'wa Moyo. 15Badugu bane, leki namuwile shigemenghejo sha banhu; ulu munhu utuula ilagane atiho ungi wa kulikenaagula, nuulu kulyongeleleja mhayo gungi. 16Huna luulu, u wisagijiwa ubo akinhwa u Abulahamu wali kulwa nguno yakwe na Myalwa wakwe. Atawililwe na "Babyalwa", giti bingi. Aliyo kulwa ng'wa umo duhu: "Na kuli Myalwa wako," hu Kilisto. 17U mhayo uyo naliguhaya guli giki, i lilagane likatonga u kutuulwa nu Mulungu, huna luulu i shilagilo isho shikandya kutumama ha numa ya myaka magana ane na makumi adatu, shitiko kugukenaagula nuulu kugwinja ho u kwisagijiwa. 18Nguno u wingiji ulu buliho kulwa shilagilo, butudula kubiza ho mu nzila ya kwisagijiwa; aliyo u Mulungu iki ali na shigongo, akang'winha wingiji u Abulahamu mu kung'wisagija. 19I gisi luulu i shilagilo shili na nimo ki? I shoi shikatuulwa kulwa nguno ya buhubi, kushisha ize u Myalwa uyo wali wamala kwisagijiwa. Shikalagilwa mu nzila ya bamalaika, shushikilijiwa mu nkono gwa nsangija. 20Ali luulu, atudula kubiza ho nsangija kulw'ipandi limo duhu, nguno u Mulungu ali umo. 21I gisi numho luulu hu kuhaya i shilagilo shiipuganije nu kwisagija kwa ng'wa Mulungu? Itujaga giko na hado yaya! Nguno ulu ni shituulilwe ho shilagilo isho shidugije kutwinha bupanga, u mhayo gwa kubalilwa butungilija mu nzila ya shilagilo ni guliho. 22Kwike i shandikwa shihayile giki, pye a banhu bali ha silili ya shibi. U mu giko u kwisagijiwa uko kuliho kulwa kunzunya Yesu Kilisto, bakwinhagwa bazunya. 23Aliyo aho gutaali kwiza u mhayo gwa kuzunya, twali ha silili ya shilagilo, h'isho shatulelaga. Twali tulugalijiwe hanze yago u mhayo gwa kuzunya, uyo yali giki guloolechiwe. 24Huna i shilagilo shali na nimo gwa kutulanga, kushisha lishike i likanza lya ng'wa Kilisto, i lya kubalilwa butungilija kulwa kuzunya. 25Ali luulu, iki twashikile u ng'wikanza lya kuzunya, tutikala ha silili ya nangi hangi. 26Nguno pye a bose muli baana ba ng'wa Mulungu kulwa kunzunya Kilisto Yesu. 27Iki pye abo mubatiijiwe muli Kilisto, munzwalile u Kilisto. 28Butiho busolanhyiwa a ha gati ya Nyudaya nu w'ihanga lingi, na a ha gati ya nsese nu yuyo ali mu wiyabi, nuulu a ha gati ya ngosha na nkima; nguno u muli Kilisto Yesu pye a bose muli bumo. 29Hu kuhaya ulu muli ba ng'wa Kilisto, numho muli ba bubyile bo ng'wa Abulahamu, huna luulu muli bingiji git'umo kuli u kwisagijiwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\