BAGALATIA 4

1Uyo naliguhaya guli giki, u ng'wingiji aho ataali nigini, atikilile na nsese nuulu iki pyi i shikolo shili shakwe. 2Ali ha silili ya baleji na balanghani basho i shikolo, kushisha lishike i likanza ilo lituulilwe nu ise. 3H'umo guli nu ku bise: aho twali tutaali banigini twali mu busese, ha silili ya busugi bo mu si. 4Aliyo aho lyang'wa i likanza, u Mulungu akantuma u Ng'wana wakwe, ubyalwa na nkima: ubyalwa ha silili ya shilagilo, 5abakomoole abo bali ha silili ya busugi bo shilagilo, twitwe kubiza baana. 6Nose luulu iki muli baana, u Mulungu wantumile Moyo wa Ng'wana wakwe u mu ngholo jise; u Moyo ng'wenuyo akwitananaga "Aba," makulu gaho "Baba." 7Ali luulu, u bebe uti nsese, uli ng'wana gete. Huna luulu iki uli ng'wana, uli na wingiji u kuli Mulungu. 8Kwike i kale aho ng'wali mutaali kumana u Mulungu, ng'wali balamya ba mashiikolile ayo gati mamulungu! 9Aliyo i haha iki muumanile u Mulungu; i gete tuhaye giki u Mulungu amumanile a bing'we, nibuli mulishoka ku numa hangi ku mihayo migokolo ya ku bunigini, iyo iti na gwa kupya gwa kudula kumuzenga? Mutogilwe kubiza basese bayo hangi? 10Iki ng'wandije na kuyudilila mihayo ya kukuja shiku ndebe na myeji na myaka, na makanza gangi na gangi! 11Ulu nang'wiganika nalogoha, natizubiza hamo nanogelaga dalali duhu, u mu butumami bone u ku bing'we! 12Badugu bane, naling'wikumbilija mubize git'umo nali u nene, nguno u nene nali git'umo muli a bing'we, mutaali kunikenya mhayo gose-gose. 13Mumanile giki i kwandya nakamulomeela i Nghulu Jawiza kulwa nguno naali na makoye u mu mili gone. 14Aliyo nuulu iki ng'wali mu bugeng'wa butaale kulwa nguno ya makoye ga mili gone, nahene mutanidalahile, nuulu mutaniswile mate na kunilekanija! Mukananukula giti muling'wanukula malaika wa ng'wa Mulungu, nuulu giti nali Kilisto Yesu! 15U bufula wing'we wenubo, bojile hali? Nguno nalimukaanila giki ulu ni yali idulikanile nuulu kukobola miso ging'we, ni ng'wagakobola ng'uninha nene! 16Hamo nabizile ng'wanishi wing'we iki nakumuwilaga i ya nghana? 17A benabo i chene bamukalalilwe nghana; aliyo iti mu butungilija, batogilwe kumulekanya na a bise. 18U mhayo gwa bunwani u gwene gwawiza ulu guli mu butungilija, niyo ili chiza u kwita giko gwa-gwa-gwa; iti kugonga ulu naliho hamo ning'we duhu. 19Bing'we baana bane, mulinilumya busungu kushisha ilonge hangi u Kilisto u mu bing'we! 20I haha nalikumva na kugalucha i lilaka ulu ni nali hamo ning'we; nguno nalilemeelwa umo nang'witile! 21Aliniwilagi a bing'we abo mutogilwe kubiza ha silili ya shilagilo; angu, mutashiigwaga umo shihayilile i shilagilo? 22Nguno gwandikilwe giki u Abulahamu wali na bitunja babili, umo wali wa nkima nsese, ungi wa ng'wanisaale. 23U wa nkima u nsese akabyalwa git'umo kali kajile ka mili, aliyo u wa ng'wanisaale akabyalwa mu kwisagijiwa. 24I mihayo yeniyi ili shigemenghejo sha kutoolekeja malagane abili, limo lya kufuma ku lugulu lo Sinai, ilo likabyalaga baana ba mu busese; hu nkima u Hagali. 25Nguno u Hagali ali giti lugulu lo Sinai ulo luli mu si ya Balabu; akulenganijiwa na Yelusalemu ya haha, nguno ili mu busese hamo na a baana bayo. 26Lelo i Yelusalemu ya kwigulya, i yene ili mu wiyabi; hu ng'wene u niniswe a bise. 27Nguno gwandikilwe giki, "Yegaga u bebe uyo uli ngumba, uyo utabyalaga. Bebe uyo utaali kulung'wa busungu, hamukaga no-no-no, utule na lupundu. Nguno a baana bakwe uyo atatoolilwe bali bingi, kutinda a bakwe uyo atoolilwe." 28Nose a bing'we badugu, muli baana ba kwisagijiwa git'umo wali Isaka. 29Huna luulu, umo ng'wana wa kubyalwa mu nhungwa ja mili wanuhijaga u ng'wana wa kubyalwa mu nguzu ja ng'wa Moyo, h'umo ikujilaga ni haha. 30Aliyo i shandikwa shihayile ginehe? "Mpeejage u nkima u nsese nu ng'witunja wakwe, nguno u ng'witunja wa nsese atiko kubiza na wingiji hamo nu ng'witunja wa ng'wanisaale!" 31Huna luulu bang'wise, a bise tuti baana bakwe u nkima u nsese, tuli ba ng'wanisaale.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\