BAHEBULANIA 10

1Nguno i shilagilo shili nengeeji gwayo duhu i mihayo yawiza iyo ikwiza; i shoi shiti suso yenekili ya mihayo yeniyo. Shitudula kubashikanya abo bakegeelaga kwiza kufunya shitambo sha mbika h'i yene duhu gwa-gwa-gwa buli ng'waka! 2I gisi ulu ni chene, i shitambo shenisho ni shitooyile kale u kufunyiwa? Nguno ulu ni bakeejiagwa mu giko a balamya, ni batikalaga bushokeja hangi na hangi kukoyiwa na shibi u mu ngholo jabo. 3Aliyo i shitambo isho shikafunyiagwa buli ng'waka shenisho, shili na nimo gwa kubizukija shibi a banhu. 4Nguno a mininga ga nzagamba na a ga mbuli, gatudula u kwinja i shibi. 5H'i chene akiza u mu si alihaya giki, "Shitambo na shakwinha, wali uti na nghumbu nasho, aliyo ukanilonja-longeja mili nene. 6I shitambo sha kupemva shitakuyegije, ni shakwinha isho shikafunyiagwa kulwa shibi! 7H'i nguno yene nakahaya giki, 'Lolaga, u nene naliho, u mu shandikwa handikilwe kulwa nguno yane; nizile kwita iyo utogilwe bebe Mulungu.' " 8Akandya uhaya giki, "I shitambo ni shose isho shikafunyiagwa wali uti na nghumbu nasho; ni shitambo sha kupemva, ni shisho shikafunyiagwa kulwa shibi shitakuyegije;" nuulu iki shikafunyiagwa umo shihayilile shilagilo. 9Hama hangi uhaya giki, "Lolaga, u nene nizile kwita iyo witogilwe". Hu kuhaya alilyinja i lya kwandya, aliguzuhye i lya kabili. 10Huna luulu, tukwejiagwa kulwa kahelele kenaka; mu nzila ya mili go ng'wa Yesu Kilisto, uyo gukafunyiwa lukangala lumo duhu. 11Aliyo a bagabiji, buli ng'wene akimiilaga ntondo na ntondo kulwa kutumama na kufunya shakwinha na shitambo sha mbika h'i yeniyo duhu; isho shitiko kwinja shibi! 12Lelo u ng'wene aho wamala kufunya shitambo shimo sha buja na buja kulwa shibi, akigasha ku nkono gwa bulyo go ng'wa Mulungu. 13Kufuma ikanza lyenilo alindiilile, kushisha a banishi bakwe biitwe kubiza ha kutuula mhambala jakwe. 14Nguno u mu kwifunya kamo giko, akabinha bushikanu wa buja na buja abo bakwejiagwa. 15Nu Moyo Ng'wela akutukaanilaga, nguno alandya uhaya giki, 16"Ili hu lyene i lilagane ilo nakulagana nabo ulu jubita i shiku jenijo; alihaya Seeba. Nakubatuulila shilagilo shane u mu ngholo jabo, nu mu maganiko gabo nakushandika." 17Na giki, "I shibi shabo natushizukila hangi na hado yaya, pyi nu buhubi wabo." 18Nose aho buliho bulekejiwa u mu yose iyi, itiho hangi nguno ya kufunya shitambo kulwa shibi. 19Huna luulu badugu, iki tuli na wiyabi kwingila u ng'wipandi lyeela no-no-no kulwa mininga ga ng'wa Yesu, 20kubitila mu nzila mhya na mhanga, iyo watubeegegije ya kubita ng'wisenge, uyo guli mili gwakwe wei ng'wenekili, 21niyo hangi iki u mu kaya ya ng'wa Mulungu tuli na Ngabiji Ntaale giko, 22huna luulu, twegeelagi na ngholo ngololoku, hamo na kuzunya kushikanile. I ngholo jise jibize jaseeseebelilwe na kwejiwa, jinge u mu maganiko a mabi; ni mibili yise ibize yoojiagwa mu minzi meela. 23Tubudimagi mu bukalalwa u bukaaniji bo kwisagilwa kwise, nguno uyo atwisagigije ng'wene nsanyiwa. 24Tubizagi banhu ba kwiganika mihayo iyo idugije kutugunaana kubeeja milimo yawiza, ya koolecha butogwa buli ng'wene ku biye. 25Yaya u kuguleka u mhayo gwa kwibilinga hamo, umo shili shimile sha banhu bamo buhuguji kulwa shimile sha koya kwibilinga hamo kulwa kunamya Mulungu; bazunya bamo bakingila u mu shimile shenisho.', aliyo twikomeleja; niyo i no-no-no iki mulibona giki lwegeelaga kushika u lushiku lwenulo! 26Nguno ulu tulinda twideeba i nghana huna tushoka hangi kwita shibi bo makaala, shitiho shitambo shingi isho shisaagile ho kulwa nguno ya shibi; 27ulu iti kulindiila duhu nsango gwa kogohya, na moto uyo gukubakenaagula a banishi. 28Ose-ose uyo udalaha shilagilo sha ng'wa Musa atachilagwa shigongo; ulu ukaanilwa na banhu babili nuulu badatu akabulagagwa. 29Al'u wa kumpandagila Ng'wana wa ng'wa Mulungu na kugadalaha a mininga ayo gakung'wejaga, na kunsondagula u Moyo wa shigongo, angu, u ng'wenuyo atigeleelilwe nsango ntaale kutinda? 30Nguno tundeebile uyo ahayile giki, "I shiili yene ili yane, nakulipa nene." Na giki, "U Seeba akubalamula a banhu bakwe." 31Guli mhayo gwa kogohya no u kugwa mu makono ga ng'wa Mulungu mpanga! 32Jizukagwi i shiku ja wandijo umo ng'waluhilaga, a makanza gene ng'wandyaga u kulyanukula i lisana. 33Nguno makanza gamo a bing'we benekili ng'wasondagulagwa na kuluhiwa bo hape-hape; makanza gangi ng'wasangilaga nabo abo biitilagwa i mihayo yeniyo. 34Nu mu butungwa ng'wabizaga hamo nabo, ng'wali muzunije nuulu kutaajiwa sabo jing'we bo kwiboneelwa. Niyo u mhayo gwenuyo ng'wali muguyegelile, nguno ng'wali mumanile giki a bing'we muli na sabo ya nghana, na ya kushinga ho. 35Huna luulu, yaya u kubuponya u bushisha-ngholo wing'we wenubo, nguno buli na mheela nhaale no. 36Shiigelile mubize biyumilija, ng'wishikilije iyo ayitogilwe u Mulungu, hu mukupandika mheela. 37Nguno lyasaagaga ikanza ido no, huna uyo aliza, akwiza; niyo atudilaga. 38Kwike u ntungilija wane akubiza mpanga kulwa kuzunya; lelo ulu utawa-tawa, u moyo gwane gutunyegela! 39Aliyo a bise tutimo u ng'wigele lya banhu ba kutawa-tawa, abo bakujimiilaga; tuli bamo ba babo bakuzunyaga banukula bupanga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\