BAHEBULANIA 11

1Ali luulu, u kuzunya kuli kubusanya u bunghana bo mihayo iyo tukwiyisagilagwa, kumana gete giki iliho, nuulu aho tutaali u kwibona. 2Nguno a bataale hu bakaanililwe mu mhayo gwenuyo. 3Kulwa kuzunya tumanile giki pyi i shiseeng'wa shikabeejiwa mu nzila ya mhayo go ng'wa Mulungu, hu kuhaya i shikolo isho shikubonagwa shitafumile mu shikolo sha kubonwa. 4Kulwa kuzunya u Abeli akanfunija shitambo shawiza u Mulungu, kutinda isho akafunya Kaini, u mu mhayo gwenuyo ukaanilwa kubiza ntungilija, nguno u Mulungu ng'wenekili akashikaanila i shakwinha shakwe. Huna luulu, u mu mhayo gwenuyo u Abeli ataali akulungalungaga, nuulu iki wamala kucha. 5Kulwa kuzunya u Enoka akinjiwa atabitile mu kucha. Atilongile nguno u Mulungu akang'winja, iki aho ataali kwinjiwa wakaanilagwa giki wali anyegije u Mulungu. 6Aliyo ulu iti mu kuzunya, itudulikana u kunyeja u Mulungu. Na luulu abo batogilwe kwiza kuli we, shibigelile kuzunya giki aliho, na giki akabinhaga mheela abo bakankoobaga. 7Kulwa kuzunya u Noa akabeeja ngalaba nguno akahugulwa na Mulungu, nuulu iki i mihayo iyo akawilwa yali itabonekanaga; wipija i kaya yakwe nguno wali na logohano. Ubiza wingila mu butungilija kulwa kuzunya, aliyo i si uyenheleja kugwisijiwa nsango. 8Kulwa kuzunya u Abulahamu aho wawilwa kuja kwipandi ilo alanukule kubiza wingiji bokwe, akazunya uja nuulu iki wali atamanile uko wajaga. 9Kulwa kuzunya aho ali u mu si ya kwisagijiwa yeniyo wali giti nshimizi; wikalaga mu maheema, pye nu Isaka nu Yakobo, abo nabo baali bingiji u mu wisagijiwa wenubo. 10Nguno wali agwisagililwe u nzengo uyo guli na misingi; uyo meeja na nzengi wago ali Mulungu ng'wenekili. 11Kulwa kuzunya nu Saala nanghwe iki akansanya uyo akabisagijaga, akapandika budula bo kubuucha nda, nuulu iki a makanza gakwe gaali gamala kubita. 12Huna luulu u kufuma u muli munhu umo ng'wenuyo, uyo niyo wali sumva na nfu, wilonga buhi na buhi bo banhu, u wingi wabo giti sonda ja ng'wigulu, nuulu giti maseni ga ha nyanza. 13Pye a bose benaba bakachila mu kuzunya, i shikolo isho baali bisagijiwa bashiloleelaga bu kule buyushiyegela. Aliyo buucha bataali u kushanukula, bubiza bakaaniji giki baali bageni na bashimizi u mu si. 14Abo bakahayaga mihayo ili giko, bakoolechaga hape giki bali bachooji ba si yabo ya wikomangile. 15Nguno ulu ni bikale bakugwiganikaga u nzengo uyo baali bafuma, nose ni bapandike ng'wanya gwa kushoka ko. 16Aliyo bakasangwa bali na nghumbu ja kubiza mu nzengo gwawiza kutinda, h'u ng'wigulu; h'i nguno yene u Mulungu ati na minala u kwitanwa giki ali Mulungu wabo, nguno wamala kubalonja-longeja nzengo. 17Kulwa kuzunya, u Abulahamu akanfunya u Isaka aho wageng'wa; u wei uyo wali winhwa wisagijiwa, uzunya kunfunya u ng'wana wakwe uyo wali umo duhu ng'wenuyo, giki abize shitambo; 18nuulu iki wali wawilwa giki, "U bubyile wako bukwitanilwa muli Isaka." 19Akabala giki u Mulungu adugije kunjuucha kufuma mu bafu; na nghana ubiza giti wang'wanukula kufuma mu bafu. 20Kulwa kuzunya, u Isaka nanghwe ubafuuha a ba Yakobo nu Esau, akubalombelaga mbango kulwa mihayo ya shiku ja ku butongi. 21Kulwa kuzunya, u Yakobo aho wegeela kucha akanfuuha buli ng'witunja o ng'wa Yosefu, kunu alilamya widimilijaga ha nangha gwakwe. 22Kulwa kuzunya, u Yosefu aho wegeela kucha akabizukija a Baisilaeli i mihayo ya kwinga mu Misili, ubalagila ni mihayo ya maguha gakwe. 23Kulwa kuzunya, a babyaji ba ng'wa Musa aho wabyalwa, bakamisa ikanza lya myeji idatu, nguno bakamona giki wali ng'wana wawiza; buleka u kushogoha i shilagilo sha ntemi. 24Kulwa kuzunya, u Musa aho wakula ulema u kwitanwa giki ng'witunja wa nshike wa ng'wa Falao. 25Ubona ili hambu-hambu kuluhiwa hamo na banhu ba ng'wa Mulungu, kutinda kuyegela mu shibi ng'wikanza iguhi. 26Nguno akabona giki, u busondagulwa bo ng'wa Kilisto buli sabo nhaale kutinda busabi wa mu Misili, iki wali waloleela mheela u ku butongi. 27Akinga i Misili kulwa kuzunya, uleka u kubogoha u bupelanu wa ntemi; wiyumilija nguno wali wamona uyo atabonagwa. 28Kulwa kuzunya, akabeeja pasaka useeseebela na mininga, giki u nyagaja wa babyalwa ba kwandya atizubakuumya a babo. 29Kulwa kuzunya bakabita u mu Nyanza i Yaza balishimiza, giti bali ha si nyumu; aho bihamba a Bamisili yubamila. 30Kulwa kuzunya, i ndugu ja Yeliko bakajipindiila ikanza lya shiku mpungati, jugwa. 31Kulwa kuzunya, u malahya u Lahabu atayagalile hamo nabo a bashitiigwa, nguno akabanukula mu mhola a badati. 32I gisi nahaye mhayo ki hangi? Nguno lituniigelaga i likanza lya kubahaya banhu giti: Gidioni, Balaka, Samusoni, Yefuta, Daudi, Sang'weli; pye na a bahangi, 33abo kulwa kuzunya baali bapyeni, buyupyena mabutemi na kubeeja ya butungilija, banukula iyo baali bisagijiwa. Hangi bubiza na budula bo kuyukundikija na milomo ya shimba, 34na kujimya busebu wa moto; buyupuluguka na kubulagwa bo malushu. Bangi buyuguzuhiwa kufuma mu bugokolo, bapandika budula bo kuheeba mabita ga banishi mu bulugu. 35Na bakima babita kwanukula bafu babo, abo bakayujuuchiwa. Bangi batulagwa kushisha kubulagwa, aliyo u gwa kulekejiwa baali bagulemile, nguno baali bamanile giki bakwanukula bujuuko busoga kutinda. 36Bangi bagwaga mu bugeng'wa butaale no bo kwineenelegejiwa na kutulwa, hamo na kuyutungwa baponyiwa mu jeela. 37Bangi bapondagwa mawe, na bangi bakeleshiagwa na misumeno; bingi baacha bo lilushu. Bangi u mu kupeela kwabo bajaga bakuyungaga hose-hose, bazwalile ndili ja ngholo na ja mbuli. Baali mu bugayiwa na buluhiwa butaale no; iyo biitilagwa yali yabubi no! 38I si yababonaga giki bati na ngofyoolo nuulu hado; bajaga bakuyungaga mu matogolo, na kwiswengha mu mahalo ga mu ngulu na mu myobo ya ha si! 39Pye a benaba bakaanililwe chiza u mu kuzunya kwabo, aliyo batawanukulile u wisagijiwa. 40Nguno u Mulungu wali atubikilile a bise mhayo gwawiza no; ibize giki u bushikanyiwa wabo bujilanije nu wise.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\