BAHEBULANIA 12

1Huna luulu iki tupindiwe n'ilunde itaale giko lya bakaaniji, hu kuhaya tulekanagi na buli mhayo gose uyo gukutudidohyaga, ni shibi isho shitwitaligingije. Twiyumilije u kupeela u mu wishiganhilwa ubo tutuulililwe; 2u kunu tunkalalilile Yesu, u ng'winhi na nshikanya wa kuzunya kwise, uyo akiyumilija kuluha ha nsalaba, widalaha i minala kulwa buyegi ubo wali atuulililwe; i haha igashije ku nkono gwa bulyo gw'Isumbi lya butemi lya ng'wa Mulungu. 3Ng'wideedenghanyagi u ng'wenuyo, uyo akiyumilija mihayo ya budalahwa butaale giko kufuma ku banhu ba shibi, yaya u kwinogolelwa nuulu kugwa-ngholo. 4A bing'we a mininga ging'we gataali kwidika kulwa nguno ya kwilwisha na shibi. 5Hamo mukugwibaga u mhayo gwa buganikiji ubo bukumuwilaga giti muli baana; giki, "Ng'wana wane, utizubudalaha u buhuguji bo ng'wa Seeba, na hangi utizugwa ngholo ulu ukuhama. 6Nguno u Seeba akanghugulaga buli ng'wene uyo antogilwe; na akantaalaga manasu buli ng'wene uyo akang'wisaabaga kubiza ng'wana wakwe." 7Huna luulu bizagi biyumilija u mu buhugulwa, nguno iyo akung'witilaga u Mulungu akung'witilaga iki muli baana; angu, aliho ng'wana ki uyo atahugulagwa na ise? 8Aliyo ulu ng'ubiza mutimo u mu buhugulwa ubo pye a baana basangilile, numho muti baana ba mu kaya, muli baana ba ku mabbaala! 9Hama hangi a higulya ya yeniyo, aho tutaali nabo a basiswe ba mu mili tukabigwaga ulu balituhugula; angu, u kwidohya u kuli we uyo ali Siswe mu myoyo yise giki tupile, guti gwawiza kutinda? 10Na nghana a bene bakatuhugulaga ng'wikanza lya shiku ngehu git'umo babonelile giki ili yawiza, aliyo u ng'wene akiitaga kulwa solobo yise, giki tubize na busangi u mu wela bokwe. 11Pye a banhu gutabayejaga u mhayo gwa kuhugulwa u ng'wikanza ilo gulitumama, nguno gukaminyaga; aliyo u ku shiku ja ku butongi gukatwajaga matwajo ga mhola na butungilija, u mu banhu abo bakilangaga kufuma mugo. 12Huna luulu, gaguzuhyagi a makono a manogoleku, na a mazwi ayo gayogomile. 13Ni nzila umo mhambala jing'we jikubitaga mujigoloole, u nemehazu atizutunga kungi, aliyo agunaanwe apile. 14Bizagi na nghumbu ja kwikala mu mhola nabo pye a banhu; na mushimizile mu wela, ubo munhu atiko kumona u Mulungu ulu ati nabo. 15Ilanghanagi gete, atizilonga wa kuleba u kushika u mu shigongo sha ng'wa Mulungu, na litizilonga ijinji lya busungu muli ose-ose, likandya kufuluma; nose lisosohaje banhu bingi. 16Atizilonga njingi ose-ose nuulu nghunga, giti Esau, uyo akaponya butaale bokwe bo kubyalwa kwandya, kulwa nguno ya shiliwa sh'ikanza limo duhu. 17Nguno mumanile giki, u ku shiku ja ku butongi akagema u kubiza na wingiji u mu mbango, aliyo uleng'wa nuulu iki akagukooba na shisoji u mhayo gwenuyo; atapandikile gete u ng'wanya gwa kugaluka! 18Nguno a bing'we mutizile ku lugulu ulo ludugije kukuumiwa, giti ulo lwabakaga moto, mutizile ku giiti na bupi, nuulu ku nyaga ntaale. 19Mutizile kwilaka ly'ipembe lya kudetemya, na mihayo ya magaka git'umo bakigwila a bene, bandya kwikumbilija giki batizongeja kuwilwa mhayo gungi! 20Nguno bakalemeelwa u kwiyumilija u kugudegeleka uyo gwahayiagwa; i giki, "Nuulu shiinu duhu ulu yulukuumya u lugulu ikupondwa mawe!" 21Uyo gukabonekana gwenuyo gukabiza gwa magaka no, kushisha nose nu Musa uhaya, "Nogoha, nayudetema!" 22A bing'we ng'wizile ku lugulu lo Sayuni, ku nzengo go ng'wa Mulungu mpanga, Yelusalemu ya ng'wigulu; ku buhi na buhi bo bamalaika. 23Ng'wizile kwibita, na kanisa ya babyalwa ba kwandya, abo bandikilwe ng'wigulu; ng'wizile kuli Mulungu Namuji wa bose, ku myoyo ya batungilija abo bashikanyiwe. 24Ng'wizile kuli Yesu Nsangija wa Ng'wilagane ipya; ku mininga ayo gakidika, ayo gali na busombooji bowiza kutinda ga ng'wa Abeli. 25Huna luulu ilanghanagi mutizunemeela uyo akulungalungaga; nguno ulu bakaduuma kupuluguka abo bakaanemeela uyo wabahugulaga mu si, guli mhayo gwa kogohya no u ku bise ulu tundalaha uyo akulungalungaga nise kufuma ng'wigulu; 26uyo akitinginya i si a makanza gene. Kwike i haha alihaya mu kwisagija giki, "U lukangala u lungi natutinginya si duhu, aliyo nakulitinginya ni ligulu!" 27Huna luulu u mhayo uyu giki, "U lukangala u lungi," guli na makulu ga kwinjiwa i shikolo isho shiseemilwe, isho shidugije kutinginyiwa; shisaage duhu isho shitudula kutinginyiwa. 28Ali luulu iki tuli banukuji ba butemi buti bo kutinginyiwa, tubizagi na kulumba; mhayo uyo gukutugunaana kuntumamila u Mulungu chiza, mu kwifunya na logohano. 29Nguno u Mulungu wise ali moto uyo gudugije kukenaagula!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\