BAHEBULANIA 13

1U witogwi bo nyadugu ni bulamage. 2Yaya u kugwiba u mhayo go wiza-ngholo u ku bageni, nguno bangi babita na kuchumbeela bamalaika mu butumana. 3Ng'ubizukwa a batungwa, ning'we mubize giti muli batungwa bichabo, na a babo bakuluhiagwa; mubize giti muli hamo nabo u mu buluhi bo mu mili. 4U mhayo gwa nhoola shiigelile gukujiwe na banhu bose, nu buliili bo batooleke yaya u kusosohajiwa, nguno u Mulungu akubinha nsango pye a bajingi na a bashihani. 5Na hangi yaya u kwikala mukuhahaalilaga sabo u mu bupanga wing'we, ni shing'wigelagwe isho muli nasho. Nguno alihaya giki, "Natiko kukuleka nuulu kukwiba na hado yaya." 6Nose tukuhayaga na bugimu giki, "U Seeba ali ngunaani wane, huna luulu nati na sha kogoha, u munhu akuniitila mhayo ki?" 7Ng'ubizukwa a batongeeji bing'we abo bakumulangaga mhayo go ng'wa Mulungu, hama ng'ugalola a matwajo ga nhungwa jabo, nu kuzunya kwabo ng'ukulondeela . 8U Yesu Kilisto ataali kugaluka; umo wali igolo h'umo ali ni lelo, kushisha welelo na welelo. 9Yaya u kujananijiwa na malange mageni ga buli mbika, nguno ili yawiza i ngholo jiyuguzuhiwa mu nzila ya shigongo, iti mu nzila ya shiliwa; i shoi shitiko kubagunaana mhayo gose-gose abo bakashikoya-koyelaga. 10Tuli na ng'walilo uyo batazunilijiwe kuliila ho abo bakatumamaga ng'wiheema. 11A mininga ga mitugo ijo jikasinzagwa, Ngabiji Ntaale akagatwalaga ng'wipandi lyeela no-no-no, kulwa nguno ya shibi. Aliyo i mibimba i yene ikatwalagwa hanze ya nghambi yakapemva. 12H'i nguno yene nu Yesu akajuluhijiwa hanze ya mita gwa nzengo, kulwa nguno ya kubinha wela a banhu bakwe mu nzila ya mininga gakwe. 13Huna luulu, tububuuchagi u busondagulwa bokwe tuje i hanze ya nghambi uko ali. 14Nguno u ng'wenumu tuti na nzengo gwa kulama; uyo guliza hu gwene uyo tukugukoobaga. 15U muli Yesu tunfunijagi gwa u Mulungu shitambo sha kukumilija; h'a matwajo ga milomo iyo ikulikaanilaga lina lyakwe. 16Aliyo mutiziba u kwita i yawiza, nu kutumamila mu busangi i shikolo. Nguno i shitambo sha mbika yeniyo shinyegije u Mulungu. 17Ng'ubigwa a batongeeji bing'we, hangi ng'widohya u kubo, nguno bakikalaga nzugulu-matu, iki shibigelile kufunya busombooji kulwa bupanga wing'we. Ili yawiza bagwite u nimo gwenuyo mu buyegi, iti mu kuzwangana; nguno numho mutupandika solobo. 18Na a bise ng'utulombela, tumanile hape giki tuli na wiyanguji wawiza u mu myoyo yise, niyo i nghumbu jise jili giki tushimize kashimizile kawiza mu yose. 19Nalimulomba no-no-no mugwite u mhayo gwenuyu, nanguhe kwenhwa uko muli. 20Huna luulu, u Mulungu wa mhola uyo kulwa mininga g'ilagane lya welelo na welelo akang'wenha kufuma mu bafu u Seeba wise Yesu, u Ndiimi Ntaale wa ngholo, 21leki amushikanye mu buli mhayo gwawiza, mudule kubeeja iyo yinyegije; nu mu bise agwite uyo gulinyeja muli Kilisto Yesu; uyo ikujo lili lyakwe we, shiku jose ja welelo na welelo: Alichene. 22Badugu naling'wikumbilija ng'wiyumilije nago u mhayo gwa bukomeleja wenubu, u mu mihayo migehu iyo nang'wandikila yeniyi. 23Managi giki u ndugu wise u Timoteo walekelilwe, ulu alanguhe u kwiza, nakwiza nanghwe ko, twize tumubone. 24Bagishagi pye a batongeeji bing'we, na a beela pye a bose; a bana Italia balimugisha. 25Shigongo shibize hamo ning'we bose: Alichene.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\