BAHEBULANIA 2

1Huna luulu, a bise shitwigelile kwidilila na bukalalwa butaale i mihayo iyo twayigwile, tutizuselemiwa tukileka. 2Nguno ulu gwali na nguzu u mhayo uyo gukahayiwa mu nzila ya bamalaika, na buli bubi nuulu bushitiigwa wanukulaga mheela mu butungilija; 3hu kuhaya a bise tukupila ginehe, ulu tuleka kubudilila bupiji butaale giti wenubu? U boi bukandya busomboolwa na Seeba ng'wenekili, hama u ku bise bukaanilwa na a babo bakang'wigwa. 4U kunu u Mulungu nanghwe akujaga oolecha bukaaniji bokwe mu kwita shimanikijo na mihayo mingi ya kukumya na ya budula, na kuntuma Moyo Ng'wela mu kagabanhije ka mbika ningi, git'umo atogelilwe we ng'wenekili. 5Nguno i si iyo tukwihayaga giki ikubiza ho, atituulile ha silili ya busugi bo bamalaika. 6Aliyo aliho umo akaanilile ng'wipandi ilebe alihaya giki, "U munhu nanghwe ali shikolo ki, nose ung'wizukwe? U ng'wana wa munhu ali ki, nose unole? 7Ukang'wita kubiza ha silili ya bamalaika ng'wikanza ido, unzwalika ngikili y'ikujo na bukumilijiwa. 8Pye i shikolo ushituula ha silili ya mhambala jakwe!" Nguno u Mulungu aho washituula pyi i shikolo ha silili ya busugi bokwe, atalekeelile nuulu shimo giki shibize shiti ha silili yakwe. Kwike i haha tutaali u kushibona pyi i shikolo kubiza ha silili yakwe. 9Aliyo tulibona giki, ng'wikanza ido u Yesu akiitwa kubiza ha silili ya bamalaika, huna uzwalikwa ngikili y'ikujo na bukumilijiwa; nguno akaluhiwa mu kucha, ibize giki u mu shigongo sha ng'wa Mulungu, aliloje i licha kulwa banhu bose. 10U wei uyo shose na shose shiliho kulwa nguno yakwe na mu nzila yakwe, gukanyeja u gwa kunshikanya mu nzila ya kuluhiwa u Ng'winhi wa bupiji, na Ntongeeji o baana bingi kwingila ng'wikujo. 11Nguno u wei na a babo bakwejiagwa bali na fumo imo, h'i nguno yene atiko kuding'wa minala u kubahaya giki bali baana ba ng'wawe. 12Git'umo alihayila giki, "Nakulikumucha i lina lyako u ku baana ba ng'wise, nakukwimbila ha gati y'ibita kulwa kukugongoola." 13Hama hangi, "Nakuntuulila we u kusanya kwane;" na hangi giki, "Nene naliho aha hamo na a baana abo Mulungu waninhile." 14Huna luulu iki a baana bali banhu ba mininga na mili, nu ng'wene akabiza na busangi u mu yeniyo, giki u mu kucha kwakwe adule kunyagaja u Shetani, uyo ali na budula bo lufu. 15Abatungule pye abo mu bulamu wabo bose bali mu busese kulwa kogoha icha! 16Nguno atasolile nimo gwa kugunaana bamalaika, aliyo gwa kugunaana bubyile bo ng'wa Abulahamu. 17H'i nguno yene akabiza git'umo bali a baana ba ng'wawe mu mbika jose, giki abize Ngabiji Ntaale wa shigongo, uyo ali nsanyiwa u mu mihayo ya ng'wa Mulungu; abize shitambo kulwa shibi sha banhu. 18U wei iki akaluha aho akageng'wa, hu kuhaya adugije kubagunaana abo bakugemagwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\