BAHEBULANIA 6

1Nose hu kuhaya twingagi u mu malange a ga kwandija u mu mhayo go ng'wa Kilisto, tusegejagi twingile mu mihayo ya nyataale; yaya u kwikala twishokeela kwilanga mihayo h'iyene duhu, giti ya kugaluka kwinga mu nhungwa jichile, na ya kunsanya Mulungu; 2nuulu malange ga mihayo ya bubatiijiwa na ya butuulilwa bo makono, nuulu ya kujuuka kwa bafu na nsango gwa welelo na welelo. 3Na nghana i yeniyo nayo tukwiyita u Mulungu ulu utuzunilija. 4Kwike abo bamala kutiimilwa, bushiloja ni shakwinhwa sha kufuma ng'wigulu, bubiza na busangi nanghwe nu Moyo Ng'wela; 5bubuloja nu wiza bo mhayo go ng'wa Mulungu, pyi ni nguzu ja ng'wikanza ilo liliza; 6a benabo ulu bulinda butala, itadulikanile u kubashosha bupya hangi giki bagaluke, nguno bakongejaga kunkoma hangi boi benekili u Ng'wana wa ng'wa Mulungu, na kundimya minala bo hape-hape! 7H'umo ili nuulu i si, nayo ulu ikutulagwa mbula gwa-gwa-gwa yang'wa minzi, ikubagunaana a balimi bayo ulu yuzwisha isho shikalimagwa; u mu giko ikwanukula mbango kufuma kuli Mulungu. 8Aliyo ulu yubiza ya kuyuzwisha minghwa na kuponeka mo shokolo duhu, ikudalahwa; niyo ikubiza ili hihi na kugwa ng'wizumo; i nghalilo yaho ikupemva nose! 9Kwike nahene badugu nuulu iki tulihaya giko, tuli na kusanya giki a bing'we i mihayo ying'we ili yawiza, ilimo u mu bupiji. 10Huna luulu iki u Mulungu ntungilija, atudula u kwiba umo shili i shitwa shing'we nu butogwa wing'we ubo mukoolechaga kulwa lina lyakwe u mu kubagunaana a beela. 11Aliyo i nghumbu jise jili giki, buli ng'wene u mu bing'we ooleche bukomeezu wa mbika yeniyo mu kwisagilwa kushikanile, kushisha ku nghalikijo. 12Yaya u kwinogolelwa, aliyo bizagi balondeeji babo abo bakwingilaga u mu wisagijiwa mu nzila ya kuzunya na kwiyumilija. 13U Mulungu aho wang'wisagijaga u Abulahamu wali atiho ntaale ungi kutinda we, wa kwitonga mu lina lyakwe; na luulu akitonga mu lina lyakwe wei ng'wenekili. 14Akahaya giki, "Nakukufuuha nghana, nu bubyile wako nakubu kwija." 15Ali luulu u Abulahamu iki wali ng'wiyumilija, akapandika isho wali wisagijiwa. 16A banhu bakitongaga mu lina lya ntaale kutinda boi; huna nuulu buliho wihalalija bukushila, ulu shulinda shutuulwa ho shilahilo. 17Na luulu u Mulungu akatuula ho shilahilo, nguno wali atogilwe no-no-no kubamanikija a bingiji ba mu wisagijiwa, giki u mhayo gwakwe uyo wamala kuguhela guti gwa magalu-galu. 18Huna u mu mihayo iy'ibili yeniyo iyo iti ya kugaluka, iyo Mulungu atudula kwihaya mu bulomolomo, a bise tukulungujiagwa no-no-no; a bise abo tukupeelaga kuja ku butongi kujuwanukula u wisagijiwa ubo butuulilwe ko. 19U wisagijiwa wenubo hu yene i nghingi ya kuzunya kwise, mhayo uyo gukutwinhaga mhola na nguzu ja kwingila mo u mu gati, u ku mpindo y'isenge. 20H'uko watonga kwingila u ntongeeji wise u Yesu; ali kwenuko kulwa nguno yise giki abize Ngabiji Ntaale wa shiku jose ja welelo na welelo, mu mbika ya bugabiji bo ng'wa Melikizedeki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\