BAHEBULANIA 7

1U Melikizedeki ng'wenuyu wali Ntemi wa Salemu, na Ngabiji wa ng'wa Mulungu uyo ali higulya no. U munhu ng'wenuyo, akamanhya nu Abulahamu unfuuha mbango. I likanza lyenilo, u Abulahamu wafumaga kwilwisha bulugu na batemi balebe, abo akabapyena ubabulaga. 2A henaho u Abulahamu nanghwe ung'winha imo ya ng'wikumi ya shikolo shose; u kushomelejiwa kwa lina lyenilo i 'Melikizedeki', i soolo ya mhayo, Ntemi wa butungilija, hama hangi Ntemi wa Salemu, makulu gaho Ntemi wa Mhola. 3Ati na ise nuulu nina, na atafumile mu luganda lulebe, hama i shiku jakwe jiti na wandijo, nu bupanga bokwe buti na bukalikijo. Atuulilwe kubiza Ngabiji wa welelo bose, git'umo ali Ng'wana wa ng'wa Mulungu. 4Huna luulu nolagi umo ali u butaale u munhu ng'wenuyo, uyo siswe Abulahamu akang'winha imo ya ng'wikumi ya shisonzwa. 5Aliyo umo gahayilile a malange, a ba luganda lwa ng'wa Lawi abo bakanukulaga nimo gwa bugabiji, h'abo batuulililwe shilagilo sha kusola imo ya ng'wikumi kufuma u ku banhu. Hu kuhaya kufuma ku badugu babo, nguno pye bafumile mu bubyile bo ng'wa Abulahamu. 6Kwike u Melikizedeki wali ati wa kufuma mu luganda lwabo, uyo akanukula imo ya ng'wikumi kufuma u kuli Abulahamu; nanghwe unfuuha mbango u Abulahamu, munhu uyo wali wamala kwinhwa mhayo gwa kwisagijiwa. 7Ali luulu, uyo gumanikile guli giki, u ndo h'uyo akafuuhagwa mbango na ntaale; nduhu i halali u mu mhayo gwenuyo. 8Kwike a henaha galiho mapandi abili, u kwipandi i limo tulibona giki iy'imo ya ng'wikumi ikanukulagwa na banhu abo bakachaaga. Aliyo i lipandi i lingi, u ng'wanukuji alikaanilwa giki ati wa kucha. 9Nose hu kuhaya giki, nu Lawi uyo akasolaga imo ya ng'wikumi, nanghwe wamala kwifunya kubitila muli Abulahamu. 10Nguno wali ataali u mu mili gwa nkulugenji wakwe, aho akamanhya nu Melikizedeki. 11U mu shiku ja bugabiji bo luganda lwa ng'wa Lawi, a banhu baali binhwa shilagilo sha kubasuga. Huna luulu u bushikanu ulu ni boli budugije kwigela mu nzila ya bugabiji wenubo, nibuli hangi butuulwe ho bugabiji bungi bo mbika ya ng'wa Melikizedeki, buleke kuhayiwa giki bo ng'wa Alooni? 12Hu kuhaya u bugabiji ulu bugaluchiwa, ni shilagilo shiigelile kugaluchiwa. 13Nguno uyo alihayiwa u mu mihayo yeniyi afumile mu luganda lungi gete, umo atimo nuulu umo uyo wali wabita kwifunya kubiza ntumami wa ha ng'walilo. 14Ili hape giki u Seeba wise afumile mu luganda lwa ng'wa Yuda; aliyo hangi u Musa h'atahayile mhayo gose-gose gwa bagabiji ba mu luganda lwenulo. 15Nose u mhayo gwa kubiza ho ngabiji ungi wa mbika ya ng'wa Melikizedeki, gulongeja kuyoolecha hape iyo tuliyihaya. 16Iki u ng'wene atiho kulwa kushikilija malange ga shilagilo sha mu mili, aliyo mu budula bo bupanga ubo buti bo kukenaaguka. 17Nguno guhayiwe hape giki, "U bebe uli Ngabiji wa welelo bose, mu mbika ya bugabiji bo ng'wa Melikizedeki." 18Huna luulu i shilagilo isho shali shatonga u kubiza ho, shikinjiwa kulwa nguno ya bugokolo na bugaya solobo washo. 19Nguno shitenhile bushikanu bose-bose. Aliyo i haha tudugije kung'wegeela u Mulungu kulwa kwisagijiwa kwawiza uko kwenhilwe. 20Hama hangi niyo shitalekile kubiza ho shilahilo, aliyo a bangi abo, a bene binhagwa duhu u bugabiji; baali batalahililagwa. 21Lelo u ng'wene mu kufunyiwa shilahilo, kwingiila kuli we uyo akang'wila giki, "U Seeba wamala kulahila, atiko kugalucha maganiko hangi, 'U bebe uli Ngabiji wa welelo bose.' " 22U mhayo gwenuyu guling'wita u Yesu kubiza nghingi y'ilagane lyawiza kutinda. 23A bagabiji a bangi abo baali bingi, nguno i licha lyabahangijaga u kushinga ho a ha nimo. 24Aliyo u ng'wene, u bugabiji bokwe buti bo kwilekela-lekela, nguno u wei ali wa kushinga ho welelo bose. 25H'i nguno yene adugije kubapija gete abo bakwizaga kuli Mulungu mu nzila yakwe, nguno ali mpanga welelo bose, giki abize Nombeji wabo. 26Na nghana ibeelelile tubize na Ngabiji Ntaale wa mbika yeniyo, Ng'wela na Ntungilija; uyo ati na shilingo nuulu shibi git'umo bali banhu bangi, niyo ali higulya kutinda pye a mapandi g'igulu. 27U wei ati git'umo bali a bagabiji bataale a bangi abo; atagongile kufunya shitambo buli lushiku kulwa nguno ya shibi shakwe ng'wenekili tame, huna ni sha banhu; u wei wamala kwifunya ng'wenekili kamo duhu. 28Nguno i shilagilo shikatuulaga ha nimo gwa bugabiji butaale banhu abo bali na bugehelwa, aliyo u mhayo gwa shilahilo, uyo gukiza ha numa ya shilagilo, u gwene gukantuula Ng'wana a ha nimo, uyo ali nshikanu pyi i shiku welelo na welelo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\