BAHEBULANIA 9

1Ali luulu, ni lilagane i lya kwandya lyali nayo i milonjo ya kalamije u mu si; lyali nalyo ni lipandi i lyeela. 2Nguno i liheema ilo likabeejiwa lyali na mapandi abili, i lipandi i lya kwandya litanagwa lyeela. U ng'wenumo yikalaga mo tala na meza, na migati ya kutuulwa ku butongi bo ng'wa Mulungu. 3Aliyo i lipandi i lya kabili, u ku mpindo y'isenge, i lyene litanagwa lyeela no-no-no. 4U ng'wipandi lyenilo gwalimo ng'walilo gwa zahabu, lyalimo n'isandiko ly'ilagane linaagililwe zahabu kose-kose. U ng'wisandiko lyenilo yalimo shinje ya zahabu yokalile eemanu, gwalimo na nangha gufulumile, gwa ng'wa Alooni, gaalimo na mabalala ga mawe ayo gaali gandikilwe i lilagane. 5A higulya y'isandiko gaaliho makelubi g'ikujo, galifikigije i Lisumbi lya shigongo. Kwike i haha tutudula u kumuwila pyi i mihayo yeniyo gumo-gumo. 6Aho shamaliila u kubeejiwa i shikolo i shose ishi, a bagabiji bakayingila gwa-gwa-gwa u ng'wiheema kuja kushikilija milonjo ya butumami wabo, u ng'wipandi i lya kwandya. 7Aliyo u ng'wipandi i lya kabili, u ng'wene wingilaga Ngabiji Ntaale iyene, niyo kamo duhu u mu ng'waka; hama wali atingilaga ulu ati na mininga ga kufunya kulwa nguno ya buhubi bokwe nu wa banhu, u bo kwitwa mu butumana. 8U mu giko u Moyo Ng'wela oolechaga giki, i nzila ya kwingila ng'wipandi lyeela no-no-no yali itaali u kwigela; aho lyali litaali lyimiilile i liheema lya kwandya, 9ilo lili shigemelo sh'ikanza lya haha. U ng'wenumo shafunyiagwa shakwinha na shitambo isho shitadugije kushikanya wiyanguji bo namya. 10Nguno i yeniyo ili mihayo ya malange ga mu mili duhu; ili mihayo ya shiliwa na shakung'wa, na mbika jingi na jingi ja kukooba wela. I mihayo yeniyo yali yigelile ibize giko, kushisha lishike i likanza lya mihayo kwitwa kubiza mipya. 11Aliyo u Kilisto akiza kubiza Ngabiji Ntaale wa mihayo yawiza iyo iliho, wingila ng'wiheema itaale na lyawiza kutinda, ilo liti lya kubeejiwa na makono; niyo litabeejiwe kwingiila mu shiseeng'wa sha mu si. 12Niyo hangi u wei atingilile na mininga ga mbuli nuulu ga ndama, aliyo na mininga gakwe we ng'wenekili. Aho wamala kupandika bukomooji bo welelo na welelo, wingila lukangala lumo lwenulo duhu u ng'wipandi i lyeela no-no-no. 13Nguno abo bati beela ulu baseeseebelwa mininga ga mbuli na ga nzagamba, na mabu ga ndogoosa, bakeelaga babiza bati na shilingo u mu mili. 14Hu kuhaya a mininga ga ng'wa Kilisto uyo ati na shilingo, uyo akifunya wei ng'wenekili kuli Mulungu muli Moyo wa welelo bose, a gene gadugije kuweja na kutinda ho u wiyanguji bo mu ngholo jise twinge u mu milimo iyo ichile, tubize batumami ba ng'wa Mulungu mpanga! 15Huna luulu, u ng'wene ali Ntuuji w'ilagane ipya, giki a bitanwa banukule u wisagijiwa kulwa wingiji bo welelo na welelo; nguno akacha kulwa kubakomoola kufuma u mu buhubi ubo wali witwa ng'wikanza ly'ilagane lya kwandya. 16Imanikile giki, aho liliho ilagane kulwa nguno ya wingiji, nu kucha kwa ntuuji walyo shiigelile koolechiwe. 17Nguno i lilagane lya wingiji likabizaga na nguzu ulu lufu lwigela; aliyo ulu ataali mpanga u ntuuji walyo litabizaga na nguzu. 18H'i nguno yene ni lilagane lya kwandya litatuulilwe duhu mu butidika mininga. 19Nguno u Musa aho wamala kubawila a banhu pyi i shilagilo umo gahayilile a malange, akasola mininga ga ndama na ga mbuli, hamo na minzi; usola na booya wa ngholo yaza, n'itambi lya nti gwa husopo, ushiseeseebela i shitabo, na a banhu. 20Uhaya giki, "A genaya gali mininga g'ilagane lya ng'wa Mulungu ilo wang'winhaga." 21Ni liheema akaliseeseebela, pyi ni shiseme i sha kutumamila mu myatila ya bulamya. 22Na hangi u mu shilagilo hihi buli shikolo shikeejiagwa na mininga, niyo ulu mininga gatidikile butiho bulekejiwa! 23Huna luulu, i shiikolanijo sha shikolo sha ng'wigulu shali shiigeleelilwe kwejiwa na shitambo shenisho, aliyo i shikolo sha ng'wigulu shenekili, shili sha kwejiwa na shitambo shawiza kutinda shenisho. 24Nguno u Kilisto atingilile ng'wiheema lyeela lya kubeejiwa na makono, ipandi ilo lili shiikolanijo duhu u ku shikolo i sha nghana. Ali ng'wigulu henekili, i haha ali ku butongi bo ng'wa Mulungu kulwa nguno yise. 25Na hangi iti giki ikale akwifunyaga nghangala na nghangala git'umo Ngabiji Ntaale akingilaga ng'wipandi lyeela no-no-no buli ng'waka, niyo na mininga ayo gati gakwe. 26Nguno ulu ni chene, numho u Kilisto ni yang'wigeleela kuluhiwa nghangala ningi u kufuma a ha kuseeng'wa kwa si; aliyo u wei akilonga aho lyang'wa i likanza. I haha wamalile kwingila lukangala lumo lwenulo duhu, kulwa kwinja shibi mu nzila ya kwifunya wei ng'wenekili kubiza shitambo. 27Huna luulu, umo banhu bahelelilwe icha kamo duhu, huna a ha numa ya henaho bulamulwa, 28h'umo nu Kilisto wamala kufunyiwa kamo duhu giko, kulwa kwinja shibi sha bingi. U lukangala lwa kabili akwilonga, iti kulwa nguno ya shibi; aliyo kulwa kubenhela bupiji abo banindiilile we.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\