YAKOBO 1

1Nene Yakobo, nsese wa ng'wa Mulungu na wa ng'wa Seeba Yesu Kilisto, ku ng'anda ikumi n'ibili ijo jisambaalile hose-hose: Nalimugisha. 2Badugu bane, ulu ng'ugwa mu bugeng'wa bo mbika yose-yose, balagi giki buyegi u wenubo. 3Nguno mumanile giki, u bugeng'wa bo kuzunya kwing'we bukenhaga wiyumilija. 4U wiyumilija shiigelile bubize na nimo gwa kumushikanya, mubize bashikanu na banhu bajaamu, abo bati na bugehelwa mu mhayo gose-gose. 5Aliyo ulu umo wing'we ugehelwa masala, ni anombage Mulungu akwinhwa, nguno u ng'wene akabinhaga pye a bose mu butugugila, hangi ataayihilaga. 6Kwike alombe mu kuzunya, yaya u kususanya; nguno u nsusanya abizile giti ihuuli lya mu nyanza, ilo likalibangulagwa na kuselengetiwa nyaga. 7U munhu uyo ali giko atiziganika giki akwanukula shose-shose kufuma u kuli Seeba. 8Nguno u wa magalu-galu atalembeelaga u mu nzila jakwe pyi i jose. 9U ndugu uyo adalahilwe ni ayegage, nguno u kuli Mulungu ngunguhiwa u ng'wenuyo. 10Aliyo u nsabi ni ayegelage mu budohelejiwa, iki akubita giti bonji bo maswa. 11Nguno i liimi ulu lyufuma likapembekaga lyagoocha a maswa, bolagala u bonji wago, gaamala u wiza wago ubo bukabonagwa; h'umo ali nu nsabi, nanghwe akuumila mo u mu myatila yakwe! 12Ulu munhu wiyumilija mu bugeng'wa, akubiza na mbango, nguno ulu upyena, akwanukula ngikili ya bupanga, iyo Mulungu abisagigije abo bantogilwe. 13Kwike munhu ose-ose ulu ugeng'wa atizuhaya giki, "Naligeng'wa na Mulungu," nguno u Mulungu atiko kugeng'wa na bubi, nu wei atagemaga munhu ose-ose. 14Aliyo buli munhu akagemagwa na kwikumva kwakwe, kunu akudutagwa na bulemva-lemva. 15Huna u kwikumva ulu kubiza nda kukabyalaga shibi, i shibi nasho ulu shukomeela shikenhaga icha. 16Yaya u kulemva-lemva badugu bane batogwa; 17buli kanonghelwe kawiza, na buli inongho ishikanu likafumaga kwigulya, kuli Siswe w'isana, uyo ati na magalu-galu nuulu hado; nduhu nuulu nengeeji gwago u mhayo gwenuyo. 18Akatubyala mu mhayo gwa nghana kulwa kasolele kakwe wei ng'wenekili, giki u mu shiseeng'wa shakwe tubize mbika ya matwajo ga wandijo. 19Bing'we badugu bane batogwa, natogilwe ng'witegeleje giki, ili yawiza buli munhu abize ng'wangu u kwigwa, aliyo atizubiza ng'wangu u kuyomba, nuulu ng'wangu kupelana. 20Nguno u bupelanu bo ng'wa munhu butiko kubeeja mhayo mu butungilija bo ng'wa Mulungu. 21Nose hu kuhaya lekanagi nabo pyi u busoso bo kashimizile, ni mihayo ya malofu iyo ikasosohajaga. U mhayo uyo gwahambilwe mu bing'we gwanukulagi mu widohya, nguno gudugije kubupija u bupanga wing'we. 22Bizagi bashikilija bago u mhayo, iti badegeleki duhu; kunu mukwilembaga bing'we benekili. 23Nguno u munhu ulu ubiza ng'wigwi wa mhayo duhu, aliyo ati ng'witi wago, u ng'wenuyo atikilile na munhu uyo akilolaga ihanga lya bushu bokwe ng'wilole. 24Wa kuhayumala u kwilola, ulu winga ho wiba na kwiba umo ali! 25Aliyo u wa kushilola chiza i shilagilo sha wiyabi i shishikanu, huna ushimizila musho akushishikilijaga, ubiza ati wa kugelela kwigwa duhu na kwiba, u munhu ng'wenuyo akubiza na mbango u mu iyo akwiyitaga. 26Ulu munhu akwiganikaga giki ali na dini, aliyo ubiza atadugije u kululanghana u lulimi lokwe, u munhu ng'wenuyo akwilembaga u mu ngholo; i dini yakwe iti na solobo. 27I dini neela, iyo iti na shilingo ku butongi bo ng'wa Mulungu uyo ali Siswe, yene ili giki: kuja kubalola bapina na bachilwa, na kubagunaana mu makoye gabo. Na kwilanghana ng'wenekili utizusosohajiwa na bubi bo mu si.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\