YAKOBO 2

1Badugu bane, u mhayo gwa kunzunya Seeba wise Yesu Kilisto, u Seeba w'ikujo, mutabizage nago mu kubasolanhya a banhu. 2Nguno banhu babili bashikile kwingila ng'wisinagogi ling'we; umo azwalile pete ya zahabu ku lwala, na shizwalo sha nyasabi; ungi kunese, azwalile ng'wenda gushila-shilile. 3Uyo azwalile shizwalo sha nyasabi ulu ng'ung'wila giki, "Igashaga a ha soga aha u bebe." Lelo u kunese ng'wene ng'ung'wila, "U bebe jaga ukimiile wishishinike aho." Nuulu giki, "Nzugu wigashe ha si, hihi na mhambala jane aha!" 4Angu, u mu giko numho mutisolanhyaga bing'we bike, na kubiza balamuji ba maganiko mabi? 5Alidegelekagi badugu batogwa, u Mulungu atabasolile a bahabi ba mu si giki babize basabi u mu kuzunya, na babize bingiji ba mu butemi ubo abisagigije abo abatogilwe! 6Aliyo a bing'we mundalahile u nghabi! Tuhaya a basabi hu bene abo bakamuluhyaga, na kumudutanja kumutwala ku mabanza? 7Bati bene abo bakalisondagulaga ni lina ling'we i lyawiza ilo mukitanilagwa? 8Huna luulu ulu ng'ushishikilija i shilagilo sha nyatemi umo shandikwa shihayilile giki, "Ntogagwe nzenganwa ng'wiyo git'umo witogelilwe bebe," mukubiza mulitungilija. 9Aliyo ulu muyubasolanhya a banhu, mukubiza mulihuba; u mu giko shikumukaanila i shilagilo giki muli bakenaaguji. 10Nguno u wa kushidima i shilagilo i shose aliyo wipama mu mhayo gumo, wabizaga nkenaaguji wa yose. 11Iki uyo ahayile giki, "Yaya u kushihya," hu ng'wene uyo ahayile ni giki, "Yaya u kubulaga." Nose hu kuhaya ulu uti nshihani aliyo uli mulagi, u bebe uli nkenaaguji wa shilagilo shose. 12Huna luulu, ulu muliyomba nuulu muliita mhayo, bizagi giti banhu abo bakulamulwa mu nzila ya shilagilo sha wiyabi. 13Nguno shitiho shigongo u mu bulamulwa bokwe uyo atachilaga shigongo; aliyo i shigongo shili na nguzu kutinda bulamulwa. 14I gisi luulu badugu bane, ikubiza ho solobo ki ulu munhu akwihayaga giki u wei ali na kuzunya, aliyo ati na shitwa. U kuzunya kwakwe kwenuko kudugije kumpija? 15Ulu ng'wanong'wing'we ngosha nuulu nkima ali na makoye ga buzuuka hama ali nzala; 16huna umo wing'we ung'wila giki, "Jaga mhola ong'wise, ukulunguja duhu, niyo ukwiguta!" Ulu mutang'winhile i sha kwigunaanila u mu mili, iliho solobo ki u mu mihayo yeniyo? 17H'umo ili nu kuzunya, ulu kuli iyene giko duhu na shitwa yaya, kukubiza kuchile! 18Huna luulu munhu ungi ashikile kukuwila giki, "U bebe i chene uli na kuzunya, u nene nali na shitwa;" alinoolekejage u kuzunya kwako uko kuti na shitwa, nane nakoolekeje u kuzunya kwane mu nzila ya shitwa! 19Na nghana uzunije giki u Mulungu ali umo wike, utungiligije gete; aliyo na a masamva gaguzunije u mhayo gwenuyo, niyo gakadetemaga na kudetema! 20Bebe mbuuli, hamo utogilwe kumana giki u kuzunya uko kuti na shitwa kuti na ngofyoolo? 21I gisi u siswe u Abulahamu atabalililwe butungilija kulwa nguno ya kuntuula ha ng'walilo u ng'witunja wakwe u Isaka, giki anfunye kubiza shitambo? 22Ulibona giki u kuzunya kwakwe kukatumama hamo nasho i shitwa shakwe, ni giki u kuzunya kwakwe kukashikanyiwa mu shitwa? 23U mu mhayo gwenuyu shilishikiila i shandikwa isho shihayile giki, "U Abulahamu akansanya Mulungu ubalilwa butungilija." H'umo ikajila nose witanwa giki nwani ng'wiye o ng'wa Mulungu. 24Na luulu managi giki, u munhu akabalilagwa butungilija kulwa shitwa, iti mu kuzunya duhu. 25H'umo ikajila ni mihayo ya ng'wa Lahabu, u nkima uyo wali malahya. I gisi nanghwe atabalililwe butungilija kulwa shitwa, iki akabagunaana abo baali batung'wa, ubafunya buja, bubitila nzila yingi? 26Git'umo mili guli, ulu guti na moyo gukabizaga guchile; nu kuzunya h'umo kuli, nako ulu kuti na shitwa numho kuchile!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\