YAKOBO 3

1Bing'we badugu bane, lekagi u kukwila u mu nimo gwa bulangi, managi giki u nsango gwise a balangi gukubiza ntaale kutinda. 2Nguno pye a bose tukipamaga mu mihayo ya mbika na mbika; ulu aliho munhu atipamaga mu kayombele, u ng'wenuyo nshikanu; hangi ashikile kugulanghana pyi u mili gokwe. 3Manilagi duhu a ha giki tukatungaga mu nomo gwa falasa tulijamu tudoololo twa kujilyehya giki jitulyehele; na nghana i falasa na butaale wajo tukajitongeelaga mu giko. 4Nuulu hangi jiganikilagi na meli, najo nhaale no; niyo jikaselengetiagwa na miyaga mitaale. Aliyo jikagobagwa na kagobelo kadoololo, jatwaliilwa uko atogelilwe u ngobi. 5H'umo luli nu lulimi; u loi luli kabudika kado no, aliyo lukihahambulaga mihayo ya magaka mataale! Gwiganikilagi hangi na moto, nago nuulu gukabiza ndo na ginehe, aliyo gukabachaga mapoolu na mapoolu! 6H'umo luli nu lulimi, nalo luli moto. U lulimi lwenulo, ulo tutuulililwe mu mili gwise, lokalile bukenaaguji. Lukagusosohajaga pyi u mili, lwajikenaagula i nhungwa pyi i jose. Nose u mili gwigeleelwa kupemva mu moto u gose, nu loi u lulimi kuponyiwa mu nsango gwa moto! 7Nguno shiinu na shiinu u mu si jikasugagwa na banhu, hangi jamala kusugwa: jibize noni, nuulu ja kwigwesa ha si, nuulu ja mu nyanza. 8Aliyo u lulimi lo banhu atiho uyo adugije kulusuga, luli shikolo shabubi isho shitalembeelaga, hangi lokalile busungu wa kwenheleja icha! 9Tukalutumamilaga kunkumilija Mulungu Siswe, aliyo hangi hu loi lwike tukalutumamilaga na kuzuma banhu, abo babeejiwe mu suso ya ng'wa Mulungu! 10Mu nomo gumo gwenuyo duhu ikafumaga mo mihayo ya kukumilija na ya kuzuma! Badugu bane, i mihayo yeniyo itigelile ije giko! 11Angu, u mu lwinzi u lumo gadugije kufuma mo minzi mapolo na malulu? 12Badugu bane, u ntini gudugije kutwaja mizeituni, nuulu u nzabibu kutwaja matwajo ga ntini? H'umo ili nu lwinzi, u lo minzi masalazu lutudula kufunya minzi mapolo! 13I gisi u mu bing'we nani uyo ali na masala na witegeleja? U munhu ng'wenuyo ni oolechage a masala gakwe mu shitwa sha widohya u mu kashimizile kakwe. 14Aliyo ulu muli na wilu na wikolwa na wilwisha u mu myoyo ying'we, yaya u kwikumilija nuulu kwibisa-bisa i nghana! 15A masala ayo gali giko gatizile u mu si kufuma kwigulya, a genayo gali ga mu si na kale; gafumile kuli Shetani. 16Nguno aho buliho wilu na wilwisha, a henaho nu wiyugaguji buliho, pyi ni yingi i ya sagala-sagala. 17Aliyo a masala ayo gafumile kwigulya, i soolo ya mhayo gali meela na hangi ga mhola. Gali na wiyumilija, gali na wigwi, gokalile shigongo na matwajo masoga; a goi gati na busolanhya, gali ga nghana. 18I litwajo lya butungilija, ilo likahambagwa na babeeja ba mhola, lyene mhola.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\