YOHANA 1

1Kufuma haho wandijo waliho Mhayo; nanghwe u Mhayo wali hamo na Mulungu; niyo u Mhayo ng'wenuyo ali nuulu: wali. Mulungu. 2U wei ali hamo na Mulungu kufuma haho wandijo. 3Pyi i shikolo shikabeejiwa mu nzila yakwe, hama ulu ni ati wei ni shitabeejiwe nuulu shimo, u mu shose isho shibeejiwe. 4U muli wei bulimo bupanga. U bupanga wenubo buli isana lya banhu. 5I lisana likwaakaga mu giiti, niyo i giiti shitudula u kuliheeba! 6Akilonga munhu wali atumilwe kufuma kuli Mulungu, lina lyakwe Yohana. 7U munhu ng'wenuyo akiza kulwa bukaaniji, alikaanile i lisana, giki pye a bose bazunye kulwa nguno yakwe. 8U wei wali ati i lisana lyenilo, aliyo akiza giki afunye bukaaniji, kulikaanila i lisana lyenilo; 9i lisana lya nghana, ilo lizaga u mu si kulwa kung'wakila buli munhu. 10Wali mu si; niyo i si ikabeejiwa mu nzila yakwe, aliyo a ba mu si batang'witegelegije. 11Akiza ku bakwe, kwike a bakwe batang'wanukulile. 12Aliyo pye abo bakung'wanukula na kulizunya i lina lyakwe, akubinha budula bo kubiza baana ba ng'wa Mulungu; 13abo bati ba kubyalwa mu nhungwa ja mili, nuulu iti mu kusola na kwikumva kwa banhu: aliyo kufuma kuli Mulungu. 14U Mhayo akabiza munhu, wigasha hamo nise. Ni likujo lyakwe tuulibona, ikujo giti lya Myalwa umo wike uyo afumile kuli Siswe, okalile shigongo na nghana. 15U Yohana akahamuka n'ilaka lya higulya akunkaanilaga alihaya giki, "Uyu hu ng'wene nakanghaya giki, 'Uyo aliza ha numa yane ali ntaale wane, nguno u wei anitangile u kubiza ho.' 16A bise bose tukwanukulaga mbango ja buli mbika kufuma kuli we, uyo ali nshikanu mu yose. 17Nguno i shilagilo tukinhwa mu nzila ya ng'wa Musa; aliyo i haha shizile shigongo na butungilija mu nzila ya ng'wa Yesu Kilisto. 18Nduhu munhu nuulu umo uyo wabita kumona Mulungu ikanza lyose-lyose; Myalwa umo wike, uyo ali Mulungu hamo na Siswe; h'uyo wang'oolekije!" 19Ubu hu bukaaniji bo ng'wa Yohana, aho Bayudaya ba Yelusalemu bakatuma bagabiji na Balawi kujumuja giki, "U bebe, uli nani?" 20Akahaya hape, atabisile nuulu hado; ubawila giki, "U nene nati Kilisto." 21Bumuja hangi giki, "Hama luulu u bebe uli nani i gete, kolaga uli Eliya?" Uhaya hangi, "Nati ng'wene!" "Hamo u bebe hu uli ng'wene u Nghangi?" Ushosha hangi, "Mm, yaya." 22Huna bung'wila hangi giki, "Hama uli nani luulu? Tutogilwe ishosho lya kubatwalila abo batutumaga; u bebe ulihaya ginehe?" 23Uhaya, "Nal'ilaka likuhamukaga mu matogolo; giki, 'Goloolagi nzila ya ng'wa Seeba;' git'umo nghangi Isaya ahayilile." 24Abo baali batung'wa baali bafuma ku Bafalisayo; 25huna bumuja balihaya giki, "Hama nibuli luulu ukubatiijaga, ulu uti Kilisto nuulu Eliya, nuulu u Nghangi ng'wenuyo?" 26Nanghwe u Yohana ubashokeja uhaya giki, "U nene nakubatiijaga na minzi; aliyo aliho umo wimiilaga hamo ning'we, uyo mutaamanile a bing'we. 27Hu ng'wene uyo aliza ha numa yane, niyo u nene natigeleelilwe nuulu kutaligula matungijo ga shilatu shakwe u wei!" 28Pyi i yose iyi ikiitwa Betania ku nkilo gwa Yolodani, uko wabatisijaga u Yohana. 29Ku ntondo yaho u Yohana umona u Yesu aliza kuli wei: uhaya giki, "Nolagi u Ng'wana wa Ngholo wa ng'wa Mulungu, uyo ali mucha wa shibi sha ba mu si. 30U ng'wenuyu hu ng'wene uyo nakamuwila giki, 'A ha numa yane aliza munhu ntaale kutinda u nene, nguno u wei anitangile u kubiza ho.' 31U nene naali nataamanile, aliyo nizile nakubatiijaga na minzi giki amanike hape u ku Baisilaeli." 32Hangi u Yohana ukaanila alihaya giki, "Namonile u Moyo alika kufuma ng'wigulu, ali mu mili giti gwa nghuulu; wiza ulembeela a hali we u ng'wenuyu. 33U nene naali natandeebile, aliyo uyo akanituma kubatiija na minzi, akaniwila giki, 'Uyo ulamone Moyo wang'wikiila na kulembeela hali wei, u ng'wenuyo hu ng'wene uyo akuyubatiija na Moyo Ng'wela.' 34Na nghana naabonile; huna luulu nalikaanila, giki u ng'wenuyu ali Ng'wana wa ng'wa Mulungu." 35U ku ntondo yaho hangi, u Yohana wali wimiila na babili ba bahemba bakwe. 36Umona u Yesu alishimiza; uhaya giki, "Nolagi uuyo u Ng'wana wa Ngholo wa ng'wa Mulungu!" 37A bahemba a babili benabo aho bang'wigwa alihaya giko, bunondeela u Yesu. 38U Yesu wikibuka ubabona balinondeela, ubabuja giki, "Mulikooba ki?" Bung'wila, "Labi (makulu gaho Nangi), ukwikalaga hali?" 39Nanghwe ubawila, "Tujagi mukabone ho." Buja nanghwe nghana, buukabona aho wikalaga, budila nanghwe u lushiku lwenulo; gaali makanza ga sa giti ikumi. 40Umo wa babili benabo, abo bakang'wigwa u Yohana bunondeela Yesu, wali Andelea; ng'wanong'wawe na Simoni Petelo. 41U ng'wene akajunkooba tame Simoni ng'wanong'wawe; ung'wila giki, "Twamonaga u Masiya, (makulu gaho Kilisto)." 42Untonga u kuli Yesu. U Yesu aho wamona uhaya, "U bebe uli Simoni ng'wana Yohana, ukubizitanwa Kefa (kushomeleja kwaho Petelo makulu gaho: Shiganga. )." 43U ku ntondo yaho u Yesu wali atogilwe kuja Galilaya, umona Filipo ung'wila, "Nilondeelage." 44U Filipo wali muna Betisaida, nzengo uyo gwali gwa fumo ya ba Andelea na Petelo. 45Nanghwe u Filipo aho wamona Natanaeli ung'wila giki, "Twamonaga uyo andikilwe mu shilagilo sha ng'wa Musa, na mu bahangi; Yesu wa Nazaleti, ng'witunja wa ng'wa Yosefu." 46U Natanaeli nanghwe ung'wila giki, "Shikolo ki shawiza shidugije kwilonga kufuma Nazaleti?" U Filipo ung'wila, "Nzugu ukubona!" 47U Yesu aho wamona u Natanaeli aliza kuli we uhaya, "Uyu ng'wene Ng'wisilaeli wa Baisilaeli gete, u muli we nduhu buka bose-bose!" 48Nanghwe u Natanaeli ung'wila, "Wanideeba ginehe?" U Yesu unshokeja ung'wila, "Naakubonaga kufuma aho ataali kukwitana u Filipo, aho oli wimiilaga mu mbeho ya ntini." 49U Natanaeli unshokeja ung'wila, "Labi, nabona giki u bebe uli Ng'wana o ng'wa Mulungu; uli Ntemi o Baisilaeli." 50U Yesu unshokeja ung'wila, "U bebe hu wazunya iki nakuwila giki naakubonaga kufuma aho oli wimiilaga mu mbeho ya ntini? Ukubona mitaale kutinda iyi." 51Ongeja kung'wila, "Niyo nalimuwila gwa nghana giki mukulibona i ligulu lyalugukaga, na bamalaika ba ng'wa Mulungu baliyulinha ko, hangi bika a hali Ng'wana wa Munhu!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\