YOHANA 10

1"Nalimuwila gwa nghana giki, u munhu wa kubitila kungi ulu alingila mu numba ya ngholo, uleka kubitila ha nyango, u ng'wenuyo ng'wibi; hangi nyoli. 2Aliyo u ndiimi wajo i ngholo akabitilaga ha nyango. 3U ng'wenuyo akalugulilagwa nu nanghani o ha nyango, ni ngholo jikaliigwaga i lilaka lyakwe, niyo akajitanaga buli yene na lina lyayo, wajichilula. 4Ulu ujichilula akatongelaga, najo jayunondeela, nguno jilimanile i lilaka lyakwe. 5U ngeni jitunondeela, jikumpeela nguno jitagamanile a malaka ga bageni." 6U Yesu aho wabinha u lusumo lwenulo, bakakija u kwiyitegeleja iyo wabawilaga. 7Huna luulu u Yesu uhaya hangi, "Nalimuwila gwa nghana giki, u nene nali Nyango gwa ngholo. 8Abo baanitanga u kwiza, pye a bose biibi na banyoli; aliyo i ngholo jitabigwile. 9U nene nali Nyango, buli ng'wene u wa kwingila kubitila muli nene akupila; akwingila na kufuma, hangi akupandika shiliwa. 10U ng'wibi atizaga ulu iti kulwa kwiba na kubulaga, na kukenaagula. U nene nizile giki i ngholo jipandike bupanga, niyo bo kuseesekela na kuseesekela! 11U nene nali Ndiimi wawiza; u ndiimi wawiza akeegaga bupanga bokwe kulwajo i ngholo. 12Aliyo u ng'witumamija wa mheela, uyo jiti jakwe i ngholo, ulu ubona mhuge iliza akajilekaga wapeela. Yakuhayushika i mhuge yandya kujibulaga, yujitaja jubbalasana! 13U wei iki ng'witumamija wa mheela duhu, atiko u kujidilila i ngholo. 14U nene nali Ndiimi wawiza; najimanile i jane, ni joi i jane jinimanile u nene. 15Umo animanilile u Baba, nu nene h'umo naamanilile u wei; na naliweega u bupanga bone kulwajo i ngholo. 16Hangi nali najo na jingi, ijo jitimo u mu lubigili lwenulu; najo inigeleelilwe najenhe, libize idale limo, ha silili ya Ndiimi umo. Ni jene jikuyuliigwa i lilaka lyane. 17U Baba anitogilwe kulwa nguno yeniyi, i ya kuweega u bupanga bone, giki nabusole hangi. 18Atiho wa kunitaaja; nene ng'wenekili nalibufunya, nali na budula bo kubufunya, hama nali nabo nu budula bo kubusola hangi. U mhayo gwenuyu nagwanukula kufuma kuli Baba." 19A henaho wigela wikila-kiji hangi u mu Bayudaya kulwa mihayo yeniyo. 20Bingi buhaya giki, "Alikoyiwa isamva u ng'wenuyu; nuwe nsaji, waki mulikala ng'wandegelekaga?" 21Bamo buyuhaya giki, "I yeniyi iti mihayo ya munhu w'isamva; u w'isamva adugije kufumbula miso ga babboku?" 22Ikanza ilebe mu shiku ja mbeho ya mu shiyaga, u mu Yelusalemu shikabiza ho shigukulu sha banhu kwiyeeja. 23Lwise lumo u Yesu aho akushimiza-shimizaga mu hekalu, ng'wibindo lya ng'wa Solomoni, 24kuhayimanila Bayudaya bampindya; bandya kumuja giki, "Aliyo i gete ukwikala watuzwanjaga maganiko kushisha nanali? U bebe ulu uli Kilisto tuwilage hape!" 25Nanghwe u Yesu ubashokeja giki, "U nene naamalile kumuwila ng'ulema u kuzunya. Niyo ni milimo iyo nakuyitaga mu lina lya ng'wa Baba ikunikaanilaga. 26Aliyo a bing'we mutuzunyaga nguno muti bamo ba mu ngholo jane. 27I ngholo jane jikaliigwaga i lilaka lyane, nu nene najimanile; niyo jikanilondeelaga, 28nane najinha bupanga bo welelo na welelo. Huna luulu i joi jituyagala kushisha welelo bose; na hangi atiho nuulu umo uyo adugije kujipula u mu nkono gwane. 29U Baba uyo waninha ali ntaale kutinda pye a bose, na luulu atiho nuulu umo wa kudula kujipula u mu nkono go ng'wa Baba. 30U nene nu Baba tuli umo." 31A Bayudaya busola mawe hangi giki bamponde. 32Nanghwe u Yesu ubabuja giki, "Naamalile kung'oolekeja milimo misoga mingi i ya kufuma kuli Baba; guli ginehe u mu yeniyo uyo guling'wenheleja kuniponda mawe?" 33Nabo a Bayudaya bunshokeja giki, "Tutukupondaga kulwa nguno ya nimo gwawiza, aliyo kulwa nguno ya kwigimba giki uli Mulungu; u bebe uyo uli munhu duhu!" 34Nanghwe u Yesu ubashokeja alihaya, "I gisi u mu shilagilo shing'we itandikilwe giki, 'Nene nahayile, a bing'we muli bamulungu?' 35Nose u Mulungu ulu alibahaya giki bamulungu abo mhayo gokwe gukabiziilaga, aliyo ni shandikwa hu shitiko kujimanguchiwa, 36a bing'we uyo wejiwa na Baba utung'wa mu si, hu muling'wila giki, 'Uli n'ibengwe;' iki nalihaya nali Ng'wana wa ng'wa Mulungu? 37Ulu natubeejaga milimo ya ng'wa Baba lekagi u kunizunilija. 38Aliyo ulu nalibeeja, nuulu iki mutunisanyaga u nene, izunyagi i milimo mupandike kumana na kwitegeleja giki u Baba ali muli nene, nu nene nali muli Baba!" 39A henaho hangi bugaagaana kuhaya kundima, aliyo u wei ubijimiija ubiza winga u mu makono gabo. 40Uja hangi ku nkilo gwa Yolodani, uukikala kwenuko; uko Yohana akandija kubatiija. 41Aho ali kwenuko bingi buyiza koi, niyo buyuhaya giki, "I chene u Yohana atabeegije shimanikijo shose-shose, aliyo i mihayo iyo wanghayaga u munhu ng'wenuyu, pyi ya nghana!" 42Nu kwene bukwila a ba kunzunya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\