YOHANA 11

1Munhu nebe akasaata, lina lyakwe Lazalo muna Betania, chalo sha ba Malia na ng'wanong'wawe Malita. 2U Malia uyo nsizaye akasaata ng'wenuyo, hu ng'wene uyo akang'witiila maguta u Seeba, ni mhambala jakwe ujipyagula na nzwili jakwe. 3Huna luulu a bashike ba shikulu na shizuna benabo buntumila nhung'wa balihaya giki, "Seeba, uyo untogilwe alisaata!" 4Nanghwe u Yesu aho wigwa uhaya, "U busaatu wenubo buti bo kubulaga, u boi bo kwenha ikujo kuli Mulungu: u Ng'wana wa ng'wa Mulungu akujiwe mu nzila yeniyo." 5U Yesu wali abatogilwe no a ba Malita nu ng'wanong'wawe, hamo nu Lazalo. 6Aliyo nahene nuulu aho wigwa giki wali nsaatu akalenda shiku ibili uko wali kwenuko. 7Ha numa yaho ubawila a bahemba bakwe giki, "Tujagi hangi i Buyudaya." 8Nabo a bahemba bakwe bung'wila, "Labi, tuje ko hangi aliyo haaha-haaha duhu a Bayudaya balukoobaga kukubulaga?" 9Nanghwe u Yesu ubashokeja giki, "I likanza lya liimi u mu lushiku, liti na sa ikumi n'ibili? U munhu ulu alishimiza makanza ga liimi atudula u kwipama, nguno i lisana lya mu si lilintiimila. 10Aliyo ulu ushimiza bujiku, akwipama nguno ati nalyo i lisana." 11Aho wamala kuhaya giko ubawila, "U nwani ng'wichiswi u Lazalo olaalile, aliyo nalija nakaamishe." 12A bahemba bakwe bung'wila, "Seeba, ulu giki alaalile duhu, akumisha." 13Aliyo u Yesu wahayaga mhayo gwa lufu lo ng'wa Lazalo; a bene biganika alihaya mhayo gwa kulaala tulo duhu. 14Huna luulu, nose ubawila hape u Yesu; giki, "U Lazalo wazumalikile! 15Kwike nali na buyegi kulwa nguno ying'we, iki naali natiko koi; mupandike kuzunya. Na luulu tujagi uko ali!" 16Huna u Tomaso, uyo akitanagwa w'ibasa, ubawila a bahemba biye giki, "Tujagi ko nise tukache hamo nanghwe!" 17Huna luulu u Yesu aho washika ko, unsanga wamalile shiku ine ali mu shigila. 18I Betania yali hihi duhu ni Yelusalemu, lugendo lwa kilomita giti idatu giko. 19Na Bayudaya bingi baali biza u kubalangamila a ba Malita nu Malia, kulwa kuchilwa na nsiza wabo. 20Huna u Malita aho wigwa giki u Yesu aliza, uja kunsung'wanha; u Malia usaaga mu kaya igashije. 21U Malita ung'wila u Yesu giki, "Seeba, ulu ni waliho ni atachile u nsiza wane. 22Aliyo ni haha namanile giki, yose-yose iyo unomba u Mulungu akukwinha duhu!" 23U Yesu ung'wila, "U nsizayo akujuuka." 24U Malita uhaya giki, "Namanile akujuuka mu bujuuko bo ku bukalikijo w'ikanza!" 25U Yesu ung'wila, "U Nene hu nali Bujuuko na Bupanga, uyo unizunya nuulu ucha akubiza mpanga. 26Na buli munhu mpanga uyo anisanije nene atucha welelo na welelo. Uliguzunya u gwenuyu?" 27U nshike ung'wila, "Alichene Seeba, nazunije giki u bebe hu uli ng'wene u Ng'wana wa ng'wa Mulungu; u Kilisto uyo shiigelile ize mu si!" 28Aho wamala kuhaya giko uja uukang'witana ha mhujo u Malia, u ng'wanong'wawe: ung'wila, "Uuyu kuunu u Nangi, niyo alikwitana!" 29Nanghwe aho wigwa duhu i giko ubuuka wangu-wangu, uja u kuli Yesu. 30I likanza lyenilo u Yesu osangwa ataali uko Malita akansangila, wali ataali u kushikiila u mu chalo. 31A Bayudaya abo baali nanghwe mu kaya u Malia bakunungujaga, aho bamona wabuuka wangu-wangu ufuma hanze, nabo bunkuubija; nguno bakiganika giki hamo wajaga ku shigila akalile. 32Huna u Malia wahayushika aho wali u Yesu, aho wamona ungwila mu magulu, kunu aling'wila giki, "Seeba, ulu ni waliho aha ni atachile u nsiza wane!" 33U Yesu aho wamona alilila na a Bayudaya abo baali nanghwe nabo balilila, akasaatwa hataale no, ukoya u mu moyo. 34Huna ubuja, "Ng'wamikile hali?" Bung'wila, "Nzugu ulole Seeba!" 35U Yesu ulila shisoji! 36A Bayudaya buhaya giki, "Mulibona umo wali antogelilwe!" 37Bangi buhaya, "Uyu angu hu ng'wene uyo wali wafumbulile miso ga mboku, ni atananghanile nu ng'wenuyo atizucha?" 38U Yesu aho alija u ku shigila ukoya hangi u mu moyo. I shigila shali git'ihalo; a ha nyango lyupilingitijiwa hoi iwe itaale lyulugala. 39Huna u Yesu ubawila, "Lyinjagi i liwe!" U Malita u ilumbuye wa nfu uhaya, "Seeba, i haha alinungha, nguno u lwenulu lushiku lwa kane agumilwe!" 40Nanghwe u Yesu ung'wila, "Natakuwilile giki ulu uzunya ukulibona i likujo lya ng'wa Mulungu?" 41Huna luulu bulyinja ho i liwe. U Yesu ubuucha miso ulangamila kwigulya; huna uhaya, "Baba, nalikulumba iki ukaniigwaga. 42Na namanile giki ukaniigwaga buli gwa, aliyo u mhayo gwenuyu naliguhaya kulwa nguno y'ibita ilo lyimiilaga aha; bazunye giki, u Bebe hu ng'wene uyo unitumile." 43Aho wamala u kuhaya i yeniyo, uhamuka n'ilaka itaale giki, "Lazalo, fumaga hanze!" 44Uyo wali achile ufuma akonzeelile myenda ya kujikilwa, na a magulu gakwe na a makono gatungilwe; nu ku bushu akundikijiwe shitambaala. U Yesu ubawila giki, "Ntaligulilagi muneke aje." 45Bayudaya bingi abo baali biza kubalunguja ba Malia, aho bibona iyo akiyita u Yesu, bunzunya. 46Aliyo bamo babo buja ku Bafalisayo buukabawila iyo akibeeja. 47A bagabiji bataale na a Bafalisayo bubilinga ibanza, bandya kwiwila giki, "I gete twite mhayo ki? Iki u munhu ng'wenuyu alija ongeja duhu u kukwija i shimanikijo! 48Ulu tung'wiloleela giko duhu pye a banhu bakunsanya, nose a Balumi bakwiza balikenaagule i lipandi lise, ni lihanga lise!" 49U ng'waka gwenuyo u ntaale wa bagabiji wali Kayafa; nanghwe wali hamo nabo u ng'wibanza lyenilo. Na luulu ubawila giki, "Angu a bing'we mutumanaga, 50niyo mutitegelejaga gete, giki shiigelile munhu umo abachilile a banhu; litizuyagala i lihanga i lyose!" 51U mhayo gwenuyo atihayilile wei ng'wenekili duhu, aliyo iki u ng'waka gwenuyo wali ngabiji ntaale. Na luulu akahanga, giki u Yesu akulichilila i lihanga lya Bayudaya. 52Na hangi iti ihanga lyenilo duhu, aliyo abakuminge pye a baana ba ng'wa Mulungu, abinje u mu kusalanghana kwabo, abingije mu bumo. 53Huna u lushiku lwenulo u mu gwinda yabo bugushesha u gwa kumulaga u Yesu. 54Kwingiila henaho u Yesu nanghwe oya u kuyeela bo hape-hape u mu Bayudaya; winga u mu si yabo uja nabo a bahemba bakwe ku nzengo gwitanagwa Efulaimu, uyikala kwenuko; hihi na matogolo gati na banhu. 55Yahayegeela kushika pasaka ya Bayudaya, banhu bingi kufuma hose-hose u mu machalo bulinha ngulya bajile Yelusalemu, kuja kwiyeeja. 56Aho bali u mu hekalu buyimiila-imiila bakwilalangijaga balinkooba u Yesu, kunu bakwibujaga giki, "Mulibona ginehe, angu mmho atuleka u kwiza u ku shigukulu?" 57A bagabiji bataale na a Bafalisayo baali babalagila a banhu giki ose-ose uyo alamone uko ali, abawile baje bakandime.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\