YOHANA 13

1Ali luulu, kufuma aho shitaali kushika i shigukulu sha pasaka, u Yesu wali amanile giki i likanza lyakwe lya kwinga u mu si kuja kuli Ise, lyali lyashika. A bakwe abo bali mu si wali abatogilwe no, niyo wali abatogilwe kushisha ku bukalikijo! 2Huna luulu, aho balilya shiliwa sha mhindi, u Shetani osangwa omalaga kuntuulila u Yuda ng'wana Simoni Isikaliote, iganiko lya kunodeela u Yesu. 3Aliyo u wei u Yesu wali amanile giki, pyi i shose shituulilwe na Ise mu makono gakwe, na giki u wei afumile kuli Mulungu, na hangi ajile kuli Mulungu. 4Huna ubuuka a ha shiliwa; uzuula i nghanjo yakwe nuulu: shizwalo (i sha higulya)., wituula ha mhujo, usola taulo witunga. 5Usola na minzi ng'wikalayi, huna wandya kubooja i mhambala jabo a bahemba bakwe, wajipyagula ni taulo iyo wali witunga. 6Aho washika hali Simoni Petelo, u ng'wene ung'wila giki, "Seeba u bebe hu unooje mhambala u nene?" 7U Yesu unshokeja aling'wila, "Uyo naligwita utugumana u bebe i haha: ukugumana ha numa." 8U Petelo ung'wila giki, "Yaya u bebe utalanooja mhambala jane welelo bose!" U Yesu ung'wila, "Ulu natakoogije tutubiza na busangi, u bebe nu nene." 9U Simoni Petelo ung'wila, "Seeba, ulu chene numho iti mhambala jane duhu, aliyo na a makono gane, pyi nu ntwe!" 10U Yesu ung'wila giki, "Uyo wamalaga kooga ati na nguno ya kooga hangi, ulu iti mhambala jakwe duhu. U ng'wenuyo welaga pyi u mili. A bing'we muli beela, kwike muti a bose!" 11Akahaya giki, "Muti beela a bose;" nguno wali aamanile uyo wali n'iganiko lya kunodeela. 12Aho wamala u kubooja i mhambala jabo uzwala i shizwalo shakwe, wigasha hangi. Huna ubabuja, "Ng'wagwitegeleja uyo namala kung'witila gwenuyu? 13A bing'we mukunitanaga Nangi na Seeba, mukutungilijaga, nguno nghana nali ng'wene. 14Ali luulu, u nene uyo nali Seeba na Nangi, umo nang'oogeja mhambala jing'we giki, na a bing'we shing'wigeleelilwe kubiziyooja mhambala bing'we ku bing'we giko. 15Nguno nang'winha bulolelo, giki umo nang'witila, na a bing'we mubiziita giko. 16Nalimuwila gwa nghana giki, u nsese ati ntaale kunkila u ise-bugonzo; nuulu u ntung'wa atankilile u ntumi wakwe. 17Ulu ng'wideeba i yeniyi huna ng'wiyita, mukubiza na mbango. 18Aliyo natumuhayaga pye a bose, nguno nabamanile abo nabasolile; kwike u mu giko shilishikilijiwa i shandikwa: i giki, 'Uyo alilya shiliwa shane waniigalukaga!' 19Nalimuwila i haha kuko itaali kwilonga, ulu ililonge muzunye i giki u nene hu nali Ng'wene. 20Zunyagi nalimuwila gwa nghana giki, u wa kung'wanukula uyo nantumile nene, wananukulaga nene, hama uyo unanukula nene, numho wang'wanukulaga uyo anitumile u nene." 21U Yesu aho wamala kuhaya i mihayo yeniyo, wandya kukoya no-no-no u mu moyo; nose uhaya hape giki, "Nalimuwila gwa nghana, umo wing'we akunilodeela !" 22A bahemba bibakila, bandya kwilola-lola boi ku boi, giki himba nani uyo wanghayaga. 23Umo wabo, uyo Yesu wali antogilwe, wali wigasha wihela nanghwe haho bbihi. 24Huna u Simoni Petelo unshinyela u nghemba ng'wenuyo, ung'wila amuje uyo wanghayaga. 25Ungalukila u Yesu; umuja giki, "Seeba, ni nani shi?" 26U Yesu uhaya, "Uyo nalakoje nhonge nang'winhe hu ng'wene." Wahayukoja nhonge ung'winha Yuda ng'witunja wa ng'wa Simoni Isikaliote! 27U munhu ng'wenuyo aho wilya i nhonge yeniyo, wingiliilwa na Shetani; nanghwe u Yesu ung'wila, "Gwitage wangu uyo uligwita!" 28Aliyo pye abo baali bigasha batagwitegelegije u mhayo uyo wang'wilaga. 29Bangi buyiganika giki hamo iki u Yuda wikalaga nago u nfuko, u Yesu wang'wilaga giki, "Jaga ukagule i shikolo isho shitwigeleelilwe kutumamila ha shigukulu, nuulu kubinha bahabi." 30Huna u Yuda aho wilya i nhonge yeniyo ufuma hanze haho na haho; niyo yali bujiku! 31U ng'wenuyo aho wafuma, u Yesu wandya kubawila giki, "I haha u Ng'wana wa Munhu aligunguhiwa, huna u muli we akujiwe u Mulungu. 32U Mulungu ulu winhwa ikujo u muli wei, nanghwe u Mulungu akunkuja u Ng'wana muli wei ng'wenekili, niyo akunkuja haho na haho. 33Bing'we baana, nataali naliho hamo ning'we kakanza kado, mukunikooba. Aliyo git'umo naabawililile Bayudaya giki, 'Uko najile a bing'we mutudula u kwiza ko,' na a bing'we h'umo nalimuwilila i haha! 34Nang'winha shilagilo shipya: Itogagwi, niyo ng'witogwe git'umo namutogelilwe u nene. 35Ulu ng'witogwa buli ng'wene na biye, pye a banhu bakumudeeba giki muli bahemba bane." 36Huna u Simoni Petelo umuja giki, "Seeba ujile hali?" Nanghwe u Yesu unshokeja, "Uko najile utudula u kunilondeela i haha, aliyo ukunilondeela ha numa!" 37U Petelo ung'wila, "Nibuli Seeba natudula u kukulondeela i haha? U nene nuulu bupanga bone nakubufunya kulwa nguno yako!" 38Nanghwe u Yesu unshokeja, "U bebe ukufunya bupanga wako kulwa nguno yane? Nalikuwila gwa nghana giki, i nghungulume itishokeela kuhila, aho u bebe utaali kunilema nghangala idatu!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\