YOHANA 14

1"Yaya u kutawa-tawa u mu ngholo jing'we; iki munzunije u Mulungu nizunyagi nu nene. 2U mu kaya ya ng'wa Baba bulimo wikalo wingi; ulu ni iti chene ni naamuwilile. Nalija kumulonja-longeja ipandi! 3Huna luulu iki nalija kumulonja-longeja ipandi, nakwiza hangi namusole namutwale uko nali u nene, ibize giki aho nali u nene na a bing'we mubize henaho. 4I nzila ng'wimanile, i ya kuja uko nalija." 5Tomaso ung'wila, "Seeba a bise tutamanile uko ulija, tukwimana ginehe i nzila?" 6Nanghwe u Yesu ung'wila giki, "U nene hu nali Nzila na Nghana na Bupanga; atiho wa kwiza kuli Baba ulu atabitile muli nene. 7Ulu munimanile u nene hu kuhaya muumanile nu Baba; na nghana muumanile u ng'wene i haha, niyo ng'wamalile kumona!" 8Filipo nanghwe ung'wila, "Seeba, toolekejage u Siswe, tukubiza twigeja." 9U Yesu ung'wila, "Bebe Filipo, i likanza i lyose ili twikalile hamo lyenili, gashi u bebe utaali duhu u kunimana? Uyo unibona u nene numho wamonaga u Baba; nibuli ulihaya, 'Toolekejage u Siswe?' 10Utuzunyaga i giki u nene nali muli Baba, nu Baba ali muli nene? I mihayo iyo nakumuwilaga natihayilaga nene ng'wenekili duhu, aliyo u Baba uyo ali muli nene hu ng'wene uyo akutumamaga nimo gokwe. 11Zunyagi giki nali muli Baba, nu Baba ali muli nene; ulu iti chene nahene zunyagi kulwayo i milimo yenekili. 12Nalimuwila gwa nghana giki uyo unizunya u nene, nanghwe akubeeja i milimo iyo nakubeejaga u nene; na hangi akubeeja na mitaale kutinda ho, nguno nalija kuli Baba. 13Niyo shose-shose isho mukulomba mu lina lyane nakushita, giki u Baba akujiwe u muli Ng'wana. 14Shose-shose isho ng'unilomba mu lina lyane nakushita." 15"Ulu ng'unitogwa mukushidima i shilagilo shane. 16Huna nane nakunomba u Baba ang'winhe Ngunaani ungi, uyo akwikala hamo ning'we welelo na welelo. 17U ng'wene ali Moyo wa nghana; uyo itadugije kung'wanukula i si; nguno itudula u kumona, nuulu u kung'witegeleja. Aliyo a bing'we mung'witegelegije nguno akwikalaga hamo ning'we, na hangi akubiza mu bing'we. 18Natumuleka ng'wikale bapina, nakwiza hangi u ku bing'we. 19Lyasaagaga ikanza ido, a ba mu si booye u kunibona. Aliyo a bing'we mukunibona, niyo iki nali mpanga u nene, na a bing'we mukubiza bapanga. 20U mu lushiku lwenulo hu mukumana giki u nene nali muli Baba, nu Baba ali muli nene: git'umo nali mu bing'we u nene. 21Uyo ali nasho i shilagilo shane na ashidimile, anitogilwe u ng'wenuyo; hama uyo anitogilwe akubiza nganja u kuli Baba, nu nene nakuntogwa, hangi nakwiyoolecha u kuli we." 22U Yuda (ati u ng'wana Isikaliote); ung'wila giki, "Seeba ni ginehe ulihaya kwiyoolecha ku bise duhu, yaya u ku ba mu si?" 23U Yesu unshokeja ung'wila, "Ose-ose uyo anitogilwe, akugudima u mhayo gwane; hama u Baba akuntogwa, huna luulu tukwiza u kuli munhu ng'wenuyo twikale hamo nanghwe. 24Uyo atanitogilwe atugudima u mhayo gwane; niyo u mhayo uyo mukugwigwaga guti gwane, guli go ng'wa Baba, uyo anitumile. 25I yeniyi nalimuwila aho nataali hamo ning'we. 26Aliyo u Ngunaani, u Moyo Ng'wela, uyo Baba akuntuma mu lina lyane, u ng'wenuyo hu ng'wene akumulanga na kung'wizukija pyi iyo nalimuwila. 27Nalimulekela mhola; naling'winha mhola yane. Umo naling'winhila iti git'umo si ikinhilaga. Yaya u kutawa-tawa u mu ngholo jing'we, yaya nu kogoha! 28Ng'wali ng'wigwa aho nalumuwilaga giki nalija; aliyo nakwiza hangi u ku bing'we. Ulu ni munitogilwe ni ng'wayega iki nalija kuli Baba, nguno u Baba ali ntaale kutinda u nene. 29I haha nalimuwila nghana-nghana kuko gutaali u kushikiila; giki mulazunye ulu gushikiila. 30Natikala nakuhoyaga ning'we mihayo mingi, nguno u nsugi wa mu si aliza, kwike nahene ati na go kwita u kuli nene. 31Aliyo u nene nakiitaga git'umo anilagilile u Baba, a ba mu si bamane giki nantogilwe. Buukagi tuje twinge a henaha!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\