YOHANA 15

1"U nene nali Nzabibu gwa nghana, u Nanghani nuulu: Nimi.'ng'wene Baba. 2Buli itambi ilo lili muli nene ulu litatwajaga Na a bing'we ili giko ulu mutikala u muli nene. 5U nene nali Nzabibu, a bing'we muli matambi. Uyo wikala muli nene nu nene muli wei, u ng'wenuyo akutwaja matwajo mingi. Nguno ulu nati nene a bing'we mutudula kwita mhayo gose-gose. 6Ulu ose-ose uleka kwikala muli nene, akubiza giti itambi umo likaponejiagwa, lyuuma. A matambi ga giko gakakumingagwa gaponyiwa mu moto gapemva. 7Ulu ng'wikala u muli nene ni mihayo yane yikala u mu bing'we, lombagi mhayo gose-gose uyo mutogilwe, mukwitilwa. 8U Baba akwinhwa ikujo ulu muyutwaja matwajo mingi, nguno hu mukubiza bahemba bane. 9Umo Baba anitogelilwe u nene, na a bing'we amutogilwe giko. Ikalagi mo u mu butogwa bone. 10Ulu ng'ushidima i shilagilo shane mukwikala u mu butogwa bone, git'umo nu nene nakikalaga mu butogwa bo ng'wa Baba, iki nashidimile i shilagilo shakwe. 11I yeniyi nalimuwila kulwa giki u buyegi bone bubize hamo ning'we; hama u buyegi wing'we bushikane. 12I shilagilo shane shili giki, buli ng'wene itogwe na biye, git'umo namutogelilwe u nene a bing'we. 13Atiho nuulu umo uyo ali na butogwa butaale kutinda wenubu, giki munhu kweega bupanga bokwe kulwa banwani biye. 14Ulu ng'wita iyo nalimulagila mukubiza banwani bichane. 15A bing'we natung'witanaga giki muli basese, nguno u nsese atamanile iyo akwitaga u ise-bugonzo; aliyo naling'witana giki muli banwani bichane, h'i nguno yene nalimumanikija pyi iyo nakwiyigwaga kufuma kuli Baba. 16Mutanisolile bing'we u nene, u nene hu namusolile a bing'we, nung'winha nimo gwa kuja mukutwajaga matwajo. Hama a matwajo ging'we gabize ga kushinga ho, hangi muyunomba u Baba buli shikolo isho mutogilwe, wang'winha mu lina lyane. 17Aliyo nalimulagila giki, buli ng'wene itogwe na biye." 18"Ulu yumukolwa i si, managi giki, i soolo ya mhayo inikolilwe nene aho itaali kumukolwa a bing'we. 19Ulu ni muli ba mu si, i si ni yamutogwa nguno ni muli baamo; aliyo i haha muti ba mu si, naamalile kumusolanhya kwinga mo u mu si, h'i nguno yene i si imukolilwe. 20Gwizukagwi u mhayo uyo namalaga kumuwila; giki, 'U nsese ati ntaale kunkila u ise-bugonzo.' Umo bakuniluhijaga u nene, na a bing'we bakumuluhya giko, ulu ni bagudimile u mhayo gwane, nu gwing'we ni bagudima. 21Kwike bakung'witila pyi i yeniyi kulwa nguno ya lina lyane iki bataamanile uyo anitumile. 22Ulu ni natizile kubawila ni bati na shibi, aliyo i haha bati na nzila ya kwibuulila, u mu kwikala nasho i shibi shabo. 23Uyo anikolilwe u nene, ankolilwe nu Baba. 24Ulu ni natiitaga milimo iyo ataali kwita munhu ungi nuulu umo mubo, ni bati na shibi; aliyo i haha bakubonaga, huna bongeja u kunikolwa u nene, nu Baba. 25Kwike ilibiza giko kulwa kushikilijiwa kwa mhayo uyo gwandikilwe mu shilagilo shabo giki, 'Banikolilwe dalali!' 26Ulu alize u Ngunaani uyo nakumutumila kufuma kuli Baba, u Moyo wa nghana, uyo afumile kuli Baba, u ng'wenuyo akunikaanila. 27Niyo na a bing'we mukukaanila, nguno muli hamo nu nene kufuma haho wandijo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\