YOHANA 18

1U Yesu aho wamala kuhaya i yeniyo winga a henaho, ukila longa lo Kiduloni; gwaliko ngunda, uukingila ng'wenumo hamo na a bahemba bakwe. 2U Yuda, u nodeeji wakwe, oli alimanile i lipandi lyenilo; nguno nghangala ningi u Yesu na a bahemba bakwe bamanhijaga mo. 3Huna u Yuda usola ibita lya bashilikale na balanghani ba hekalu, kufuma ku bagabiji bataale na Bafalisayo. Biza babachaga chenge na tala, kunu babuukije na shilanga. 4U Yesu oli ayimanile iyo yizaga kung'wilongela; huna ufumila ha welekele ubabuja, "Mulinkooba nani?" 5Bunshokeja, "Yesu wa Nazaleti." Nanghwe ubawila, "Nene uuy'aha." Nu Yuda, u nodeeji wakwe, wali wimiila hamo nabo. 6Aho wabawila giki, "Nene uuy'aha," bulelengeta bashoka-shokile shigongwanuma, buukagwa ha si! 7Nanghwe ubabuja hangi, "Bing'we mulinkooba nani?" Buhaya, "Yesu wa Nazaleti." 8U Yesu ubashokeja, "Angu namuwila giki nene uuy'aha! Na luulu ulu mulinikooba nene, balekagi aba baje." 9Akahaya giko kulwa kushikilijiwa kwa mhayo uyo wali waguhaya; giki, "Abo wamalile kuninha natanjimiigije nuulu umo wabo." 10U Simoni Petelo wali na lilushu, ulisopoola; wahayulihubenga lyubitila gutu go bulyo go ntumami o ngabiji ntaale, gutinika! I lina lyakwe u ntumami ng'wenuyo witanagwa Maluko. 11U Yesu ung'wila u Petelo giki, "Bebe lushoshage mu shilalo u lushu; nibuli naleke u kushing'wa i shikombe isho waninhile u Baba?" 12Huna i libita lya bashilikale nu ntaale wabo, hamo na a balanghani ba hekalu abo baali bafuma ku Bayudaya benabo, bundima u Yesu buntunga. 13Buntwala ku ng'wa Anasi tame; nguno wali nkwiye o ng'wa Kayafa, uyo oli ntaale o bagabiji u ng'waka gwenuyo. 14U Kayafa hu ng'wene uyo akabawila a Bayudaya giki, "Shiigelile munhu umo abachilile a banhu." 15U Simoni Petelo nanghwe unkuubija u Yesu, hamo na nghemba ungi; u nghemba u ungi ng'wenuyo wali amanikile a ha ng'wa ntaale o bagabiji, na luulu u wei akingila nu Yesu u mu gwalugwa ya ha ng'wa ntaale o bagabiji. 16U Petelo wimiila hanze, ha nyango. U nghemba u ungi, uyo oli amanikile a ha ng'wa ntaale o bagabiji, ufuma wiza ho uyomba nu nanghani wa ha nyango, ung'wingija nu Petelo. 17Huna u ng'waniki uyo walanghanaga a ha nyango umuja u Petelo giki, "Gashinaga nangho uli umo wa bahemba bakwe u munhu ng'wenuyo?" Nanghwe uhaya, "Mm yaya u nene!" 18A batumami na a bashilikale baali bapemba moto bimiila henaho koota nguno yali mbeho, nu Petelo uukimiila ho wandya nanghwe koota. 19Huna u ntaale o bagabiji wandya kumugilija mihayo ya bahemba bakwe, ni ya kalangile kakwe. 20U Yesu unshokeja giki, "U nene nalubalangaga bo hape-hape a ba mu si; buli gwa naalulangaga mu masinagogi na mu hekalu, umo bakibilingilaga pye a Bayudaya, natalangile mu kwibisa-bisa na hado yaya. 21Nibuli ulinibuja nene? Babujage abo baliigwaga iyo nalulangaga; baaba ulibabona abo bimanile iyo nalulangaga." 22Aho wahaya giko, umo wa balanghani ba hekalu abo baali bimiila hihi nanghwe, untula ipi u Yesu. Ung'wila giki, "Ulinshokeja ginehe i giko u ntaale o bagabiji?" 23Nanghwe u Yesu uhaya, "Ulu nahaya mhayo guhubile bukaanilage u buhubi, aliyo ulu natungilija, numho ulinitulila ki?" 24Huna u Anasi untwala atungilwe, ku ng'wa Kayafa. 25U Simoni Petelo wali ataali imiilile akootaga moto; kwimanila bamuja hangi giki, "Bebe ngosha, uti umo wa bahemba bakwe gete u munhu ng'wenuyo?" Ulema no; alihaya, "Yaya gete nati ng'wene!" 26Huna umo wa batumami ba ha ng'wa ntaale o bagabiji, nduguye uyo Petelo akantina gutu; uhaya giki, "Bebe, tungilijaga; natakubonile nanghwe gete u mu ngunda?" 27Ulema no hangi u Petelo; haho na haho yuhila nghungulume! 28Huna mu dilu makingo, bung'winja u Yesu a ha ng'wa Kayafa, buntwala kwikulu. Kwike a boi buleka u kwingila u mu numba ya h'ikulu, giki batizusosohala, bakaduuma kulya pasaka. 29Huna u Pilato ufuma i hanze aho baali; ubabuja giki, "Bing'we muli na mihayo ki i ya kumuula u munhu ng'wenuyu?" 30Bunshokeja buhaya giki, "U ng'wenuyu ulu ni atiitile yabubi ni tutang'wenhile u kuli bebe." 31Huna u Pilato ubawila giki, "Nsolagi bing'we benekili mukaanamule git'umo shihayilile i shilagilo shing'we." A Bayudaya bung'wila hangi giki, "A bise tutazunilijiwe kubulaga munhu ose-ose!" 32Ikaja giko kulwa kushikilijiwa kwa mhayo gwakwe u Yesu, uyo wali waguhaya mu koolecha mbika ya lufu ulo akucha. 33U Pilato wingila hangi u mu kaya, ung'witana u Yesu umuja giki, "U bebe, uli ntemi o Bayudaya?" 34Nanghwe u Yesu unshokeja, "U gwenuyo uliguhaya bebe ng'wenekili duhu, nuulu bangi bakuwilaga?" 35U Pilato ushosha, "Uliganika giki u nene nali Nyudaya? Angu a banhu b'ihanga lyako na a bagabiji bataale hu bene bakwenhaga u kuli nene; okenije ki?" 36U Yesu ushosha giki, "U butemi bone buti bo mu si ; u butemi bone ulu ni bo mu si, ni banilwililaga a batumami bane, natizutuulwa mu makono ga Bayudaya, aliyo i haha u butemi bone buti w'ikanza ili." 37Huna u Pilato ung'wila; "Chu, gashinaga hu kuhaya uli ntemi nghana!" Nanghwe u Yesu ushosha, "Bebe ulihaya giki nali Ntemi. U nene nakabyalwa kulwa nguno ya mhayo gwenuyu, nizile u mu si umu kulwa kwikaanila i nghana; buli ng'wene uyo alimo u mu nghana akwidegelekaga iyo nakwihayaga." 38U Pilato umuja giki, "I nghana ni ki?" U Pilato aho wamala kuhaya i giko ufuma hangi u ku Bayudaya. Ubawila giki, "U nene natubonaga bubi u muli munhu ng'wenuyu. 39A bing'we muli na shimile sha kutaligulilwa munhu umo a ha pasaka, hamo namutaligulile u ntemi wing'we Bayudaya?" 40Buyoganya balihaya giki, "Yaya u ng'wenuyu; ulu Balaba." Aliyo u Balaba oli nsambo!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\