YOHANA 19

1Huna u Pilato unsola u Yesu, untula mbooko. 2A bashilikale nabo baali babeeja ngikili ya minghwa, bunzwalikija u ku ntwe, bungumiila na lishizwalo lya nzulunge. 3Bandya kuyung'wegeela: ulu bashika bahaya, "Hangamaga ntemi o Bayudaya"; huna bantula mapi! 4U Pilato akiita ufuma hanze hangi, ubawila a banhu giki, "Leki namufunije hanze u munhu ng'wenuyo, mumane giki u nene natubonaga bubi bose-bose u muli we." 5Ufunyiwa hanze u Yesu azwalile ngikili ya minghwa, ni lishizwalo lya nzulunge; huna u Pilato ubawila giki, "Nolagi uuyu u munhu ng'wene!" 6A bagabiji bataale na a balanghani ba hekalu aho bamona buhamuka balihaya giki, "Nkomage ha nsalaba, nkomage ha nsalaba!" U Pilato ubawila, "Nsolagi a bing'we muje mukankome; u nene natububonaga u buhubi bokwe." 7A Bayudaya bunshokeja balihaya, "A bise tuli na shilagilo, huna luulu kulwa shilagilo shenisho wigeleelagwa kucha, nguno akwigimbaga giki u wei ali Ng'wana o ng'wa Mulungu!" 8U Pilato aho wigwa u mhayo gwenuyo ogoha no. 9Wingila hangi u ng'wibanza; umuja u Yesu giki, "U bebe ufumile hali i gete?" Aliyo u Yesu atanshokegije nuulu hado! 10U Pilato ung'wila, "Utuniyombyaga, utamanile giki u nene nali na budula bo kukutaligula nuulu kukukoma ha nsalaba?" 11U Yesu unshokeja giki, "U bebe uti na budula bo kuniitila mhayo nuulu gumo ulu ni utinhilwe kufuma kwigulya; na luulu uyo wanenhaga kuli bebe ali na shibi shitaale kutinda!" 12Kufuma ikanza lyenilo u Pilato wandya kukooba nzila ya kuntaligula; aliyo a Bayudaya buyoganya balihaya giki, "Ulu ulantaligule u ng'wenuyu, ukubiza uti nwani ng'wiye wa ng'wa Kaisali; nguno buli ng'wene uyo wiyita ng'wenekili kubiza ntemi, u ng'wenuyo ng'wilwisha o ng'wa Kaisali." 13U Pilato aho wiyigwa i mihayo yeniyo unfunya hanze u Yesu, wigasha h'isumbi lya kulamulila, lyali ng'wibindo lya mawe (u mu Shihebulania litanwa Gabata). 14U lushiku lwenulo lwali lwa kulonja-lonja kulwa pasaka; i likanza likashika giti sa itandatu. Huna ubawila a Bayudaya giki, "Nolagi uuyu u ntemi wing'we!" 15Buhoolanija kuyoganya balihaya, "Ng'winjage, ng'winjage a henaha ukankome!" Nanghwe u Pilato ubawila, "Nankome u ntemi wing'we?" A bagabiji bataale buhaya, "A bise tuti na ntemi ungi ulu ati Kaisali duhu!" 16Nghana nose untuula mu makono gabo, bakankome! Huna bunsola u Yesu buntwala. 17Nuwe waja wibuukijaga u nsalaba gokwe, uukashika h'ipandi likitanagwa lupanga: u mu Shihebulania Goligota. 18Aho bashika henaho bunkoma a ha nsalaba; na bangi babili bukong'wa hamo nanghwe: umo kuunu na ungi kuunu, u Yesu ha gati. 19U Pilato wandika wandike butuulwa a higulya ya nsalaba; boli buhayile giki, "Yesu muna Nazaleti, ntemi o Bayudaya." 20Bayudaya bingi babusomaga u wandike wenubo, nguno i lipandi ilo akakomelwa u Yesu lyali hihi nu nzengo; hama u wandike boli ndimi idatu: Shihebulania, na Shilatini, na Shiyunani. 21A bagabiji bataale ba Bayudaya bung'wila u Pilato, "Utandikage 'Ntemi wa Bayudaya,' andikaga giki, 'U munhu ng'wenuyu olihayaga wei giki ntemi o Bayudaya.' " 22Nanghwe u Pilato ushosha, "Iyo nandikaga namalaga kwandika!" 23Huna luulu a bashilikale abo bananghanaga u Yesu bushisola i shizwalo shakwe bushigabanhya magele ane, buli ng'wene upandika shakwe. U ng'wenda gwa kuzwala mu gati gwali guti na bulungijo u mu kasumilwe kago, gwali gumo na gumo duhu; gushibanyiwe kwingiila kwigulya kushisha ku silili. 24Biwila giki, "Tutizugutandula, tutulijagi mbale tubone gukubiza go ng'wa nani." U mu kwita giko shushikiila i shandikwa isho shihayile giki, "Bakashigabanha i shizwalo shane, ng'wenda gwane bugwesela mbale!" H'umo bakiitila a bashilikale benabo. 25U nina oli wimiila haho hihi nu nsalaba; baali hamo na ng'wanong'wawe, na Malia nke wa ng'wa Kilopa, hamo na Malia Magadalena. 26U Yesu umona u nina wimiilaga hihi nu nghemba uyo wali antogilwe; ung'wila giki, "Mayu nolage u ng'witunja wako." 27Nu nghemba ung'wila giki, "Ndililage u noko!" Na nghana kufuma ikanza lyenilo u nghemba ng'wenuyo uja nanghwe ku ng'wakwe. 28Ha numa ya yeniyo, u Yesu aho wamana giki yashikana pyi i yose shishikilijiwe i shandikwa, uhaya ; "Nakolwa nota." 29Haho bbihi henaho shaliho shiseme shokalile bugota bululu, busola ibbupyo bulilobeka u mu bugota wenubo, bulitunga kwigito lya nti gwa husopo, bulinunja buntuulila u ku nomo. 30U Yesu aho wabung'wa u bugota wenubo uhaya, "Yashila!" Winamya u ntwe ugufunya u moyo gokwe. 31U lushiku lwenulo lwali lwa kulonja-lonja kulwa sabato; a Bayudaya buja u kuli Pilato buukalomba giki abo baali bakong'wa ha misalaba babinzwe a magulu binjiwe ho, i mibimba itizikala henaho i likanza lya sabato; nguno i sabato yeniyo yali nhaale. 32Biza a bashilikale, buminzagula a magulu u wa kwandya, uyo wali akomilwe hamo nu Yesu. Bunsanga nu ungi, nanghwe buminzagula. 33Aliyo aho bashika a hali Yesu, bubona giki wali wamala kucha, buleka u kuminza a magulu gakwe. 34Kwike umo wa bashilikale unchima n'ichimu lyakwe mu lubazu; haho na haho gidika mininga na minzi! 35Uyo akabona hu ng'wene alikaanila, niyo u bukaaniji bokwe buli bo nghana. Amanile giki alihaya ya nghana, nguno atogilwe ning'we muzunye. 36I yeniyi ikaja giko kulwa kushikilijiwa kwa shandikwa isho shihayile giki, "Iguha lyakwe litubinzwa." 37N'ipandi lingi shihayile giki, "Bakung'wiloleela uyo bakanchima!" 38Ha numa ya yeniyo Yosefu muna Alimataya uja u kuli Pilato, uukanomba agusole u mili go ng'wa Yesu. U Pilato unzunilija u munhu ng'wenuyo, ushika ugubuucha u mili go ng'wa Yesu. Niyo nanghwe oli nghemba okwe, kwike mu mbisila kulwa kubogoha Bayudaya. 39Nu Nikodemo uyo i kwandya wali waja u kuli Yesu bujiku, wiza abuukije latili igana ja bugota, busangije maguta ga ngazu. 40Huna bugubuucha u mili go ng'wa Yesu, bugulingiila shitambaala sha ng'wenda gwa kitaani, hamo nu bugota wenubo; git'umo shali shimile sha kajikile ka Bayudaya. 41A h'ipandi lyenilo akakomelwa u Yesu gwaliho ngunda: u mu ngunda gwenuyo shalimo shigila shipya, gutaali kulaajiwa mo mimba go munhu. 42Na luulu iki i shigila shenisho shali hihi henaho, buntuula ng'wenumo u Yesu; nguno niyo u lwenulo lwali lushiku lwa kulonja-lonja kwa Bayudaya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\