YOHANA 2

1Ha lushiku lo kadatu lwaho, shikabiza ho shigukulu sha bukwilima mu Kana ya Galilaya; nu nina wa ng'wa Yesu waliko. 2Nu Yesu waliko hamo na a bahemba bakwe, nguno baali balaalikwa. 3Bahayimanila yashila i divai; huna u nina ung'wila, "Bamala i divai!" 4Nanghwe u Yesu ung'wila giki, "Mayu, nilekage u nene, i likanza lyane litaali u kushika!" 5U nina ubawila a batoneeji giki, "Ulu alamuwile mhayo gose-gose gwitagi." 6Jikasangwa jiliho hoi nno itandatu ja mawe, ja kutuulila minzi ga kumanooja mhambala, umo shali shimile sha Bayudaya. Buli lunno lwali lushikile kokala madebbe atano nuulu mpungati. 7Huna u Yesu ubawila giki, "Jokajagi minzi i nno." Bujokaja pa-pa-pa. 8Ha numa ya henaho ubawila hangi, "Dahagi magehu luulu muntwalile u ntaale wa shigukulu!" Nghana buntwalila. 9U ntaale wa shigukulu aho wagaloja a minzi genayo, ubona giki ili divai; kwike ujimiilwa uko yafumaga, aliyo a batoneeji abo baali bagadaha a minzi baali bamanile. Huna u ntaale wa shigukulu ung'witana u ntooji. 10Ung'wila giki, "Pye a banhu bakatengaga tame i divai i nonu; ulu bung'wa a banhu bigeja, nuulu uliyifunya luulu ni yiyo ichoomeelile shi! Hama u bebe nibuli wibikaga i divai i nonu, nose gashika makanza aya?" 11U wenubo wali wandijo wa shimanikijo isho Yesu akabeeja mu Kana ya Galilaya; shoolecha ikujo lyakwe, a bahemba bakwe bunsanya. 12Aho yabita i yeniyo u Yesu akaja Kafalanaumu; nu nina na a baana ba ng'wawe buja koi, hamo na a bahemba bakwe, kwike batikalile ko shiku ningi. 13Huna luulu aho yegeela kushika pasaka ya Bayudaya, u Yesu ulinha kuja Yelusalemu. 14Uukasanga balimo u mu hekalu basuluja ba ng'ombe na ngholo na mhunda, na bakaabanya ba hela bigashaga. 15Usola ngoye ubeeja mbooko, ujipeeganja i ngholo ni ng'ombe jufuma u mu hekalu; ni meza ja bakaabanya ba hela ujisalingula, ubitaguja i hela jabo. 16A bajinja ba mhunda ubawila, "Ginjagi a genaya u ng'wenumu, i numba ya ng'wa Baba mutigaluchage kubiza ya basuluja!" 17A bahemba bakwe bugwizukwa uyo gwandikilwe; giki, "Bukunilya u wilu kulwa numba yako." 18Huna luulu a Bayudaya bunshokeja bung'wila, "Ulitoolekeja shimanikijo ki, i giki u bebe wigeleelilwe kwiyita pyi i yeniyi?" 19Nanghwe u Yesu ubashokeja ubawila, "Isambagulagi i hekalu iyi, nane nakwiyimilija hangi mu shiku idatu." 20A Bayudaya bung'wila, "Mm! I hekalu iyi yashishaga myaka makumi ane n'itandatu ikuzengagwa, u bebe hu wiyimilije mu shiku idatu duhu!" 21Kwike u wei ohayaga hekalu ya mili gokwe. 22U Yesu aho wajuuka kufuma mu bafu, a bahemba bakwe bizukwa giki wali waguhaya u mhayo gwenuyo, bushisanya i shandikwa, pyi ni mihayo iyo wihayaga u Yesu. 23Aho ali mu Yelusalemu kulwa nguno ya shigukulu sha pasaka, bingi bakalizunya i lina lyakwe aho bashibona i shimanikijo isho wabeejaga. 24Aliyo u wei ng'wenekili u Yesu, wali atiitaga mhayo mu kwiyoolecha giki babone bansanye, nguno u wei wali abamanile hape pye a banhu. 25Nose yali itiho nguno ya kung'wila mihayo ya ng'wa munhu ose-ose, iki u wei wali amanile isho shili mu gati ya ng'wa munhu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\