YOHANA 4

1Huna luulu, u Seeba akadeeba giki, a Bafalisayo bigwile giki u Yesu akupandikaga bahemba bingi kutinda u Yohana, na kubabatiija. 2Kwike u Yesu wali atabatiijaga u wei ng'wenekili, babatiijaga bahemba bakwe. 3Aho wagudeeba u mhayo gwenuyo, winga i Buyudaya uja hangi Galilaya. 4I nzila iyo akabitila yali ibitile mu Samalia. 5Ushika mu nzengo nebe gwa Samalia, gwitanagwa Sikali, gwali hihi n'ilaale ilebe, Yakobo wali wang'winha ng'witunja wakwe Yosefu. 6Lwalimo na lwinzi lokwe u Yakobo. Huna luulu u Yesu iki wali wanojiwa lugendo, aho washika a ha lwinzi lwenulo wigasha; gaali makanza giti ga sa itandatu. 7Kwimanila nkima Nsamalia wiza kudaha minzi; u Yesu ung'wila, "Mayu ninhage minzi nang'we." 8A bahemba bakwe baali baja mu nzengo kujugula shiliwa. 9U nkima u Nsamalia ng'wenuyo ung'wila giki, "Tuhaya uli Nyudaya ahene u bebe, hama nibuli ulinilomba minzi, aliyo u nene nali nkima Nsamalia?" (Nguno a Bayudaya bati na busangi na Basamalia). 10Nanghwe u Yesu unshokeja ung'wila, "Ulu ni ushimanile i shakwinha sha ng'wa Mulungu, nu yuyo alikuwila giki, 'Ninhage minzi nang'we,' nangho ni wanomba akwinhe minzi mapanga." 11U nkima ung'wila giki, "Bebe baba wagafunya hali a minzi a mapanga, aliyo ni lidahijo uti nalyo; hama nu lwinzi lwenulu lushimu giki? 12U bebe uli ntaale kunkila u siswe u Yakobo, uyo watulekela u lwinzi lwenulu? Iki nu wei ng'wenekili wang'welaga henaha aha, pye na a baana bakwe, ni mitugo jakwe!" 13U Yesu unshokeja ung'wila, "Buli ng'wene uyo akagang'waga a minzi genaya akakolagwa nota hangi. 14Aliyo ose-ose uyo ugang'wa a minzi ayo nakung'winha nene, atukolwa nota welelo bose, a minzi ayo nakung'winha gakubiza luzwilo u muli wei, lwa kwikala lukupumunhikaga buja na buja pyi i shiku." 15U nkima ung'wila giki, "Ninhage nane baba a minzi genayo, nooye u kukolwa i nota, nooye na kwikala niza aha kudaha minzi!" 16Nanghwe u Yesu ung'wila, "Jaga ukang'witane u ngoshi wako ng'wize aha." 17U nkima unshokeja ung'wila, "Nati na ngoshi wane u nene." Nanghwe u Yesu ung'wila, "Watungilija u kuhaya giki, 'Nati na ngoshi wane.' 18Nguno washishaga bagosha batano, hama nu yuyo uli nanghwe i haha ati ngoshi wako. Ohaya umo ili gete!" 19U nkima ung'wila, "Baba, i gete nabona uli nghangi u bebe. 20A bakulugenji bise balamijaga mu lugulu lwenulu ulu, aliyo a bing'we mukahayaga giki i lipandi ilo shiigeleelilwe kulamija mo lili Yelusalemu!" 21Nanghwe u Yesu ung'wila, "Nizunilijage gete mayu; giki, liliza ikanza ilo mukoya kugonga kunamija u Baba mu lugulu umu, nuulu Yelusalemu. 22A bing'we mukalamyaga isho mutashimanile, aliyo a bise tukanamyaga uyo tuumanile; nguno u bupiji bufumile ku Bayudaya. 23Kwike i likanza liliza, niyo i haha liliho, i lya balamya ba ng'wa nghana kuyunamya u Baba mu moyo na mu nghana; nguno u Baba abatogilwe a balamya abo bakanamyaga mu mbika yeniyo. 24U Mulungu ali Moyo, a balamya bakwe nabo shibigelile kunamya mu moyo na mu nghana." 25U nkima ung'wila, "Namanile giki akwiza Masiya, uyo akitanagwa Kilisto, na luulu ulu wiza u ng'wenuyo, hu ng'wene uyo akutugoloolela pyi i yose." 26U Yesu ung'wila, "U Nene uyo naliyomba nangho, hu nali ng'wene." 27I likanza lyenilo bushika a bahemba bakwe, bukumya u kumona aliyomba na nkima. Aliyo nuulu umo wabo atabugije giki, "Ulikooba ki?" Nuulu giki, "Nibuli ulihoya nanghwe?" 28U nkima ng'wenuyo ululeka u lunno lokwe ushoka mu nzengo uukabawila a banhu giki, 29"Bing'we, ka nzugi kuunu munole uuyu munhu, waniwila pyi iyo nakiitaga; akuduuma kubiza Kilisto gete u ng'wenuyu?" 30Bufuma u mu nzengo buhuuma bajile uko wali. 31U ng'wikanza lyenilo a bahemba bung'wila u Yesu giki, "Labi, ka lyaga!" 32Nanghwe ubawila, "U nene nali na shiliwa isho mutashimanile a bing'we." 33A bahemba buyiwila giki, "Hamo munhu wali wang'wenhela shiliwa?" 34Nanghwe u Yesu ubawila, "I shiliwa shane u nene, shili kwita iyo atogilwe uyo anitumile; kugushikilija u nimo gokwe. 35I gisi mutiwilaga giki, 'Yasaagaga myeji ine gashike magesa?' Ali luulu, i haha nalimuwila buuchagi a miso ging'we, mulole u mu migunda, mukubona giki a magesa gashikaga. 36I haha u ngesi wandije kwanukula mheela, akukumingaga matwajo kulwa bupanga bo welelo na welelo; ibize giki u ngesi nu mibi bayegele hamo. 37Nguno u mu giko gulibonekana guli gwa nghana u mhayo uyo guhayile giki, 'U mibi ungi, nu ngesi ungi.' 38Nalimutuma kushigesa isho mutashikoyelile a bing'we, bashikoyela bangi; a bing'we mulingila mu nimo uyo gwandiwa na bangi." 39Basamalia bingi u mu nzengo gwenuyo bakanzunya, kulwa mhayo gwa nkima uyo akaguhaya; i giki, "Waniwilaga pyi iyo nakiitaga." 40Huna luulu a Basamalia aho bashika, bunomba u Yesu alende-lende hamo nabo; na nghana wikala nabo shiku ibili. 41Na bangi hangi bakazunya kulwa mhayo gokwe. 42Bung'wila u nkima giki, "I haha twigwaga bise benekili, na luulu twazunyaga; aliyo iti kulwa nguno ya mhayo gwako duhu, twamanaga gete giki u munhu ng'wenuyu nghana Mpija wa ba mu si." 43Aho jabita shiku ibili, u Yesu winga a henaho uja Galilaya. 44Kwike wali wamala kuhaya hape giki, "U nghangi atinhagwa ikujo u mu si ya ng'wawe!" 45Huna aho washika i Galilaya bingi ba bana Galilaya bung'wanukula, nguno baali bibona iyo akibeeja aho ali Yelusalemu ku shigukulu, iki nabo baali ko. 46Uja uukashika hangi i Kana ya Galilaya, uko wali wagalucha minzi gubiza divai. Waliho nsugi nebe muna Kafalanaumu, wali asaatililwe ng'witunja wakwe. 47Aho wigwa giki u Yesu wingile i Buyudaya, ali mu Galilaya, wiza kung'wikumbilija atulumenhe, aje akampije u ng'wana wakwe. Nguno wali mandetendete, hihi na kucha! 48Aliyo u Yesu ung'wila giki, "A bing'we ulu mutabonile shimanikijo nuulu mihayo ya kukumya, angu mmho mutudula gete u kuzunya!" 49U nsugi ng'wenuyo ung'wila giki, "Baba, ka tulumenhaga wangu, kuko kataali kucha a kana kane!" 50U Yesu ung'wila giki, "Jaga, u ng'wana wako mpanga." U munhu ng'wenuyo uguzunya u mhayo uyo akawilwa na Yesu, uja nghana. 51Aho alishoka umanhya na batumami bakwe, bung'wila giki u ng'witunja wakwe wapilile. 52Wahayubabuja i likanza ilo akandya kubeeja, bung'wila, "Igolo aho lyandya kuhuga i liimi; mu makanza giti ga sa mpungati, gwandya kwika u nswiza." 53A henaho u ise umana hu lyene i likanza ilo Yesu akang'wila giki, "U ng'wana wako mpanga." Na luulu ubiza nzunya, ni kaya yakwe pyi i yose. 54I shenisho shali shimanikijo sha kabili isho a kabeeja u Yesu aho ali mu si ya Galilaya, hanze ya Buyudaya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\