YOHANA 5

1Ha numa ya mihayo yeniyi, lyushika ikanza lya shigukulu sha Bayudaya, u Yesu ulinha kuja Yelusalemu. 2U mu Yelusalemu lyalimo ilambo hihi na mita nebe gwitanagwa gwa ngholo, lyali lipindiwe mabindo atano, u mu Shihebulania litanagwa Betizata. 3U mu mabindo genayo bikalaga balambalalile moi balwile ba buli mbika: babboku na balemehazu, [buyaga na a buuma buhaama. 4Nguno makanza malebe malaika o ng'wa Seeba wikaga u ng'wilambo lyenilo, wagalibangula a minzi. Uyo wabizaga wa kwandya kwiponeja u mu minzi ulu galibanguka, wapilaga pyi u bulwile ubo wali nabo.] 5Huna luulu, waliho hoi munhu nebe wali washisha myaka makumi adatu n'inaane asaatile. 6U Yesu aho wamona alambalalile udeeba giki wali n'ikanza ilihu ali henaho. Huna umuja, "Utogilwe u kupila?" 7Nanghwe u nsaatu ng'wenuyo ushosha giki, "Baba, u nene nati na munhu wa kuniponeja u ng'wilambo ulu galibanguka a minzi; ahene nakagemaga u kwiyanga-yangila, aliyo aho nataali u kushikiila, akiponejaga moi ungi wanitanga u nene!" 8Huna u Yesu ung'wila, "Buukaga ushisole i shilago shako, ushimize." 9Haho na haho u munhu ng'wenuyo upila, ushibuucha nghana i shilago shakwe, wandya kushimiza ajile! Niyo u lushiku lwenulo loli lo sabato. 10Huna a Bayudaya bung'wila u munhu uyo akapijiwa ng'wenuyo giki, "Bebe, i lelo sabato, utazunilijiwe u kubuucha shilago!" 11Nanghwe ubashokeja uhaya giki, "U munhu uyo wanipijaga hu ng'wene wali waniwila giki, 'Shibuuchage i shilago shako ushimize.' " 12Bumuja, "Nani uyo wakuwilaga ushibuuche ushimize?" 13Kwike u munhu uyo akapijiwa ng'wenuyo, atang'witegelegije; nguno u Yesu akinga a h'ipandi lyenilo kulw'ibita lya banhu. 14Aliyo u Yesu akiita umonela mu hekalu u munhu ng'wenuyo; ung'wila giki, "U bebe wamalile kupila, ali luulu, utiziita shibi hangi ukagwilwa mhayo gwabubi kutinda!" 15U munhu ng'wenuyo uja uukabawila a Bayudaya, giki uyo akampija wali Yesu. 16Huna a Bayudaya bandya kunuhya u Yesu, nguno akabeeja mhayo guli giko ha sabato. 17Nanghwe ubashokeja giki, "U Baba akutumamaga ni haha, h'i nguno yene nu nene nalitumama." 18U mhayo gwenuyo gubenheleja a Bayudaya bongeje kukooba kumulaga; nguno atagelelile kukenaagula sabato duhu, aliyo akanghaya nu Mulungu giki ali Ise. Ubiza wilenganija na Mulungu! 19Nanghwe u Yesu ushosha uhaya, "Nalimuwila gwa nghana giki, u Ng'wana atiko kubeeja nimo nuulu gumo wei ng'wenekili, ulu atumonaga u Ise akubeejaga; nguno iyo akubeejaga u Baba h'iyo akubeejaga nu Ng'wana. 20U Baba antogilwe no u Ng'wana, na luulu akung'oolekejaga pyi iyo akubeejaga, na hangi akung'oolekeja na mitaale kutinda iyi, muyukumya. 21Nguno git'umo Baba akabajuuchaga a bafu wabinha bupanga, h'umo nu Ng'wana akwitilaga; nanghwe akubinhaga bupanga abo ahayile kubinha. 22Na hangi u Baba atalamulaga munhu nuulu umo; anekelile Ng'wana pyi u bulamuji, 23giki a bose bankuje u Ng'wana, git'umo bankugigije u Ise. Uyo atankugije u Ng'wana atankugije nu Ise, uyo antumile. 24Nalimuwila gwa nghana giki, uyo ugwigwa u mhayo gwane hama unsanya uyo anitumile, ali na bupanga bo welelo na welelo. Atiko kwingila mu nsango, nguno wingaga u mu kucha, wingilaga mu bupanga. 25Hangi nalimuwila gwa nghana giki, ikanza liliza; niyo ili h'i lyene. A bafu bakwandya kuliigwa i lilaka lya Ng'wana o ng'wa Mulungu, abo bakuliigwa bakubiza bapanga. 26Nguno umo Baba ali na bupanga muli wei ng'wenekili, h'umo ang'winhilile nu Ng'wana, nanghwe kubiza na bupanga u muli wei ng'wenekili. 27Nu budula bo kulamula ang'winhile wei, iki ali Ng'wana wa Munhu. 28Mutagukumyage u mhayo gwenuyu, nguno ikanza liliza; a banhu abo bali mu shigila bakwigwa ilaka lyakwe 29bafume moi. Abo biitaga yawiza, bakujuukila mu bupanga, aliyo abo biitaga yabubi, bakujuukila mu nsango." 30"U nene natudula kwita mhayo gose-gose nene ng'wenekili duhu. Nakalamulaga git'umo nakigwilaga, niyo u bulamuji bone butungiligije. Nguno natakoobaga iyo nitogilwe nene ng'wenekili, aliyo iyo ayitogilwe uyo anitumile. 31Ulu nikaanila nene ng'wenekili, u bukaaniji bone butubiza bo nghana. 32Aliho ungi uyo akunikaanilaga, hama namanile giki u bukaaniji ubo akunikaanilaga buli bo nghana. 33A bing'we benekili mukatuma nhung'wa kuja kuli Yohana, nanghwe ukikaanila i nghana. 34Kwike nahene u nene natasendamilile bukaaniji bo kwingiila kuli munhu; i yeniyi naliyihaya giki mupile. 35U munhu ng'wenuyo wali chenge, shabakaga na kumutiimila; na hangi lyamuyejaga i lisana lyakwe nuulu iki lyali ly'ikanza iguhi. 36Aliyo u nene nali na bukaaniji butaale kutinda u bo ng'wa Yohana. I milimo iyo aninhile Baba kwishikilija, hu wene u bukaaniji bone. I milimo iyo nakwiyitaga yeniyi, hu yene ikunikaanilaga giki u Baba anitumile. 37Nu Baba uyo anitumile nanghwe akunikaanilaga. A bing'we mutaali u kuliigwa i lilaka lyakwe nuulu hado, nuulu i suso yakwe mutaali u kwibona. 38Pyi nu mhayo gokwe gutimo u mu bing'we, nguno mutanzunije uyo antumile. 39Mukwikalaga ng'ulola-lola mu shandikwa, nguno mukwiganikaga giki mukukunga mo bupanga bo welelo, aliyo ni shene shikunikaanilaga nene! 40Lelo u kwiza u kuli nene giki mubupandike u bupanga, mutatogilwe! 41U nene natukoobaga kukumilijiwa na banhu. 42Aliyo namumanile a bing'we; giki u mu bing'we butimo u butogwa bo ng'wa Mulungu. 43Ng'walemile u kunanukula u nene iki nizile mu lina lya ng'wa Baba; aliyo ulu ungi wiza mu lina lyakwe wei ng'wenekili, mukung'wanukula. 44I gisi a bing'we iki mukanukulaga ikujo kufuma ku banhu biching'wi, mudugije ginehe u kuzunya aliyo mutakoobaga ikujo lya ng'wa Mulungu uyo ali we umo wike? 45Mutiganikage giki u nene nakumubuula kuli Baba, u Musa uyo munsendamilile hu ng'wene akumubuula. 46Aliyo nahene ulu ni munsanije u Musa, nu nene ni ng'wanisanya, nguno i shandikwa shakwe shinihayile nene. 47A bing'we iki mutashizunije i shandikwa shakwe, mudugije kwizunya ginehe i mihayo yane?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\