YOHANA 8

1Aliyo u Yesu uja ku lugulu lwa mizeituni. 2A ha ntondo yaho i dilu wiza hangi u mu hekalu; na a banhu pye a bose biza u kuli we, nanghwe wigasha wandya kubalanga. 3Kuhayimanila balangi ba shilagilo na Bafalisayo bang'wenha nkima nebe, wali wasanganijiwa mu bushihani uding'wa; aho bashika bung'wimilija ku butongi wa banhu. 4Huna bung'wila u Yesu giki, "Nangi, u nkima ng'wenuyu wasanganijiagwa mu bushihani. 5Aliyo u mu shilagilo, u Musa atulagilile kuyubabulaga bo kubaponda mawe a ba mbika yeniyi; al'u bebe ulihaya ginehe?" 6U mhayo gwenuyu bakaguhaya giki bapandikile ho nguno ya kunsola bubi. Aliyo u Yesu winama duhu, wandya kwandika ha si na lwala lokwe. 7Aho bongeja no-no-no u kungaagaanila, nose ugungumuka ubawila giki, "Uyo ati na shibi u mu bing'we ni andyage u kumponda i liwe." 8Winama hangi ongeja u kwandika a ha si. 9Aho bigwa giko bandya kufuma hanze umo-umo, kwandija a banamhala; nose usaaga wei iyene nu nkima aho wali imiilile. 10Wahayugungumuka u Yesu umuja, "Baja hali mayu, atigelile nuulu umo wa kukwinha nsango?" 11Nanghwe uhaya, "Atigelile baba!" Huna u Yesu ung'wila, "Jaga, nu nene natukwinhaga nsango; kwike utiziita shibi hangi kufuma lelo!"] 12U Yesu wandya hangi kubawila alihaya giki, "U nene nali Isana lya ba mu si; u wa kunilondeela atushimizila mu giiti, aliyo akubiza n'isana lya bupanga." 13A Bafalisayo bung'wila, "U bukaaniji wako u bebe buti bo nghana, nguno ukwikaanilaga bebe ng'wenekili." 14Nanghwe u Yesu ushosha ubawila giki, "U nene nuulu nikaanila ng'wenekili, u bukaaniji bone buli bo nghana, nguno namanile uko nafumile nu kuko najile; al'a bing'we mutamanile uko nafumile nu kuko najile. 15A bing'we mukalamulaga banhu bo kutumamila masala ging'we duhu, aliyo u nene natalamulaga munhu nuulu umo. 16Hama nuulu nulamula nahene, nakatungilijaga nguno nati iyene, aliyo u Baba uyo anitumile ali hamo nu nene. 17Nu mu shilagilo shing'we handikilwe giki, u bukaaniji bo banhu babili buli bo nghana. 18U nene i chene nalikaanila ng'wenekili, aliyo nu Baba uyo anitumile, nanghwe akunikaanilaga." 19Huna bumuja giki, "Ni ali hali u so?" Nanghwe u Yesu ushosha, "A bing'we iki mutanimanile u nene, nu Baba mutudula u kumana; aliyo ulu ni munimanile u nene, ni mumanile nu Baba." 20I mihayo yeniyi aho aliyihaya, wali mu hekalu walangaga mu chumba sha kubikila sabo; aliyo atigelile nuulu umo wa kundima. Nguno i likanza lyakwe lyali litaali u kushika. 21Huna ubawila hangi giki, "U nene nalinga; mukunikooba no, aliyo mukuchila mu shibi shing'we duhu: uko najile mutudula a bing'we u kwiza ko." 22A Bayudaya bandya kuhaya giki, "Kolaga hamo alihaya kwibulaga shi, nibuli akwikalaga uhaya giki, 'Uko najile mutudula a bing'we u kwiza ko?' " 23Nanghwe ubawila hangi giki, "A bing'we bene muli ba ha si, u nene nali wa kwigulya, muli ba mu si, u nene nati wa mu si. 24H'i nguno yene nalimuwila giki mukuchila mu shibi shing'we; nguno nghana mukuchila mo u mu shibi shing'we ulu mutazunije giki u nene hu Nali Ng'wene." 25A henaho bunkomela kumuja giki, "I gete u bebe, uli nani?" Nanghwe u Yesu ubawila, "U nene namalaga kumuwila kwingiila haho wandijo! 26Niyo nali nayo mingi i ya kumuwila na kumulamula, aliyo iki uyo anitumile ali wa nghana, nu nene nakwihayaga u mu si iyo nakwiyigwaga kufuma kuli we." 27Batitegelegije i giki wabawilaga ya ng'wa Ise. 28Huna luulu u Yesu ubawila giki, "Ulu mulansunge higulya u Ng'wana wa Munhu, hu mukumana giki Nali Ng'wene, ni giki natiitaga mhayo gose-gose nene ng'wenekili duhu. Aliyo nakuhayaga git'umo Baba akunilangilaga. 29Nguno uyo anitumile ali hamo nane; atanilekile iyene, iki pye a makanza nakiitaga iyo yinyegije wei." 30Aho wiyomba i mihayo yeniyi bingi bakanzunya. 31Huna u Yesu ubawila a Bayudaya abo bakanzunya giki, "U mhayo gwane ulu gwikala u mu bing'we, mukubiza bahemba bane. 32Hama mukwimana i nghana, niyo i nghana yeniyo ikung'winja u mu busese." 33Bunshokeja giki, "A bise tuli ba luganda lo ng'wa Abulahamu, tutaali kubiza basese ba ng'wa munhu nuulu umo na hado yaya. Ni ginehe ulihaya giki tukwinjiwa mu busese?" 34U Yesu ubashokeja alihaya, "Nalimuwila gwa nghana giki, buli munhu uyo akiitaga shibi, u ng'wenuyo nsese wa shibi. 35Hama u nsese ati ng'wikaji wa ha kaya, u ng'wana hu ng'wikaji wa ha kaya wa shiku jose. 36Huna luulu u Ng'wana ulu ung'winha wiyabi, mukubiza mu wiyabi nghana. 37Namanile giki muli ba luganda lo ng'wa Abulahamu; aliyo mulikooba kunibulaga, nguno u mhayo gwane gutimo u mu bing'we. 38U nene nakuhayaga iyo nakwibonaga kufuma kuli Baba, na a bing'we mukwitaga iyo mukigwaga kufuma kuli sing'we." 39Bunshokeja balihaya giki, "A bise u siswe Abulahamu." Nanghwe u Yesu ubawila, "Ulu ni muli baana ba ng'wa Abulahamu, ni mukwitaga i milimo ya ng'wa Abulahamu. 40I gisi i haha mulihaya kunibulaga, aliyo u nene nalimuwila ya ng'wa nghana duhu, iyo nayigwile kufuma kuli Mulungu; u Abulahamu atiitile i giko na hado yaya. 41A bing'we mukwitaga duhu i milimo ya ng'wa sing'we." Bung'wila, "A bise tuti ba nda ya bu; tuli na Siswe umo, ng'wene Mulungu." 42U Yesu ubawila, "U Mulungu ulu ni Sing'we ni munitogilwe nu nene, nguno nizile kufuma kuli Mulungu, natizile nene ng'wenekili duhu, anitumile wei. 43I gisi nibuli mutuyitegelejaga iyo nakwisomboolaga? Angu ili kulwa nguno mutadugije u kugwigwa u mhayo gwane. 44A bing'we muli ba ng'wa sing'we Shetani, h'i chene mutogilwe u kwita git'umo kuli u kwikumva kwa ng'wa sing'we. U wei ali mulagi kufuma kale na kale, na hangi atimiilaga a ha nghana, nguno u muli wei itimo i nghana. Ulu uhaya bulomolomo numho alihaya iyo ili muli we, nguno nomolomo, na ise wa bulomolomo. 45Aliyo u nene, munikolilwe nguno nakumuwilaga ya nghana. 46I gisi nani u mu bing'we uyo alinikaanila giki nali na shibi? Hama ulu namuwila i ya nghana, nibuli mutunizunilijaga? 47Uyo ali wa ng'wa Mulungu akiyigwaga i mihayo ya ng'wa Mulungu, a bing'we mutudula u kwiyigwa nguno muti ba ng'wa Mulungu." 48A Bayudaya bushosha bung'wila, "I gisi tututungilijaga ulu twahaya giki uli Nsamalia na hangi uli n'ihugi?" 49Nanghwe u Yesu ushosha giki, "U nene nati n'ihugi, nankugije duhu u Baba, kwike a bing'we hu mutanikugije u nene. 50U nene natikoobelaga ikujo lyane ng'wenekili; aliho uyo akulikoobaga, niyo hu ng'wene u namuji. 51Nalimuwila gwa nghana giki, ulu munhu ugudima u mhayo gwane atulibona i licha kushisha welelo bose." 52A henaho a Bayudaya bung'wila, "I haha luulu twamana gete giki uli n'ihugi. U Abulahamu waacha, pye na a bahangi; u bebe nangho walinhyaga kuhaya giki, 'Ulu munhu ugudima u mhayo gwane atulibona i licha kushisha welelo bose!' 53U bebe uli ntaale kutinda u nkulugenji wise u Abulahamu iki waacha, na a bahangi pye a bose abo baacha? I gete, u bebe uligimba giki uli nani?" 54U Yesu ushosha, "Ulu nikumilija nene ng'wenekili nakubiza nati n'ikujo; u Baba uyo mulinghaya giki Mulungu wing'we, u ng'wene anikugije. 55A bing'we mutaamanile, u nene ng'wene naamanile. Ulu nuhaya giki nataamanile nakubiza nalilomaloma git'umo muli a bing'we; u nene naamanile, nu mhayo gokwe nagumanile. 56U nkulugenji wing'we u Abulahamu wali na nghumbu ja kulibona i likanza lyane, aho walibona uyega." 57A Bayudaya bung'wila, "Mm! U bebe utaali nuulu kushisha myaka makumi atano, wamonelile hali u Abulahamu?" 58U Yesu ubashokeja uhaya, "Nalimuwila gwa nghana giki, u Abulahamu aho ataali u kubiza ho, u Nene naliho!" 59Busola mawe hangi giki bamponde, aliyo u Yesu ubituluganya wibisa; huna ufuma u mu hekalu uja.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\