YUDA 1

1Nene Yuda nsese wa ng'wa Yesu Kilisto, na ng'wana wa ng'wawe wa ng'wa Yakobo. Ku batogwa abo bali bitanwa, hangi balanghanilwe na Mulungu Siswe muli Yesu Kilisto. 2Shigongo na mhola, hamo na butogwa shongejiwe ku bing'we. 3Batogwa, naali na nghumbu ja kung'wandikila mihayo ya bupiji ubo buli wise pye a bose. Aliyo nabona inigeleelilwe nang'wandikile ya kumuguzuhya u mu kukulwilila u kuzunya, uko benhelilwe beela lukangala lumo na lumo duhu. 4Nguno baliyigungumalika moi mu wiba-wiba na banhu abo bahelelilwe nsango kufuma kale, abo bakushigaluchaga i shigongo sha ng'wa Mulungu wise kubiza mhayo gwa busoso. A boi bati na logohano u kuli Mulungu, niyo bakunemaga nu Seeba wise u Yesu Kilisto, uyo ali Seeba we wike. 5Na nghana ng'wimanile pyi i mihayo, aliyo nalibona ili yawiza nang'wizukije giki, u Seeba uyo akabafunya a banhu mu si ya Misili, ubapija, u ku bujiiwa akabakenaagula abo bakaduuma u kwiyumilija u mu kuzunya! 6H'umo wali wabiitila na a bamalaika abo bakalemeelwa kulembeela h'ipandi lyabo, binga u mu nhungwa ijo jaali jibigelile. A benabo abalugalilile mu giiti sha butungwa bo welelo na welelo; balindiililwe bulamulwa bo mu lushiku lutaale. 7Na a bana Sodoma na Gomola, hamo ni mizengo iyo baali babimbikanilwe nayo, nabo akabagwisija nsango kulwa nhungwa ja bujingi, na busoso wa mbika ngeni u mu kikalile ka mili. U nsango gwabo buli bulolelo wa moto gwa welelo na welelo, uyo gubalindiilile abo bakiitaga mihayo ili giko. 8H'umo bakwitilaga nabo a banhu benaba, balooti na basosohaja ba mibili yabo, hangi badalahi na basondaguji ba bataale! 9Aliyo nuulu u Mikaeli, u malaika ntaale, aho wilwishaga na kwihalalija na Shetani kulwa nguno ya mili go ng'wa Musa, atagimile kunghama mu busondaguji; akang'wila duhu giki, "Seeba akuhame." 10Lelo a benaba, bakusondagulaga mihayo iyo batayitegelegije nuulu hado! Aliyo i mihayo iyo bimanile na kale kulwa kasumbilwe, git'umo na ndimu jili, hu yene ikubasosohajaga. 11Bali mu kwihiga, nguno bakushimizilaga mu nzila ya ng'wa Kaini; banhu ba kwikala bihuutiilaga milimo ya kubapandikila mheela, git'umo boli buhubi bo ng'wa Balaamu. Bali mu nhabaala kulwa nguno ya bugomi git'ubo boli bo ng'wa Kola. 12A banhu benaba bakabizaga mabbado masoso ulu bali hamo ning'we u mu shigukulu shing'we sha buyegi, niyo batachaaga na soni nuulu bakwizaga kwisangija hamo ning'we kulya shiliwa. Banhu bahuhu ba kwikala badililile gwa kwilisha boi benekili duhu, babange malunde maduhu, ayo gakuhuhuujiagwa nyaga, bali giti miti yaminyiwa chu, iti na matwajo; niyo yuma yukilanija, yukadubbulwa na kudubbulwa! 13Bali giti mahuuli ga mu nyanza gakufuluutaga ifulo, lyene minala yabo. Babange giti masonda mayeeji ayo gabalililwe kujimilila mu giiti sha gamha welelo bose! 14Nu Enoka, uyo wali munhu wa mpungati kufuma hali Adamu akahanga, ubahaya a banhu benaba giki, "Lolagi, u Seeba ali na mabita ga banhu bakwe shihumbi makumi na makumi. 15Aliza kubalamula pye a banhu na kubakaanilija pye a bahunga kulwa shitile shabo shabubi, isho bakushitaga mu bubi wabo; na kulwa mihayo ya malofu i yose iyo banghayaga a bahunga na a biiti ba shibi benabo!" 16Bang'ung'uuji ba bang'ung'uuji na bilija-lija, banhu ba shimizile ya kutongeelwa na kwikumva kwabo; ba milomo ya kwikala ikuyombaga mihayo ya magaka, na ya nyadooshi, ba kwikala bakubakumilijaga banhu kulwa nguno ya kwipandikila niilo! 17Aliyo a bing'we batogwa, yizukagwi i mihayo iyo mukandya kuwilwa na a batung'wa ba ng'wa Seeba wise Yesu Kilisto. 18Umo bakamuwilila giki, "U ku shiku ja ku mhelo bakwilonga basondaguji, bakuyulomeela mihayo mibi no, kulwa kwikumva kwabo kwabubi." 19A benaba h'a benheleja ba wilemeelwa, banhu ba nhungwa ja mu mili duhu, bati nanghwe gete u Moyo! 20Aliyo a bing'we badugu bane, ng'ulomba mu nguzu ja ng'wa Moyo Ng'wela, mukuzenge u kuzunya kwing'we uko kuli kwela no-no-no. 21Ilanghanagi, ng'wikale mu butogwa bo ng'wa Mulungu u ng'wikanza lya kushilindiila i shigongo sha ng'wa Seeba wise Yesu Kilisto, kulwa kung'winha bupanga butushila. 22Ng'ubasaatwa abo bakuhana-hanaga. 23Hama bangi ng'ubahwehula kwinga u mu moto ng'wabapija; niyo ng'ubasaatwa mu logohano. Shikolagwi ni shizwalo sha busoso wa kufuma mu nhungwa ja mili. 24Huna luulu i haha, u kuli we uyo adugije kumulanghana mutizipama, na kumutuula ng'wikujo lyakwe we mubize muti na shilingo, aliyo mubize na buyegi butaale; 25u kuli we ng'wenuyo uyo ali Mulungu umo wike, na mpija wise muli Yesu Kilisto Seeba wise, libize ikujo na butaale, na nguzu na budula shiku jose; kwandija haha kushisha welelo na welelo: Alichene.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\