LUKA 13

1I likanza lyenilo, bamo abo baali henaho bung'wila mihayo ya bana Galilaya balebe, abo Pilato wali wababulaga ng'wikanza lya kufunya shitambo shabo! 2Nanghwe u Yesu ubashokeja alihaya, "Muliganika giki a bana Galilaya abo ikabilongela i yeniyo, baali na shibi kutinda pye a bana Galilaya a bangi? 3Nalimuwila iti giko na hado yaya, aliyo ulu mutagalukile, na a bing'we pyi mukuyagala giko! 4Nuulu hamo muliganika giki a banhu abo ikumi na banaane abo bakagwilwa numba mu Siloamu buucha, baali bakenaaguji no kutinda pye a bikaji ba Yelusalemu? 5Nalimuwila iti giko na hado yaya, aliyo ulu mutagalukile na a bing'we pyi mukuyagala giko!" 6Huna ubinha lusumo uhaya giki, "Munhu nebe wali wahamba ntini mu ngunda gokwe, aliyo buli ikanza ulu wiza ho kulola matwajo wali atapandikaga! 7Nose ung'wila u nimi, 'Ulibona giki yashikaga myaka idatu i haha nakumanaga niza a ha ntini gwenuyu kulola matwajo, aliyo nduhu nuulu kupandika; i gete gubbutage wa, nibuli gwikale gunikenaaguja ilaale lyane sagala duhu!' 8Nanghwe u nimi ung'wila, 'Baba, gulekage nahene u ng'waka gwenuyu duhu nagugeme kugubeeja-beegeja, nagutuulile na maboleela-boleela. 9Ulu gutwaja ikubeelela, aliyo ulu iti chene, nahene ukugubbuta!' " 10Lushiku lungi yali sabato, u Yesu walangaga ng'wisinagogi limo lyaho. 11Walimo na nkima wali wagunghumiwa moyo gwa bugokolo; wali atadugije kugungumuka kushisha ikanza lya myaka ikumi n'inaane! 12U Yesu aho wamona ung'witana ung'wila giki, "Bebe mayu otaligulagwa u mu makoye gako." 13Untuulila makono, haho na haho ugungumuka wandya kunkumilija Mulungu. 14U ntaale w'isinagogi akapelana no aho wabona giki u Yesu wampija munhu ha sabato, ubawila a banhu giki, "Bing'we, jiliho shiku itandatu i ja kutumama milimo, mulizage ng'wapijiwa u mu jenijo, yaya a ha lushiku lo sabato!" 15Nanghwe u Yesu unshokeja giki, "Bing'we bibeeleja, i gisi a ha sabato buli ng'wene u mu bing'we atataligulilaga ng'ombe nuulu nzobe yakwe waja kwing'wisha? 16Al'u munhu uyu oluhiwa na Shetani ikanza lya myaka ikumi n'inaane i yose iyo, niyo hangi nshike o ng'wa Abulahamu gete, nibuli atigeleelilwe u ng'wene u kwifuujiwa a ha sabato?" 17Aho wihaya i yeniyo pye abo bang'witilaga wilu bakagooka kibi no! Pyi i libita lya banhu bikumilija i yawiza iyo akabeeja. 18Huna uhaya giki, "U butemi bo ng'wa Mulungu bubizile giti ki? Himba ulu kuwikolanija na ki? 19U boi buli giti kabiyu ka haladali, ako munhu akakasola uukakahamba mu ngunda gokwe. Kahayuzwa kukula gubiza nti ntaale, kushisha nose na noni ja kulala jupandika wikalo u mu matambi gago." 20Hanuma hangi uhaya, "Nawikolanije na ki u butemi bo ng'wa Mulungu? 21Wiyikolile na shibimbya, isho nkima akasola ugulanya mu ngele idatu ja busu, shubududumya pyi u bose." 22U Yesu aho alija Yelusalemu, waja akulangaga u mu mizengo nu mu magunguli. 23Kuhayimanila munhu nebe omuja giki, "Seeba, angu mmho i gete abo bakupijiwa bali bagehu no?" Nanghwe ubawila giki, 24"Igaganijagi u kubitila a ha nyango u mpine, nguno bali bingi abo bakugema u kwingila aliyo bakulemeelwa! 25Managi giki, u ng'wenekili kaya ulu ulinda wimiila kugulugala u nyango, ning'we ng'usangwa mutaali hanze, mukutula no i hoodi, kunu mukuhayaga; 'Seeba tulugulilage nise!' Aliyo u wei akumushokeja amuwile giki, 'A bing'we natumumanaga, pyi nu kuko mulifuma!' 26Ning'we mukuhaya, 'Angu twalyaga na kung'wa hamo nangho; hama niyo u bebe walomeelaga nu mu mapanda gise!' 27Akumushokeja amuwile giki, 'Bing'we biiti ba mihayo yabubi, nalimuwila natumanaga uko mulifuma, ningilagi a henaha!' 28Kukubiza ho kulila, na kushelanya mino; ulu ng'ubabona u mu butemi bo ng'wa Mulungu a ba Abulahamu na Isaka na Yakobo; hamo na a bahangi a bose, aliyo a bing'we ng'waponyiagwa hanze! 29Banhu bakufuma kiya na ng'weli, bangi sukuma na dakama bize bigashe kulya shiliwa u mu butemi bo ng'wa Mulungu. 30Kwike baliho aha abo bali ku numa, aliyo bakubiza ku butongi, na a babo bali ku butongi, abo bakubiza ba ku numa!" 31I likanza lyenilo biza Bafalisayo kung'wila giki, "Ni winga a henaha, nguno u Helode alikooba kukubulaga!" 32Nanghwe ubawila, "Jagi mukiwile i nyamhawa yeniyo giki, 'I lelo ni ntondo nalimalija kupeeja masamva na kupija banhu, u lo kadatu lwaho nakubiza namala-maja.' 33Kwike inigeleelilwe nabize mu lugendo i lelo ni ntondo, ni ntondo bungi; nguno itadulikanile u nghangi achile hanze ya Yelusalemu! 34Ee, Yelusalemu, Yelusalemu mulagi o bahangi; bebe uyo ukabapondaga mawe abo ukatumilagwa. Nashishaga nghangala jinga nakugemaga kubakuminga-kuminga a baana bako, git'umo ngoko ikakumingilaga zwiyu jayo, yajibandila mu manana gayo; aliyo mutatogilwe! 35Managi giki ng'walekelagwa i numba ying'we. Nguno nalimuwila mutunibona hangi kushisha aho mukuhaya giki, 'Ali na mbango uyo aliza mu lina lya ng'wa Seeba!' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\