LUKA 14

1Ikabiza ho sabato ndebe, u Yesu uja ha ng'wa ntaale umo wa Bafalisayo, uukingila mu kaya kulya shiliwa. A boi bandya kung'witega-tega giki bamone umo aliitile. 2Nguno a ha butongi bokwe oliho munhu asaatile busaatu bo kududuma mili. 3Huna u Yesu ubawila a balangi ba shilagilo na a Bafalisayo, uhaya giki; "Bing'we, a ha sabato izuniligije u kupija nuulu yaya?" 4Bugayiwa u gwa kunshokeja. Huna undima u nsaatu umpija, unaga uja. 5Hanuma ubawila a boi giki, "I gisi, a bing'we ulu umo wing'we ali na ng'wana nuulu ng'ombe, huna yugwila ng'wichongo ha lushiku lo sabato, nani uyo atukalagana kwifunya mo haho na haho?" 6Nahene batanshokegije mhayo u mu yeniyi. 7Aho wababona baliyisolela masumbi ga makujo abo baali balaalikwa, ubawila mu shigemenghejo giki, 8"Ulu ulaalikwa na munhu kuja ku buyegi bo bukombe, utizushikila kwigasija isumbi ly'ikujo, atizubiza na munhu ungi alaalikilwe, uyo hamo niyo akujiwe kutinda u bebe. 9Huna uyo wamulaalikile bubili wing'we ashikile kwiza ukuwila giki, 'Bebe, ingaga a henaho igashe u baba uyu!' A henaho ukugooka no, nguno ukushoka ha wigasho bo ha silili. 10Aliyo ulu ulaalikwa shikilaga ha wigasho bo ha silili, huna ulu wiza uyo wamulaalikile, akukuwila giki; 'Ong'wise, jaga ukigasije lilo a higulya aho.' U mu giko ukubonekana uli na shingilima u ku butongi wa bose abo wigashaga nabo. 11Nguno buli ng'wene uyo wigunguhya wei ng'wenekili akudohelejiwa, aliyo uyo widohya akugunguhiwa." 12Uyo wali wang'wegeleja kulya shiliwa nanghwe ung'wila giki, "U bebe nangho ulu ubeeja shiliwa sha kuyega na banhu, yaya u kusolanhya banwani biyo duhu u mu kalaalikile, nuulu hamo ba mu kaya ya ng'wing'we duhu. Nuulu baduguyo na bazenganwa biyo a basabi duhu, abo umanile giki bashikile kukulaalika nu bebe; nangho upandike mheela mu giko. 13Aliyo ulu ubeeja shiliwa sha kuyega na banhu, bitanage a bahabi na a bagokolo, na a balemehazu, na a babboku. 14U mu kwita giko ukubiza na mbango; nguno a boi bati na mheela ya kukwinha, aliyo ukwinhwa ng'wikanza lya bujuuko wa batungilija." 15Umo wa babo baali bigasha nanghwe u Yesu aho wigwa i yeniyo uhaya giki, "Ali na mbango buli ng'wene uyo akulya shiliwa u mu butemi bo ng'wa Mulungu." 16Nanghwe ung'wila giki, "Munhu nebe akabeeja shigukulu shitaale, ulaalika banhu bingi. 17Aho lyashika i likanza lya shiliwa utuma nsese wakwe kujubitana abo baali balaalikwa. Kubawila giki, 'Bing'we nzugi luulu, nguno i haha pyi i shose shalonjiagwa.' 18Aliyo bakabiza giti baali balagana pye a bose, buli ng'wene ulomba kulekejiwa. Umo ung'wila giki, 'Baba, naagulile ilaale, nalija kulilola, nalikulomba unilekeje nguno natudula u kwiza.' 19Ungi uhaya, 'Baba, naagulile tuyiku ikumi twa kulima, nalija kutugema; na luulu nalikulomba unilekeje, nguno natudula u kwiza.' 20Na ungi hangi nanghwe uhaya, 'Yee, baba ka naatoolile haha no, na luulu natudula u kwiza!' 21U nsese ng'wenuyo wiza wihaya pyi i yeniyo u kuli ise-bugonzo. U ng'wenekili kaya akapelana no, ung'wila u nsese wakwe giki. 'Jaga wangu pye a hose u mu nzengo; ubita-bita u mu nzila i nhaale ni ndo; ubenhe aha a bahabi na a bagokolo, na a babboku, na a balema.' 22Nanghwe u nsese uhaya, 'Baba uyo uliguhaya gwenuyo gwamalaga kwitwa, aliyo i numba itaali u kokala!' 23U ise-bugonzo ung'wila u nsese ng'wenuyo giki, 'Jaga na ku mapanda, pyi nu ku mayila a mataale, uubakomeleja na nguzu bize, kushisha yokale i numba yane! 24Nguno nalimuwila giki, pye abo baali balaalikilwe atiho nuulu umo wabo uyo akushiloja nuulu hado i shiliwa sha ha ng'wane!' " 25Mabita na mabita ga banhu gankuubijaga u Yesu, nanghwe aho wabagalukila ubawila giki, 26"Ose-ose ulu wiza kuli nene aliyo atankolilwe ise nuulu nina, nuulu nke, nuulu baana bakwe, nuulu baana ba ng'wawe bagosha na bakima; pyi nuulu bupanga bokwe wei ng'wenekili, atudula u kubiza nghemba wane. 27Nuulu uyo alinilondeela aliyo atibuukigije nsalaba gokwe wei ng'wenekili, nu ng'wene atudula u kubiza nghemba wane. 28Angu, aliho munhu ki u mu bing'we uyo adugije kwandya nzenga aho ataali kwigasha tame na kubulola u budito bo nzenga yeniyo, abone ulu ali najo i sabo ja kudula kwimala? 29Nguno atizugelela kutuula nsingi duhu, huna ulemeelwa u kwishikilija. A henaho abo bakubonaga bakwandya kuyunseka 30balihaya giki, 'Mulimona u ng'wing'wana uyu; oli wihamba-hambile nzenga, yanemeelile u kwimalija!' 31Nuulu hangi, ntemi ki ulu ali na bashilikale shihumbi ikumi, uyo atandya igashe tame kwiganika chiza ulu adugije kwamba bulugu kwilwisha na ntemi ng'wiye, uyo aliza kundumila na bashilikale shihumbi makumi abili? 32Ulu ubona giki atudula, akutuma nhung'wa wangu u kuli ng'wanishi kuko ataali kule, amane ulu shiliho shose-shose isho shidugije kwenha mhola. 33Nose luulu na a bing'we, buli ng'wene uyo atudula kulekana gete najo i sabo jakwe pyi i jose, atudula u kubiza nghemba wane! 34U munhu nghana guli gwawiza, aliyo u munhu ulu gulinda gusuuka, angu, gudugije kusanduchiwa ki hangi? 35Gutudula nuulu kugunaana si, pyi nuulu ni kutumama giti mboleela; gukubiza gwa kuponyiwa hanze duhu! Uyo ali na matu gakigwaga ni igwage."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\