LUKA 17

1Huna ubawila hangi a bahemba bakwe giki, "Itadulikanile i sha kwipamya shileke u kubiza ho; kwike u munhu wa kushenheleja ali mu kwihiga kutaale no! 2Ikumeelela ulu kutungilijiwa u mu nhingo yakwe iwe lya kushela, uukaponejiwa mu nyanza shimu, kutinda kung'wenheleja kwipama nuulu umo wa bado-bado aba. 3Bing'we, ilanghanagi; ulu ng'wiyo ukuhuba nghugulage. 4Nuulu akakuhuba nghangala mpungati u mu lushiku, hama ushisha nghangala mpungati alikala ukushokeela kukuwila giki, 'Nilekejage'; nekejage nghana!" 5Huna a batung'wa bung'wila u Seeba giki, "Tongejage u kuzunya." 6Nanghwe u Seeba ubawila, "Ulu ng'ubiza na kuzunya giti gwa kabiyu ka haladali, mushikile nuulu kuguwila nkuyu git'uyu giki, 'Dubbukaga winge a henaho uje ukihambe mu nyanza.' Nghana gukung'wigwa." 7"I gisi nghana, ulu munhu ali na nsese, huna u nsese ng'wenuyo ubiza wajaga kulima, nuulu wachilulaga mitugo; ulu uukashoka a ha kaya, nani u mu bing'we uyo akushikila kung'wila giki, 'Nzugu wigashe aha ulye?' 8Angu, atung'wila duhu giki, 'Bebe, itungage ukangilije u kunibeeja-beegeja tame u nene i shiliwa unitengele naboneke; ulu nalamale nangho ukwigasha ulye?' 9Akunumbilija u nsese ng'wenuyo kulwa kushikilija iyo alagililwe kwita? 10H'umo ili nu ku bing'we, ulu ng'ulinda ng'umala u kwita pyi iyo mulagililwe, hayagi giki; 'A bise tuti na solobo yose-yose, nguno tuli basese duhu; twabeejaga iyo itwigeleelilwe kwibeeja!' " 11U Yesu aho wabuuka kuja Yelusalemu ubitila nzila ya mu lubimbi lo Samalia na Galilaya. 12Aho washika mu chalo shilebe, umanhya na banhu ikumi basaatile mbiji. Bimiila ka kule, 13huna bunghamukila balihaya, "Seeba Yesu, tukulilagwe!" 14Aho wababona ubawila giki, "Jagi mukiyooleche ku bagabiji." Na nghana bandya u kuja; aliyo aho bataali mu nzila, bahayimanila bapila i mbiji! 15Umo wabo aho wabona wapila, ushoka alinkumilija Mulungu n'ilaka lya higulya. 16Ushikila kugwa mu magulu ga ng'wa Yesu, winama ha si u bushu bokwe unumba; nuwe wali Nsamalia. 17Huna u Yesu ushosha uhaya, "Batapilile a bose ikumi? Al'a bangi abo kenda bali hali? 18Baleka u kwilonga a ba kwiza kunumba u Mulungu, ulu at'u ngeni uyu duhu?" 19Huna ung'wila, "Buukaga uje, u kuzunya kwako kwakupijaga." 20Bafalisayo bakamuja mhayo gw'ikanza lya kwiza kwa butemi bo ng'wa Mulungu. Nanghwe ubashokeja ubawila giki, "U butemi bo ng'wa Mulungu butiza bukuloleelagwa! 21Batandya kwiwila giki, 'Buub'aha;' nuulu giki, 'Buub'uko;' Nguno u butemi bo ng'wa Mulungu buli hamo ning'we nuulu: mu bing'we.'." 22Huna ubawila a bahemba giki, "Jikushika shiku ja kwikumva a bing'we kulubona nuulu lumo lwa shiku ja Ng'wana wa Munhu, aliyo mutudula u kulubona. 23Ali luulu, ulu bandya kumuwila giki, 'Lolagi uko', nuulu giki, 'Lolagi aha,' yaya u kuja, yaya nuulu kubakuubija. 24Nguno u mu lushiku lo Ng'wana wa Munhu ikubiza git'umo lulabi lukalabyaga ng'wilunde, kufuma ipandi limo; lwang'weka kushisha ipandi lingi. 25Kwike shiigelile aluhiwe tame mu mihayo mingi na kuleng'wa ni shibyalilwe ishi. 26Umo ikabizila mu shiku ja ng'wa Noa, h'umo ikubizila nu mu shiku ja Ng'wana wa Munhu. 27U mu shiku jenijo balyaga, bang'waga, batoolaga, na batoolagwa; kushisha lushiku ulo Noa akingila mu ngalaba. I lihuuma aho liza lyubayagaja pye a bose! 28H'umo yali nu mu shiku ja ng'wa Lutu; balyaga, bang'waga, bagulaga shikolo na kujinja, balimaga na bazengaga. 29Aho lwashika u lushiku ulo Lutu akafuma u mu Sodoma, bidikilwa moto na bugota bo shibiliti, giti kutulwa mbula kufuma ng'wilunde, bushila pye! 30H'umo ikubizila nu mu lushiku lo kwilonga kwa Ng'wana wa Munhu. 31U mu lushiku lwenulo uyo usangwa ali kwigulya ya numba aliyo i shikolo shakwe shili mu kaya, atizika giki ashisole; nu yuyo ali ku malaale nanghwe atizushokela shikolo ku numa. 32Ng'wizukagwi u nke o ng'wa Lutu! 33Buli ng'wene u wa kwihamba kulanghana bupanga bokwe akubujimiija, aliyo u wa kubujimiija, u ng'wene akubupija. 34Nalimuwila u mu bujiku wenubo, banhu babili bakusangwa balaalile ha buliili bumo, umo akutwalwa ungi ulekwa. 35Bakima babili bakusangwa bakwishiishaga, umo akutwalwa ungi ulekwa. [ 36Banhu babili bakubiza bali mu ngunda, umo akutwalwa ungi ulekwa.]" 37Bahayumuja giki, "Seeba, hali?" Nanghwe ubawila, "Aho guli mimba hu hene aho jikwibilingila ni mbeshi!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\