LUKA 18

1Huna ubinha lusumo lo kubalanga giki shiigelile bakomeele u kulomba, yaya u kugwa ngholo. 2Uhaya giki, "Waliho namuji mu nzengo nebe, wali atang'ogohile Mulungu; na a banhu wali atabadililaga . 3Hama u mu nzengo gwenuyo walimo na nkima wali wachilwa ngoshi; wikalaga uja buli gwa u kuli namuji okandayiila alihaya, 'Nigunaanage baba nali na ng'wanishi!' 4Gakabita makanza atudililaga, aliyo nose wanoga wiyangula wei ng'wenekili. Wiwila giki, 'Nuulu iki natang'ogohile u Mulungu, na a banhu natabadililaga, 5aliyo nahene ikubeelela nangunaane u nchilwa ng'wenuyu, nguno akunikoyaga no; iki nose waninojaga gete!' " 6Huna luulu, u Seeba uhaya, "Ng'wabona umo akahayila u namuji ng'wenuyo nuulu iki wali ati ntungilija? 7Angu, u Mulungu hamo na wiyumilija bokwe u bose umo ali ng'wenumo, atudula u kubagunaana a basolwa bakwe abo bakaniliilaga liimi na bujiku? 8Nalimuwila akubagunaana wangu. Aliyo ulu ushoka u Ng'wana wa Munhu, angu, akusanga kuliho u kuzunya u mu si?" 9Hama hangi ubinha lusumo abo bisanyaga giki a boi hu batungilija no, kunu bubadalaha pye a bangi. Ubawila giki, 10"Banhu babili bakaja mu hekalu kulomba, umo wali Nfalisayo, ungi ntobisha wa goodi. 11U Nfalisayo wimiila wandya kulomba alikumilija wei ng'wenekili giki, 'Mulungu, nalikulumba, nguno nati git'umo bali a banhu a bangi pye: banyeecha, bahunga, bashihani; nuulu nati git'umo ali u ntobisha wa goodi uyu! 12U nene nakafungaga nghangala ibili buli nyuma, na hangi nakafunyaga imo ya ng'wikumi ya shikolo shose isho nakapandikaga!' 13Aliyo u ntobisha wa goodi u ng'wene wimiila ha mhujo, uduuma nuulu kubuucha miso gakwe ng'wigulu. Ugelela kwiyinamiila duhu, uyitula-tula ha shikuba kunu alihaya giki, 'Mulungu nikulilagwe, nali munhu wa shibi u nene!' 14Nalimuwila u ng'wenuyo akaja i kaya obalilagwa butungilija, kutinda u ungi uyo; nguno buli ng'wene uyo wigunguhya ng'wenekili akudohelejiwa, aliyo uyo widohya akugunguhiwa." 15Bung'wenhela na baana giki abakuumye, kwike a bahemba aho bababona bubahama! 16Aliyo u Yesu ubitana bize a hali we; uhaya giki, "Bazunilijagi a baana bize a hali nene, mutabalemejage; nguno u butemi bo ng'wa Mulungu buli wabo a ba mbika yeniyi. 17Nalimuwila gwa nghana giki uyo atuwanukula u butemi bo ng'wa Mulungu giti ng'wana, atingila mo na hado yaya!" 18Huna nsugi nebe umuja giki, "Nangi wawiza, niite mhayo ki nabize ng'wingiji u mu bupanga bo welelo na welelo?" 19Nanghwe u Yesu ung'wila, "Nibuli ulinitana wawiza? Atiho wawiza nuulu umo ulu ati Mulungu wike! 20U bebe ushimanile i shilagilo umo shihayilile; i giki, 'Yaya u kushihya, Yaya u kubulaga, Yaya u kwiba, Yaya u kukaanila bulomolomo, Nkujage so na noko.' " 21Nanghwe uhaya, "Pyi i yeniyi nidimile kufuma ha buyanda!" 22Aliyo u Yesu aho wigwa giko ung'wila, "Ulileba ho mhayo gumo, shijinjage pyi i shikolo isho uli nasho ubinhe bahabi, ukubiza na wibikija wa sabo ng'wigulu, huna wize unilondeele." 23Aho wigwa i yeniyo akapinihala no, nguno wali nsabi ntaale. 24U Yesu unkalalila; huna uhaya, "Ili shilambu no abo bali na sabo u kwingila u mu butemi bo ng'wa Mulungu! 25Niyo ili shinogu i ngamila u kubita mu kapundu ka lushinge, kutinda u nsabi u kwingila mu butemi bo ng'wa Mulungu!" 26Abo badegelekaga bukumya no, bandya kwibuja giki, "Yee! Aliyo luulu nani uyo adugije u kupila?" 27Nanghwe uhaya, "Iyo itadulikanile u ku banhu, idulikanile u kuli Mulungu." 28Huna u Petelo uhaya, "I gisi angu ulibona giki a bise twaleka i shikolo shise kulwa kukulondeela bebe!" 29Nanghwe u Yesu ubawila, "Nalimuwila gwa nghana giki, atiho nuulu umo uyo waleka numba nuulu nke, nuulu baana ba ng'wawe, nuulu babyaji, nuulu baana bakwe kulwa nguno ya butemi bo ng'wa Mulungu, 30uyo atanukula nghangala ningi u ng'wikanza lya haha ili, hama u ng'wikanza ilo liliza bupanga bo welelo na welelo." 31Ubasola abo ikumi na babili, huna ubawila; "I haha tulilinha kuja Yelusalemu, managi giki ikujushikilijiwa pyi iyo yandikilwe mu bahangi kulwa Ng'wana wa Munhu. 32Nguno akutuulwa mu makono ga banhu ba mahanga bangimbe nyachilu na kunsondagula na kunswila mate. 33Huna ulu bumala kuntula bakumulaga, aliyo akujuuka ha lushiku lo kadatu lwaho." 34Kwike batitegelegije nuulu gumo u mu yeniyo, baali bataali babisililwe; hama batamugije na a makulu gayo iyo akihaya. 35Aho wegeela i Yeliko, usangwa aliho mboku nebe igashije hihi na nzila, akwilombelejaga. 36Wahayigwa ibita lya banhu balibita, ubuja ni mhayo ki u gwenuyo. 37Bung'wila, "Yesu wa Nazaleti alibita." 38Huna wandya kuhamuka alihaya giki, "Yesu Ng'wana wa ng'wa Daudi, nikulilagwe!" 39Abo baali ku butongi buyunghama giki ahuumule, aliyo u wei hu ongeja gete u kuhamuka; alihaya, "Ng'wana wa ng'wa Daudi, ka nikulilagwe!" 40U Yesu wimiila ulagila enhwe aho wali; aho wegeela umuja, 41"Utogilwe nakwitile mhayo ki?" Nanghwe uhaya; "Seeba, ka nayubona nane!" 42Nanghwe u Yesu ung'wila, "Bizagubona, u kuzunya kwako kwakupijaga." 43Na nghana haho na haho wandya kubona, unondeela u Yesu kunu akunkumilijaga Mulungu. Na a banhu abo bakabona bungongoola u Mulungu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\