LUKA 23

1Huna lyubuuka pyi i libita kuntwala u Yesu kuli Pilato, 2buukandya kumuula balihaya giki, "U ng'wing'wana ng'wenuyu twamonile akulihubyaga i lihanga lise; hangi niyo akubalemejaga a banhu nu kutoba i goodi ya ng'wa Kaisali, akwigimbaga giki u wei Kilisto, angu nanghwe ntemi i giko!" 3Huna u Pilato umuja giki, "Angu u bebe hu uli ntemi wa Bayudaya?" Unshokeja ung'wila, "Bebe h'uyo wahaya!" 4U Pilato ubawila a bagabiji bataale ni libita lya banhu giki, "U nene natubonaga bubi u muli munhu ng'wenuyu!" 5Aliyo bongeja kuhaya giki, "Akujaga ulanga mihayo ya kuyuuga masala ga banhu hose pye u mu Buyudaya; niyo wandigije Galilaya. I haha uuyu washikaga nu kuunu!" 6U Pilato aho wigwa giko ubuja, amane ulu giki u munhu ng'wenuyo wali muna Galilaya. 7Aho wamana giki wali afumile ku busugi bo ng'wa Helode, untuma u kuli Helode, uyo nanghwe akasangwa ali mu Yelusalemu i shiku jenijo. 8U Helode akayega no u kumona u Yesu, nguno wali na shiku ningi akulwigwaga u lukumo lokwe; nose wali na nghumbu ja kumona alibeeja mihayo ya kukumya. 9Huna wandya kumugilija mihayo mingi; aliyo u Yesu atanshokegije nuulu hado. 10Bimiila a bagabiji bataale na a balangi ba shilagilo buteegana kumuula. 11U Helode nanhgwe na a bashilikale bakwe, buyungimba nyachilu u Yesu. Bungumiila ling'wenda ly'ikujo, huna unshosha kuli Pilato. 12Kufuma lushiku lwenulo u Helode nu Pilato bunwana, nguno i kwandya baali na wanishi. 13Huna u Pilato ubitana a bagabiji bataale na a basugi, na a banhu pye a bose. 14Ubawila giki, "Ng'wanenhelaga u munhu ng'wenuyu, giki akuhubyaga banhu; aliyo angu namuja ning'we ng'wabona, giki ati na bubi u mu mihayo iyo mulimuula. 15Niyo pyi nu Helode atabonile bubi bose-bose, nguno watushokeja hangi bise; hu kuhaya ili hape giki atiniita mhayo uyo gwigeleelilwe nsango gwa kubulagwa. 16Ali luulu nahene, iki nanghugule bo mbooko, nanekele aje!" [ 17U ng'wikanza lya shigukulu yali ing'wigeleelile kubataligulila munhu umo.] 18Kwike pyi i libita lya banhu lyuhoolanija n'ilaka lya higulya lilihaya giki, "Ng'winjage u ng'wenuyu, ututaligulile Balaba." 19U Balaba uyo wahayiagwa wali watungwa kulwa kwenheleja nsambo nebe mu nzengo, na kulwa bubulagi. 20Nanghwe u Pilato ubawila hangi a banhu, giki wali na nghumbu ja kuntaligulila u Yesu. 21Aliyo buhoolanija balihaya, "Nkomage ha nsalaba, nkomage ha nsalaba u ng'wenuyo!" 22Ubawila hangi lukangala lo kadatu giki, "I gete witile bubi ki u munhu ng'wenuyu? U nene natugubonaga u mhayo uyo gushikile kung'wenheleja kucha; na luulu leki nanghugule bo kuntula nanekele!" 23Aliyo bongeja kuhamuka n'ilaka lya higulya, giki akong'we ha nsalaba; nose a malaka gabo gutinda. 24Nghana u Pilato ulamula giki gwitwe uyo bagulombaga. 25Ubataligulila u munhu uyo bakang'wigongela, uyo oli otungwa kulwa nsambo na bubulagi; unfunya u Yesu git'umo boli u utogwa wabo. 26Aho balintwala bakamanhya na munhu umo, Simoni muna Kilene, wizaga mu nzengo kufuma ku ngunda, bunseseja u nsalaba, huna uja alishimiza a ha numa ya ng'wa Yesu. 27N'ibita itaale lya banhu lyankuubijaga; baalimo na bakima bajaga balilila nghungu, bakunilaga! 28Aliyo u Yesu akiita ubagalukila ubawila giki, "Bing'we bashike ba Yelusalemu mutanililage u nene, ililagi bing'we benekili na baana bing'we. 29Nguno jikushika shiku bakuyuhaya giki, 'Bali na mbango a bagumba, ni nda ijo jitabuukije baana, pyi ni mbeele ijo jitonghilwe.' 30Hanuma bakuyujiwila ngulu giki, 'Tupondejagi;' na a matumbi giki, 'Tukundikijagi!' 31Nguno ulu baligima kugwitila mihayo ili giki u nti aho gutaali ndoto, aliyo ulu gulinda guuma, ikubiza ginehe luulu ahene!" 32Na basambo babili bakatwalwa kujubulagwa hamo nanghwe. 33Aho bashika h'ipandi likitanagwa lupanga, bunkoma ha nsalaba hamo na a basambo benabo; buli ng'wene ha nsalaba gokwe, umo ku bulyo, ungi ku lumoso! 34Huna u Yesu uhaya giki, "Baba balekejage, nguno batugumanaga uyo baligwita." I likanza lyenilo bandya kushigabanha i shizwalo shakwe bo kushesela mbale. 35A banhu bimiila kwiloleela, aliyo a basugi bandya kuyuneeneleja mu budalahi balihaya, "Tuhaya u ng'wenuyu walikalaga upija bangi shi, ni ipijage luulu nu wei ng'wenekili ulu nghana Kilisto, nsolwa wa ng'wa Mulungu!" 36A bashilikale nabo bung'wegeela bandya kungimba nyachilu, bung'winha siki; 37kunu balihaya giki, "Al'ipijage ulu uli ntemi wa Bayudaya!" 38A higulya yakwe a ha nsalaba boliho wandike buhayile giki, "Uyu ntemi o Bayudaya." 39Kuhayimanila, umo wa babo baali bakong'wa ha nsalaba hamo nanghwe, wang'wila u Yesu giki, "Tuhaya uli Kilisto ahene u bebe? Alik'ipijage shi luulu, na a bise utupije!" 40U ng'wiye unghama; ung'wila giki, "U bebe utung'ogohaga na Mulungu shi? Angu ulibona giki na a bise tuli mu nsango hu gumo duhu! 41Niyo hangi a bise tulanukula mu nghana git'umo shitile shise shali; lelo u munhu ng'wenuyu atiitile nuulu mhayo gumo gwabubi!" 42Huna uhaya, "Yesu, ulanizukwe nane u mu butemi wako ulu washoka!" 43Nanghwe u Yesu ung'wila, "Zunyaga nalikuwila gwa nghana giki, i lelo iyi ukubiza hamo nane mu paladiso." 44Aho yashika giti sa itandatu shubiza ho giiti, shikundikija pyi i si, kushisha sa kenda. 45I liimi lyoya u kwaaka, ni lisenge lya mu hekalu lyutanduka ha gati na ha gati lyulekana. 46U Yesu ulila n'ilaka itaale uhaya, "Baba nagutuula mu makono gako u moyo gwane!" Aho wamala kuhaya giko uzumalika! 47U ntaale wa bashilikale igana aho wabona umo ikajila, unkumilija Mulungu alihaya giki, "Bing'we, u munhu ng'wenuyu nghana wali ntungilija!" 48Pye abo baali biza kwiloleela aho balishoka buli ng'wene waja alitula-tula ha shikuba kulwa bupina. 49Aliyo pye abo baali baamanile, na a bakima abo baali banondeela kufuma Galilaya, bayiloleelaga i mihayo yeniyi bimiilaga ka kule ho hado. 50Waliho umo wa banamhala b'ibanza; munhu ntungilija, hangi wawiza. Witanagwa Yosefu, 51muna Alimataya; nzengo gumo gwaho gwa mu mizengo ya Buyudaya. U wei wali atizuniligije nalyo i libanza u mu bulamuji walyo; niyo nanghwe wali abulindiilile u butemi bo ng'wa Mulungu. 52U munhu ng'wenuyo uja u kuli Pilato uukagulomba u mili gwa ng'wa Yesu. 53Aho wagwicha ugulingiila ng'wenda gwawiza ugulaaja mu shigila shipya shali shisimbilwe ng'wiwe git'ihalo. Gwali gutaali kulaajiwa mo mili nuulu gumo. 54U lushiku lwenulo lwali lwa kulonja-lonja kulwa sabato; niyo nayo yusangwa yegeela kushika. 55A bakima abo baali biza nanghwe kufuma Galilaya bakakuubija, buukashibona i shigila, nu mumo gukalaagijiwa u mili gokwe. 56Huna bushoka kujulonja-lonja bugota bo ng'waso nsoga na maguta. Aliyo a ha sabato bifuula, git'umo shilagilo shihayilile.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\