LUKA 24

1Huna a ha lushiku lo kwandya nyuma a bakima benabo bipuna dilu makingo, bubusola nu bugota bo ng'waso nsoga ubo baali balonja-lonja, buja u ku shigila. 2Bahayushika koi, bulisanga i liwe lyamalaga kupilingitiwa lyinjiagwa a ha shigila. 3Aho bingila moi batagusangile u mili go ng'wa Seeba Yesu. 4Huna aho bataali bugukumya u mhayo gwenuyo, bagosha babili bimiila haho bbihi nabo, bazwalile myenda ya bupe bung'weku no-no-no. 5A bakima benabo bogoha no, buyudetema duhu biyinamiilaga; a bagosha benabo bubawila giki, "Nibuli mulinkoobela mu bafu u mpanga? 6Atiho a henaha wamalaga kujuuka. Izukagwi umo akamuwilila aho wali Galilaya; 7giki, 'U Ng'wana wa Munhu shing'wigeleelilwe kutuulwa mu makono ga banhu ba shibi akong'we ha nsalaba, hanuma u mu lushiku lo kadatu lwaho akujuuka.' " 8A bakima benabo buyizukwa i mihayo yakwe. 9Bahayushoka u kufuma u ku shigila, bubahwegeja pyi i mihayo yeniyo ab'ikumi na umo, na a bangi pye a bose. 10A bakima abo bakabasomboolela a batung'wa i mihayo yeniyo baali ba Malia Magadalena, na Yoana, nu Malia u nina wa ng'wa Yakobo, na bichabo bangi abo baali nabo. 11Aliyo aho babawila batizunije i mihayo yabo, nguno ikabiza giti ya nyachilu-chilu duhu. 12Kwike u Petelo ubuuka, upeela ajile u ku shigila; aho winama kulola moi wibona i myenda ya kujikilwa ilekilwe giko duhu. Ukalila kushoka kaya, alikumya ushingisha giki himba gwigelega mhayo ki! 13U lushiku lwenulo babili babo bubuuka lugendo kuja kwigunguli lya Emau, u kwinga i Yelusalemu boliho bu kule bo kushika giti kilomita ikumi n'imo. 14U mu lugendo lwabo baja bakwisomboojaga pyi iyo yali yilonga yeniyo. 15Aho bali mu kwisombooja na kulungalunga giko, u Yesu ng'wenekili ubegeela, uyushimiza nabo. 16Kwike nuulu iki a miso gabo gamonaga, aliyo baali batang'witegelejaga. 17Huna ubabuja giki, "Bing'we, mulishimiza ng'wiwila mihayo ki i yeniyi?" Bimiila bujinjimala! 18Umo wabo, lina lyakwe Kileopa, unshokeja ung'wila giki, "U bebe, i gete uli ngeni iyene duhu shi u mu Yelusalemu? Utamanile umo ikujilaga i mihayo yamo i shiku jeniji?" 19Nanghwe ubabuja, "Mihayo ki?" Bunshokeja, "I ya ng'wa Yesu, u muna Nazaleti. Uyo wali nghangi, na munhu wa budula mu shitwa na mu kalangile, ku butongi bo ng'wa Mulungu; nu ku banhu bose! 20A bagabiji bataale na a basugi bise bakanfunya ulamulwa nsango gwa kubulagwa, ukong'wa ha nsalaba! 21Aliyo a bise twalisagilagwa giki hu ng'wene akwikomoola i Isilaeli! Niyo i lelo luli lushiku lo kadatu kwingiila aho yilongelile i mihayo yeniyi. 22Hama hangi i lelo bakima balebe ba mu bise batwibakija; nguno baali bipuunaga dilu kuja u ku shigila. 23Aliyo twahayagimanila bashoka balihaya batagubonile u mili gokwe, na giki angu baali bilongelwa na bamalaika bubawila giki ali mpanga! 24Ahene bamo bise baali baja ko u ku shigila, buukasanga git'umo baali bahayila a bakima; aliyo u wei batamonile!" 25Huna u Yesu ubawila, "A bing'we muli bachilu-chilu, niyo ni myoyo ying'we midizu no u kwizunya pyi iyo ihayiwe na bahangi. 26Yali itang'wigeleelilwe u Kilisto kuluha u mu mihayo yeniyi, hanuma kwingila u ng'wikujo lyakwe?" 27Na luulu wandya kubasomboolela pyi iyo yandikilwe kulwakwe, kwandija kuli Musa, na a bahangi a bose. 28Aho balyegeela i ligunguli ilo bajaga, u ng'wene wita giti alihaya kubitiila. 29Nabo bundayiila bung'wila, "Bebe, ni olaala henaha; nguno ni likanza lyajaga, wila u bujiku!" Wingila nghana wikala nabo. 30Aho lyashika i likanza lya kulya wigasha hamo nabo, usola ngati, ulumba, huna ugumeganya ubinha. 31A henaho a miso gabo gukundulilwa bundeeba; aliyo haho na haho u wei ujimiila balolile. 32Bandya kwiwila giki, "Jali jitubililaga i ngholo jise u mu nzila, aho walulungalungaga nise, akutoolekejaga i mihayo ya mu shandikwa?" 33I likanza lyenilo bubuuka bashokile kuja Yelusalemu, buukabasanga abo ikumi na umo bibilingaga na a babo baali hamo nabo, 34balihaya giki, "Gashi nghana u Seeba wajuukaga; wang'wilongelaga nu Simoni." 35Huna bubasomboolela i ya mu nzila, nu mumo bakandeebela aho wagumeganya u ngati! 36Aho bataali bubasomboolela giko, bahayimanila wimiila ha gati yabo ubagisha, "Muli mhola!" 37Bakibakila no, hama bogoha; nguno bakiganika babona linghangi. 38Ubawila, "Nibuli mulogoha giko na kwiganilija u mu ngholo jing'we? 39Nali nene ng'wenekili, galolagi a makono gane ni mhambala jane; munikuumye na kunikuumya mubone, nguno u moyo guti na nofu na maguha, git'umo mulinibonela u nene giki nali nasho i shenisho." 40Aho wamala u kuhaya i yeniyo, uboolekeja a makono gakwe ni mhambala jakwe. 41Huna aho bataali u kuzunya chiza, aliyo bokalaga buyegi na kukumya kutaale; ubabuja, "Muli na shiliwa shose-shose a henaha?" 42Bung'winha ibudika lya ndilo ya booche. 43Uyanukula wilya balolile. 44Huna ubawila giki, "I yeniyi h'i mihayo yane iyo nikalaga numuwila aho naali nataali hamo ning'we, giki shiigelile ishikilijiwe pyi iyo yandikilwe kulwa nguno yane, mu shitabo sha ng'wa Musa na mu bahangi, na mu Zabuli." 45Huna ugakundulila a masala gabo, bushiitegeleja i shandikwa. 46Ubawila, "H'umo yandikililwe; giki u Kilisto shiigelile aluhiwe, aliyo a ha lushiku lo kadatu lwaho ajuuke kufuma mu bafu. 47Huna a banhu ba mahanga gose, kwandija Yelusalemu, bakulomeelwa mu lina lyakwe, mihayo ya kugaluka na kulekejiwa kwa shibi. 48A bing'we hu muli bakaaniji bayo i mihayo yeniyi. 49Niyo nakumutumila isho wang'wisagija u Baba; kwike ikalagi duhu u mu nzengo, kushisha mugumiilwe budula bo kufuma kwigulya." 50Hanuma ufuma nabo hanze abatongeelile; bahayushika Betania ubuucha a makono gakwe kubinha mbango. 51Aho alibinha mbango giko, kwimanila walekana nabo, ubuuchiwa ng'wilunde. 52Bahayumala kunamya bushoka Yelusalemu bokalaga buyegi hataale. 53Bakayudila mu hekalu gwa-gwa-gwa bakunkumilijaga Mulungu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\