LUKA 9

1Huna u Yesu ubitana a bahemba bakwe abo ikumi na babili, ubinha budula na nguzu kulwa kugaheeba pye a masamva, na kupija busaatu. 2Ubatuma baje bakubukumuchaga u butemi bo ng'wa Mulungu, na kupija banhu. 3Ubawila giki, "Mutizubuucha mbuukanwa jose-jose ja kujana mu nzila; yaya nuulu nangha, nuulu nfuko, nuulu shiliwa, nuulu hela; yaya ni giki buli ng'wene abize na nghanjo ibili. 4Ulu ng'ushikila ha kaya ndebe, ikalagi henaho kushisha ng'winge i lipandi lyenilo. 5Ulu buleka kung'wanukula, ingagi ; niyo ulu mulinga u mu nzengo gwenuyo, lukung'unhagi nu lubuubu ulo luli ku mhambala jing'we, koolekeja giki bakugwilwa nsango." 6Nghana buja hose-hose u mu magunguli bakulomeelaga Nghulu Jawiza na kupija banhu. 7U ntemi Helode aho wigwa pyi iyo yabeejiagwa yeniyo uzwangana, nguno bangi bahayaga giki u Yohana wajuukile kufuma mu bafu. 8Bangi giki Eliya wilongile, hama bangi hangi bahayaga giki, umo wa bahangi ba kale wajuukile! 9Huna luulu u Helode wandya kuhaya, "U Yohana nakamuta ntwe, al'uyo nandije kwigwa nghulu jakwe ng'wenuyu nanghwe nani hangi?" Wikumva kumona. 10A bahemba aho bashoka bunsomboolela iyo bakabeeja. Huna ubasola giki aje nabo iyene ku nzengo gwitanagwa Betisaida. 11Aliyo a mabita ga banhu aho gadeeba gunkuubija koi; nanghwe ubanukula, ubasomboolela mihayo ya butemi bo ng'wa Mulungu. Na a babo baali na makoye ubapija. 12Huna aho lyaja i likanza, bung'wegeela ab'ikumi na babili, bung'wila giki, "Hambu-hambu ni wabalaga a banhu baje kujukooba nghambi u mu chalo sha hihi-hihi umu, bakigulile na shiliwa ku migunda; nguno a henaha tuli ng'witogolo duhu!" 13Nanghwe ubawila, "Binhagi a bing'we i shiliwa." Nabo bung'wila, "Tuti na shiliwa sha kukila ha migati itano na ndilo ibili duhu, numho hamo ulu kuja kugula shiliwa sha kubigela pye a banhu benaba!" 14A bagosha duhu abo baaliho baali giti shihumbi shitano. Huna u Yesu ubawila a bahemba bakwe giki, "Bigashagi a banhu mu magele-magele, buli lyene banhu giti makumi atano." 15Biita chene nghana, bubiza bigasha pye a banhu. 16Huna u Yesu wisola i migati iy'itano ni ndilo ij'ibili, ulangamila ng'wigulu, ulumba; ushimeganya, ubinha a bahemba bubagabanhya a banhu. 17Bulya pye a bose bigeja, aho shasolelejiwa isho shikasaagiila, gokala matangwa ikumi na abili. 18Likabiza ho ikanza ilebe, u Yesu wali iyene walombaga, na a bahemba bakwe baali hamo nanghwe; ubabuja giki, "A banhu bakunihayaga nali nani?" 19Bunshokeja balihaya, "Uli Yohana Matiija, aliyo bangi giki uli Eliya, na bangi hangi giki uli umo wa bahangi ba kale wajuukile." 20Huna ubabuja nabo giki, "Al'a bing'we mukunihayaga nali nani?" Petelo unshokeja alihaya, "Uli Kilisto wa ng'wa Mulungu!" 21Huna ubahana batizung'wila munhu nuulu umo u mhayo gwenuyo. 22Hanuma uhaya giki, "U Ng'wana wa Munhu shing'wigeleelilwe aluhiwe mu mihayo mingi; na kuleng'wa na bagabiji bataale, hamo na balangi ba shilagilo na kubulagwa. Aliyo akujuuka ha lushiku lo kadatu lwaho." 23Huna ubawila pye a bose giki, "Ulu munhu atogilwe kunilondeela ni idalahage wei ng'wenekili, ibuukije nsalaba gokwe buli lushiku, hu anilondeele. 24Nguno buli ng'wene uyo atogilwe kupija bupanga bokwe, akubujimiija. Aliyo uyo ubujimiija u bupanga bokwe kulwa nguno yane, u ng'wenuyo akubupija. 25Angu, u munhu akubiza na solobo ki nuulu akipandika pyi i si, aliyo u wei ng'wenekili uyagala nuulu ujimiila? 26Nguno ose-ose uyo ucha minala kulwa nguno yane ni mihayo yane, nanghwe u Ng'wana wa Munhu akucha minala kulwa nguno yakwe u munhu ng'wenuyo, u ng'wikanza lya kwiza ng'wikujo lyakwe na lya ng'wa Ise, na lya bamalaika beela. 27Niyo nalimuwila gwa nghana giki, baliho bamo u mu banhu abo bimiilaga aha batuloja icha na hado yaya, kushisha babubone u butemi bo ng'wa Mulungu." 28Aho wihaya i yeniyo jubita shiku giti inaane, ubasola ba Petelo na Yohana na Yakobo; ulinha nabo mu lugulu kujulomba. 29Aho alilomba, i lihanga lya bushu bokwe lyugaluka, ni shizwalo shakwe sheela pe; shuyung'weka-ng'weka. 30Kwimanila wandya kulungalunga na banhu babili, ba Musa na Eliya; 31nabo baali mu suso j'ikujo. Bahoyaga nanghwe mihayo ya kingile kakwe; mhayo uyo wali hihi kujugushikilija mu Yelusalemu. 32Kwike u Petelo na a biye abo wali nabo baali baheewa tulo; aliyo aho bamisha, bulibona i likujo lyakwe na a babo baali bimiila hamo nanghwe. 33Huna a babili benabo aho balilekana nanghwe, u Petelo ung'wila u Yesu giki, "Seeba, yabeelela iki twabiza tuliho aha; tuzenge maheema adatu, limo lyako, limo lya ng'wa Musa, na limo lya ng'wa Eliya." Aliyo wali atagumanaga uyo waguhayaga. 34Aho ataali uhaya giko, kuhayimanila ligela ilunde lyubafikija; bogoha u kufikijiwa ilunde. 35Liza n'ilaka kufuma u ng'wilunde lilihaya, "Uyu ng'wene Ng'wana wane nsolwa, ng'wigwagi wei." 36Aho lyabita i lilaka lyenilo, bumona u Yesu ali iyene. U mu shiku jenijo bakahuumula, batang'wilile ose-ose i mihayo iyo bakibona yeniyo. 37I ntondo yaho aho balika kufuma u mu lugulu, ibita itaale lyunsumbiila u Yesu. 38Kwitulwa u ng'wibita lyenilo ngosha umo wanghamukila alihaya, "Nangi nalikwikumbilija ukalole kaka kitunja kane aha; nali nako kenaka duhu baba. 39Nghangala ningi kakadimagwa isamva, lyakagalagaja ha si, kayufuluuta ifulo duhu; lyakakalekela ku kale kokalaga machubagukile! 40Naali nabikumbilija a bahemba bako balipeeje; aliyo balilemeelagwa!" 41U Yesu ushosha uhaya, "Bing'we shibyalilwe sha butuzunya na shihubikile, nakwikala ning'we mu kwiyumilija kushisha nanali? Ng'wenhage aha u ng'witunja wako!" 42Aho alitwalwa, i lisamva lyuntaalika ha si lyandya kungalagaja; aliyo u Yesu ulihama, umpija u nyanda, unshosha kuli ise. 43Pye a bose bujinjimala buyubukumya duhu u budula bo ng'wa Mulungu. Aho bataali baliyikumya pyi iyo akibeeja yeniyo, ubawila a bahemba bakwe giki, 44"Yiyi mihayo idegelekagi chiza, na ng'widime. U Ng'wana wa Munhu ali hihi kutuulwa mu makono ga banhu." 45Aliyo batagwitegelegije u mhayo gwenuyo, gwali gutaali gubisilwe u kubo batizugumana; niyo bakogoha nu kumuja a makulu gaho. 46Kwimanila a bahemba bakwe bandya kwihalalija, giki nani u ntaale kubatinda pye a biye! 47U Yesu aho wabudeeba u wihalalija ubo wali mu ngholo jabo, witana kanigini. Ukawila kimiila kihela nanghwe. 48Huna ubawila giki, "Buli munhu ulu ung'wanukula nigini git'uyu mu lina lyane, wananukulaga nene. Na buli ng'wene uyo unanukula nene, numho wang'wanukulaga uyo anitumile . Nguno u ndo wa bado u mu bing'we, u ng'wenuyo hu ntaale." 49Huna u Yohana unshokeja ung'wila giki, "Seeba, twali twamonile ng'wing'wana alipeeja masamva mu lina lyako; tunemeja nguno ati umo wise." 50Nanghwe u Yesu ung'wila giki, "Yaya u kubalemeja, nguno uyo atilwishaga ning'we u ng'wenuyo ali hamo ning'we." 51Aho jang'wa i shiku jakwe ja kwanukulwa kwigulya, pye a maganiko gakwe ugalogeja ha lugendo lwa kuja Yelusalemu. 52Huna utuma banhu baje kunonja-longeja umo alayubitila. Bushika mu chalo shilebe sha Basamalia, 53aliyo bulema u kung'wanukula; nguno a maganiko gakwe gaali ha lugendo lwa kuja Yelusalemu. 54A bahemba bakwe, a ba Yakobo nu Yohana, aho babona giko, bung'wila; "Seeba, ulibona ginehe ulu kulagija moto git'umo akiitila Eliya, gwike kufuma ng'wigulu gwize gubakenaagule?" 55Aliyo ubagalukila ubahugula; ubawila giki, "A bing'we mutagumanile u moyo uyo muli nago. Nguno u Ng'wana wa Munhu atizile kuyagaja bupanga bo banhu, aliyo kubupija Nguno u Ng'wana wa Munhu atizile kuyagaja bupanga bo banhu, aliyo kubupija.'." 56Huna buja ku chalo shingi. 57Aho bali mu nzila bajile, munhu nebe ung'wila giki, "Nakukulondeela buli kwene uko ulaaje." 58Nanghwe u Yesu ung'wila giki, "I nyamhawa jili na myobo, ni noni ja kulala najo jili na chanjo, aliyo u Ng'wana wa Munhu ati na ha kulaaja nuulu ntwe gokwe!" 59Huna ung'wila ungi giki, "Nilondeelage." U ng'wene uhaya, "Seeba, nizunilijage tame naje nakanjike baba." 60Nanghwe ung'wila, "Balekage a bafu babajike a bafu babo; bebe ng'wene jaga ukakumuche mhola ja butemi bo ng'wa Mulungu." 61Na ungi hangi ung'wila, "Nakukukuubija Seeba, kwike nizunilijage tame naje nakabalage bang'wise." 62Aliyo u Yesu ung'wila giki, "Atiho nuulu umo wa kwandya kulima huna wimiila kwikibuka kulola ya ku numa, uyo igeleelilwe kubiza mu butemi bo ng'wa Mulungu."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\