MALIKO 1

1Ubu buli wandijo bo Nghulu Jawiza ja ng'wa Yesu Kilisto, Ng'wana wa ng'wa Mulungu. 2Jikandya git'umo andikile nghangi Isaya, "Mulungu alihaya giki, 'Managa giki, nalintuma ntumijiwa wane ku butongi wako, uyo akukubeeja-beegeja nzila.' 3Ilaka lya munhu alihamuka mu matogolo, 'Beeja-beejagi ikuuwa lya ng'wa Seeba, goloolagi nzila jakwe.' " 4Akilonga Yohana Matiija, wali ku matogolo walomeelaga mihayo ya bubatiijiwa kulwa kugaluka na kwingila mu kulekejiwa kwa shibi. 5Pyi i si ya Buyudaya, na a bana Yelusalemu a bose buyuja u kuli we, baakatambuula i shibi shabo, wababatiija mu mongo gwa Yolodani. 6U Yohana wazwalaga shizwalo sha booya bo ngamila, u mu nkimbili witungaga ngwasho gwa nkoba; i shiliwa shakwe shali njige na buuki bo mu matogolo. 7Walomeelaga alihaya giki, "A ha numa yane aliza uyo ali na budula kutinda nene, u nene natigeleelilwe nuulu kwinama kutaligula matungijo ga shilatu shakwe . 8U nene nalimubatiija mu minzi, aliyo u ng'wene akumubatiija na Moyo Ng'wela." 9Huna u mu shiku jenijo, u Yesu winga i Nazaleti ya Galilaya, wiza kuli Yohana kubatiijiwa mu mongo gwa Yolodani. 10Aho wafuma u mu minzi, haho na haho ulibona i ligulu lyakunduka, na Moyo alika giti nghuulu kwiza hali we. 11Ha numa ilaka lyufuma u ng'wigulu lilihaya giki, "U bebe uli Ng'wana wane Ntogwa, uyo nakuyegelile hataale no." 12Haho na haho u Moyo untwala u Yesu ku matogolo. 13Uukikala kwenuko shiku makumi ane akugemagwa na Shetani; na mashiinu gaalikoi. Aliyo baaliho bamalaika bantumamilaga. 14U Yohana aho waponyiwa mu jeela, u Yesu wiza Galilaya akulomeelaga Nghulu Jawiza ja ng'wa Mulungu. 15Wajaga alilomeela alihaya giki, "I likanza lyashikaga, u butemi bo ng'wa Mulungu wegeelaga, galukagi mujizunye i Nghulu Jawiza!" 16Lushiku lumo aho alishimiza ku mbalama ya nyanza ya Galilaya, umona Simoni na Andelea ng'wanong'wawe; bategaga ntego mu nyanza, nguno baali bategi ba ndilo. 17U Yesu ubawila giki, "Nilondeelagi, nakung'wita mubize bazubi ba banhu." 18Nghana haho na haho bileka i mitego yabo, bunondeela. 19Aho waja hangi ha butongi ho hado, umona Yakobo ng'wana Zebedayo na Yohana ng'wanong'wawe; nabo baali mu lyato bakubeeja-beejaga mitego. 20Na a bene ubitana; nabo haho na haho bunondeela, buneka u saabo u Zebedayo mu lyato, hamo na bitumamija ba mheela. 21Buja buukashika Kafalanaumu, aho yashika sabato haho na haho u Yesu wingila ng'wisinagogi kulanga. 22Buyubukumya u bulangi bokwe, nguno walangaga na budula, iti git'umo biitilaga a balangi ba shilagilo. 23U ng'wisinagogi lyabo walimo na munhu ali na moyo nsoso, i likanza lyenilo ulila 24alihaya giki, "Guliho mhayo ki a ha gati yise nu bebe Yesu wa Nazaleti? Wizaga kutuyagaja? Nakumanile uli nani u bebe, uli Ng'wela o ng'wa Mulungu!" 25U Yesu ulihama alihaya, "Huumulaga, niyo unfume!" 26I lisamva lyungalagaja u munhu ng'wenuyo, lyulila n'ilaka itaale, huna lyunfuma. 27Pye bujinjimala, bandya kwiwila giki, "Bing'we, mhayo ki u gwenuyu? A kenaka kalangile kapya, niyo hangi ka budula, nguno na a masamva aliyugahama gang'wigwa!" 28Haho na haho u lukumo lokwe lusambaala pye a hose u mu mapandi ayo gaali gabimbikanilwe ni Galilaya. 29Aho bafuma u ng'wisinagogi, haho na haho buja ha ba Simoni na Andelea, buukingila mu kaya; na a ba Yakobo nu Yohana baali hamo nabo. 30Bunsanga nina-bukwi wa ng'wa Petelo ali mu ndili adadililwe nswiza. Aho bashika haho na haho bung'winha u Yesu i mhola ja nsaatu. 31Nanghwe ung'wegeela undima nkono ungungumula, gunekela u nswiza, ubabeegeja shiliwa. 32Aho lyabiza lya mhindi, bandya kung'wenhela pye a basaatu, na a ba masamva. 33Pye u nzengo gukuunukila a ha kaya yeniyo, bokala pa a ha nyango. 34Akapija banhu bingi ba busaatu bo mbika na mbika, upeeja na masamva gabuyaga, niyo wali atagazunilijaga u kuyomba, nguno a goyi gaali gaamanile. 35Dilu litaali ikingilima, u Yesu ubuuka ufuma, uja hanhu iyene kujulomba. 36U Simoni na a babo baali nanghwe bandya kunkooba; 37aho bamona bung'wila, "Balikukooba pye a banhu." 38Aliyo u wei ubashokeja ubawila giki, "Tujagi na ku mizengo yingi iyo ili hihi-hihi, nu kwene nakalomeele. Nguno hu gwene uyo gwanenhile." 39Huna uja pye a hose u mu Galilaya akulomeelaga u mu masinagogi gabo, na kupeeja masamva. 40Kuhayimanila munhu wa mbiji wiza aho wali u Yesu, utuja mazwi kunu aling'wikumbilija alihaya, "Ulu utogwa udugije kuneeja." 41Unsaatwa, ugoloola nkono unkuumya; kunu aling'wila giki, "Natogagwa, elaga." 42I likanza lyenilo i mbiji jung'winga, wela. 43Huna unghugula na nguzu, hama haho na haho unaga aje. 44Ung'wila giki, "Ilanghanage, utizung'wila munhu nuulu umo mhayo gose-gose. Aliyo jaga ukiyooleche kuli ngabiji, ukafunye na shakwinha kulwa kwejiwa kwako, git'umo Musa alagilile, bubize ho bukaaniji kubo." 45Aliyo wahayufuma a hanze, aho alija wandya kulomeela na kugukumucha no u mhayo gwenuyo. Nose yubiza shilambu u kuli Yesu kwingila mu nzengo gose-gose bo hape. Uyudila hanze ku matogolo, aliyo nu kwene a banhu bankuubijaga duhu kufuma pye a hose.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\