MALIKO 11

1Bahayutumbya Yelusalemu, bubiza bashika Betifage na Betania, ku lugulu lo mizeituni, utuma babili ba bahemba bakwe. 2Ubawila giki, "Jagi u mu chalo isho shili ku butongi wing'we shenisho, ulu mulashike mo, haho na haho mukubona nzobe muuga ikungilwe. Itaali kudamhilwa na munhu nuulu umo, italigulilagi muyenhe. 3Ose-ose uyo alamuwile giki, 'Nibuli muliita giko?' Hayagi giki, 'Seeba ali na nimo nayo, haha yeniyi duhu akwishosha hangi aha.' " 4Aho baja busanga nghana muuga ya nzobe, ikungilwe hanze ya mita, hihi n'ipanda, bandya kwitaligulila. 5Bamo ba banhu abo baali bimiila haho hihi nayo bubabuja giki, "Nibuli muliyitaligulila i nzobe?" 6Nabo bubashokeja git'umo wali wabawilila u Yesu, bubaleka buja. 7Huna bung'wenhela u Yesu i muuga ya nzobe yeniyo, aho bishisha bituulila myenda yabo a ha ngongo, udamhila. 8Banhu bingi bandya kuja balamba myenda yabo u mu nzila, bangi buyubbuta matambi mado-mado ga miti kufuma mu malaale, bagaponangija u mu nzila. 9Abo baali ku butongi, na a babo bakuubijaga bandya kuhamuka balihaya, "Hosana! Akumilijiwe uyo aliza mu lina lya ng'wa Seeba. 10Bukumilijiwe u butemi bo nkulugenji wise Daudi ubo buliza. Akujiwe u Mulungu wa ng'wigulu!" 11Aho washika u mu Yelusalemu wingila mu hekalu, wandya kushilola-lola pyi i shikolo isho shalimo. Aliyo iki yali mhindi, ufuma winga nabo abo ikumi na babili, uja Betania. 12A ha ntondo yaho, aho balifuma Betania, u Yesu wali atuubile. 13Wahayuloleela ntini guli na maduutu, uliga ho kulola ulu ninga guli na matwajo gose-gose. Aliyo aho washika ho atabonile shose-shose, ulu iti maduutu duhu, nguno i likanza lya matwajo ga mitini lyali litaali u kushika. 14Uguwila giki, "Kufuma lelo atiho wa kulya matwajo gako hangi nuulu na hado!" A bahemba bakwe nabo bigwa umo akahayila. 15Aho bashika i Yelusalemu, u Yesu wingila u mu hekalu wandya kubapeeja abo biitilaga mo byashala ja kujinja na kugula. Ujisalingula ni meza ja bakaabanya ba hela, pye na a masumbi ga bajinja ba mhunda. 16Niyo atazuniligije nuulu umo kubita u mu hekalu abuukije shikolo shose-shose sha byashala. 17Ubalanga alibawila, "Itandikilwe giki, 'I numba yane ikwitanwa numba y'ilomba kulwa mahanga gose?' Ni ginehe a bing'we ng'wigalukije kubiza ipilinga lya basambo?" 18Aho bigwa a bagabiji bataale na a balangi ba shilagilo bogoha, bandya kukooba nzila ya kunyagaja, nguno u bulangi bokwe bukabinha kukumya pye a banhu. 19Aho yabiza mhindi, u Yesu na a bahemba bakwe buja hanze ya nzengo. 20I ntondo yaho i dilu aho balibita, bugubona u ntini guumaga kwandija ng'witina. 21U Petelo wizukwa, huna ung'wila u Yesu giki, "Nangi, aligulolage u ntini uyo ukaguzuma, guumaga!" 22Nanghwe u Yesu ushosha ubawila, "Nzunyagi Mulungu Shiyunani shihayile: Bizagi na kuzunya kwa ng'wa Mulungu.'. 23Nalimuwila gwa nghana giki, munhu ose-ose uyo uluwila nuulu lugulu git'ulu giki, 'Dubbukaga uje ukagwe mu nyanza'; ulu ati na kuhana-hana u mu ngholo yakwe, aliyo ubiza na kusanya giki, uyo aliguhaya gukubiza ho, nghana akushikiligijiwa. 24Huna luulu nalimuwila giki, shose-shose isho mukukooba mu nzila ya kulomba, sanyagi giki, ng'wanukulaga; na nghana shikubiza shing'we. 25Niyo hangi ulu ng'wimiila kulomba lekejagi ulu muli na mhayo na munhu ose-ose. Ulu ng'wita giko ning'we akumulekeja u busobya wing'we u Sing'we uyo ali ng'wigulu. [ 26Aliyo ulu mutudula u kulekeja, ning'we atumulekeja u busobya wing'we u Sing'we uyo ali ng'wigulu.]" 27Huna bushikiila hangi u mu Yelusalemu, aho alishimiza-shimiza mu hekalu, kwimanila bansanga bagabiji bataale na balangi ba shilagilo, hamo na banamhala. 28Bumuja giki, "Bebe, iyo ukwiyitaga yeniyi, ukwiyitaga mu budula ki? Niyo hangi nani uyo wakwinhile u budula bo kwita giko?" 29Nanghwe u Yesu ubawila giki, "Nane namubuje mhayo gumo, ulu mulanishokeje nu nene nakumuwila i yeniyi nakwiyitaga mu budula ki. 30U bubatiija bo ng'wa Yohana boli bufumile ng'wigulu nuulu ku banhu? Nishokejagi!" 31Bandya kwilunjalunja baliwila giki, "Ulu tulahaye boli bufumile ng'wigulu, akutubuja, 'Nibuli luulu mutizunije i mihayo yakwe?' 32Hamo tuhaye giki, 'Boli bufumile ku banhu?' " Ni chene bogoha u kuhaya, nguno pye a banhu baali bamanile giki, u Yohana wali nghangi. 33Huna bukalila kunshokeja duhu u Yesu giki, "Tutamanile!" Nanghwe ubawila, "Nu nene natumuwilaga i yeniyi nakwiyitaga mu budula ki!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\