MALIKO 15

1Huna aho wela i dilu, haho na haho ligasha ibanza: baaliho bagabiji bataale na banamhala, hamo na balangi ba shilagilo, niyo lyaliho pyi i libanza i lyose; bizunilija kuntunga u Yesu. Buntongeja bantwalile kuli Pilato. 2U Pilato umuja giki, "U bebe hu uli ntemi o Bayudaya?" Ushosha ung'wila giki, "H'umo ulihayila!" 3A bagabiji bataale bandya kumuula mihayo mingi. 4Nanghwe u Pilato umuja hangi giki, "Nibuli utushoshaga nuulu mhayo? Hu kuhaya utuyigwaga pyi iyo balikubuula?" 5Aliyo u Yesu atashokije mhayo gungi gose-gose, u Pilato uyukumya duhu! 6U mu shiku ja shigukulu u Pilato wali na shimile sha kubataligulila ntungwa umo, uyo bunomba. 7Waliho nkenaaguji nebe, witanagwa Balaba, wali watungwa hamo na biye kulwa kwenheleja nsambo; u wei ubulaga u mu nsambo gwenuyo. 8Huna luulu a banhu bung'wegeela u Pilato kunomba abiitile git'umo oli obamaniligija. 9Nanghwe ubabuja giki, "Mutogilwe hamo namutaligulile u ntemi o Bayudaya?" 10Nguno wali amanile giki, a bagabiji bataale baali bantuula u Yesu mu makono gakwe kulwa wilu. 11Niyo a bagabiji bataale benabo baali babasoosela a banhu, giki banombe abataligulile Balaba. 12Huna luulu u Pilato ubabuja hangi giki, "Mutogilwe nang'wite ginehe uyo mukung'witanaga ntemi o Bayudaya?" 13Nabo buhoolanija n'ilaka lya higulya giki, "Nkomage ha nsalaba!" 14U Pilato aho wababuja giki, "I gete witile bubi ki?" Bongeja kuhoolanija duhu n'ilaka lya higulya balihaya, "Nkomage ha nsalaba!" 15Nose u Pilato ubona giki hambu-hambu abayeje a banhu, na luulu ubataligulila nghana u Balaba. Aho wamala kuntula mbooko u Yesu, untuula mu makono gabo, giki akakong'we ha nsalaba. 16Huna a bashilikale buntwala u Yesu ng'wibindo lya numba ya h'ikulu (litanagwa plaetolio), biyitana ibita igima, bung'wihoolekela. 17Bunzwalikija nghanjo ya nzulunge. Bubeeja na ngikili ya minghwa, nayo bunzwalikija u ku ntwe. 18Huna bandya kungimba nyachilu, buyung'wila giki, "Kulaga uhangame ntemi o Bayudaya!" 19Buyuntula na nangha u ku ntwe, kunu bakunswilaga na mate, biita bantugija mazwi kunamya! 20Aho bamala u kungimba nyachilu giko, bunzuuja i nghanjo i ya nzulunge bunzwalikija i shizwalo shakwe, huna buntwala hanze kujunkoma ha nsalaba! 21Munhu umo, muna Kilene, Simoni ise o ba Isikanda na Lufo, akasangwa alifuma ku ngunda, bunghadikija amuukije u nsalaba gokwe. 22Huna buntwala u Yesu, buukanshisha h'ipandi likitanagwa Goligota, (makulu gaho, "Ipandi lya lupanga.") 23Bung'winha divai isangije bugota bo ngazu, giki ang'we; aliyo atayanukulile. 24Huna bunkoma ha nsalaba, i shizwalo shakwe bushigabanha bo kushesela mbale, babone buli ng'wene akubuucha ki! 25Aho balinkoma ha nsalaba lyali ikanza lya sa idatu. 26Na wandike bo kubuulwa kwakwe butuulwa ho, boli buhayile giki, "NTEMI O BAYUDAYA." 27Na basambo babili bukong'wa hamo nanghwe, buli ng'wene ha nsalaba gokwe, umo ku bulyo bokwe, ungi ku lumoso. [ 28Shubiza shashikiila i shandikwa isho shihayile giki, "Akabalanijiwa hamo na bagomi."] 29Abo babitilaga haho hihi bansondagulaga kunu bakushingishaga mitwe yabo balihaya giki, "Haho luulu ng'wing'wana o kusambagula hekalu na kumala kwizenga mu shiku idatu. 30Alik'ipijage shi luulu, winge ho a ha nsalaba!" 31Na a bagabiji bataale bandya kwiyineenelegeja boi bike, hamo na balangi ba shilagilo. Buyuhaya giki, "Walupijaga bangi duhu gashi niyo, u wei ng'wenekili walemeelagwa u kwipija! 32Angu nanghwe Kilisto, ntemi wa Bayudaya i giko, ni ikage ho a ha nsalaba i haha, tubone tuzunye!" Na a babo baali bakong'wa hamo nanghwe nabo buyumbyeedeleja! 33I liimi aho lyashika ntwe-gati, shubiza ho giiti; shikundikija pyi i si, kushisha sa kenda. 34Mu sa kenda u Yesu ulila n'ilaka itaale alihaya, "Eloi, Eloi, lama sabaktani?" U kushomelejiwa kwaho giki, "Mulungu wane, Mulungu wane, nibuli wanilekaga?" 35Bamo babo abo baali bimiila henaho aho bigwa buhaya, "Bing'we, ong'witana Eliya!" 36Huna umo wabo upeela kujusola ibbupyo, ulilobya mu siki ulitunga kwidete, wiza ung'winha ang'we; kunu alihaya, "Leka tulole ulu akwiza u Eliya ang'wiche!" 37Aliyo u Yesu ufunya ilaka itaale, uzumalika! 38Huna i lisenge lya mu hekalu lyutanduka kufuma kwigulya kushisha ha si, lyulekana habili. 39U ntaale o bashilikale igana, uyo oli wimiila haho hihi, aho wabona waacha giko uhaya; "Bing'we, u munhu ng'wenuyu nghana oli Ng'wana wa ng'wa Mulungu!" 40Ka kule ho hado, baaliho bakima biloleelaga. U mu benabo baalimo ba Malia Magadalena, Salume, nu Malia u nina o ng'wa Yakobo u ndo na Yosefu. 41A bakima benabo bajaga bunondeela u Yesu kungunaana aho wali Galilaya. Baaliho na bakima bangi bingi, abo baali banondeela u Yesu kwiza i Yelusalemu. 42U lushiku lwenulo lwali lwa kulonja-lonja, nguno a ha ntondo yaho yali sabato. Huna luulu aho yabiza mhindi, 43Yosefu, muna Alimataya utimbya ngholo, uja u kuli Pilato, uukanomba u mili go ng'wa Yesu. U munhu ng'wenuyo oli namhala w'ibanza nkujiwa, niyo nanghwe ol'abulindiilile u butemi bo ng'wa Mulungu. 44U Pilato akakumya aho wigwa giki u Yesu omalaga kucha. Ung'witana u ntaale o bashilikale igana uyo onanghanaga u Yesu, umuja ulu nghana omalaga kucha. 45Aho wamana u kufuma u kuli munhu ng'wenuyo giki ili chene, ung'winha u Yosefu u mimba. 46Huna aho wagwicha u mimba a ha nsalaba, uukagula ng'wenda gwawiza gwa kitaani, ugulingiila u mimba, ugulaaja mu shigila, shali shisimbilwe ng'wiwe git'ihalo. A ha nyango gwa shigila upilingitija ho iwe, lyuchiba. 47A ba Malia Magadalena nu Malia u nina o ng'wa Yosefu, bubona aho akalaajiwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\