MALIKO 16

1Aho yabita i sabato, u Malia Magadalena nu Malia u nina o ng'wa Yakobo, hamo na Salume, bugula bugota bo ng'waso nsoga, giki balaaje bakagubile u mili go ng'wa Yesu. 2I dilu makingo u lushiku lo kwandya nyuma, bubuuka bajile u ku shigila. Aho lilifuma i liimi nabo balishikiila hoi. 3Kwike bandya kwibuja giki, "Nani akulipilingitya i liwe, atwingije a ha nyango go shigila?" 4Nguno lyali itaale no! Aliyo aho baponya a miso, bulibona i liwe lyamalaga kupilingitiwa lyinjiagwa ho. 5Aho bingila u mu shigila bibakila no, bujinjimala. Nguno bakabona sumba azwalile nghanjo yape, igashije ku lwandi lo nkono gwa bulyo. 6Ubawila giki, "Mutibakilage, tuhaya mulinkooba Yesu u muna Nazaleti uyo wali wakomilwe ha nsalaba! Atiho a henaha, ojuukaga. Nzugi mulole aho baali banaagije. 7Huna luulu, jagi mukabawile a bahemba bakwe, pyi nu Petelo; giki watongaga kuja Galilaya, h'uko mukujumona git'umo akamuwilila!" 8Aho binga a ha shigila, bandya kupeela kunu bakudetemaga, niyo babbahaga. Bulemeelwa nuulu kuwila munhu mhayo gose-gose, nguno baali bogoha no! [ 9Aho wajuuka u Yesu, i dilu ya lushiku lwenulo u lwa kwandya mu nyuma, uyo akang'wilongela kwandya wali Malia Magadalena, uyo wali wang'wingija masamva mpungati. 10U nkima ng'wenuyo, aho oja kubawila abo bikalaga nu Yesu, ubasanga bataali mu bupina bakulilaga nghungu. 11Na luulu nuulu aho bigwa giki wamonaga ali mpanga, batazunije. 12Hama hangi akiita ubilongela babili babo ali mu suso yingi, a bene bashimizaga bajile ku malaale. 13Nabo aho bashoka u ku bichabo bubawila, aliyo batabazuniligije. 14Ha numa ya henaho ubilongela a bahemba abo ikumi na umo, bakulyaga. Ubahugula kulwa butuzunya na buganghanazu bo ngholo jabo. Nguno baali batazunije iyo bakawilwa na a babo baali batonga u kumona aho wajuuka. 15Huna ubawila giki, "Jagi hose pyi u mu si, ng'ujilomeela i Nghulu Jawiza ku banhu bose. 16U wa kuzunya ubatiijiwa akupila, u wa kulema akugwilwa nsango. 17I shimanikijo ishi shikubiza hamo nabo a bazunya: bakuyupeeja masamva na kulungalunga mu ndimi jingi, mu lina lyane. 18Bakudima nuulu nzoka na makono gabo, niyo nuulu bung'wa shikolo isho shidugije kubulaga, shitubakenaagula. Na a basaatu bakuyubatuulila makono bapila." 19Huna luulu u Seeba Yesu aho wamala u kubawila, wanukulwa ng'wigulu. Wigasha ku nkono go bulyo go ng'wa Mulungu. 20Aliyo a boi bandya kuja hose-hose bakulomeelaga, nanghwe u Seeba uyutumama hamo nabo, mu koolecha shimanikijo kulwa kuguguzuhya u mhayo.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\