MALIKO 2

1Aho jabita shiku, u Yesu ushoka hangi i Kafalanaumu; gukumuka giki aliho a ha kaya. 2Banhu bingi biza kumona, bokala ho bishita; kushisha buchiba a ha nyango. Nanghwe uyubalomeela mhayo go ng'wa Mulungu. 3Kuhayimanila bang'wenhela munhu wa busaatu bo mangwisha, abuuchiwe na banhu bane. 4Aliyo iki baali bingi a banhu, bulemeelwa u kushikiila aho wali u Yesu. Na luulu bulinha kwigulya ya numba, buukachibula ipundu kulingisila aho wali, bushibitija hene i shilago isho wali ashilaalilile u nsaatu, bung'wicha. 5U Yesu aho wakubona u kuzunya kwabo ung'wila u nsaatu giki, "Bebe ng'wana, walekejiagwa i shibi shako." 6Baaliho na balangi ba shilagilo balebe, baali bigasha hoi; bandya kwiganika u mu ngholo jabo giki, 7"Nibuli wayuhaya na mihayo ili giko hangi u ng'wenuyu? U wenubu bugimu! Nani uyo adugije kulekeja shibi ulu ati Mulungu duhu?" 8Haho na haho u Yesu udeeba u mu moyo gokwe umo biganikilaga. Na ubawila, "Nibuli muliganika mihayo ili giko u mu ngholo jing'we? 9I gisi, u nogu guli ginehe? U gwa kung'wila u nsaatu giki, 'Walekejiagwa i shibi shako,' nuulu hamo u kung'wila giki, 'Buukaga ushibuuche i shilago shako ushimize?' 10Ali luulu, shiigelile mumane giki u Ng'wana wa Munhu ali nabo u budula bo kulekeja shibi u mu si." Huna ung'wila u nsaatu giki, 11"Bebe, nalikuwila buukaga ushibuuche i shilago shako uje kaya." 12Nghana ubuuka haho na haho, ushibuucha i shilago shakwe, ugumha ajile balolile a bose! Pyi bujinjimala, buyunkumilija Mulungu duhu balihaya, "Tutaali kubona mhayo guli giki na hado yaya!" 13Huna ufuma, uja alisingija hangi ku nyanza; pye a mabita gunondeela, nanghwe uyubalanga. 14Aho akubitaga uko na uko, umona Lawi ng'wana Alifayo igashije ng'witobisijo lya goodi; ug'wila, "Nilondeelage." Nghana ubuuka unondeela. 15U Yesu aho ali ha ng'wa Lawi akigasha kulya shiliwa, na batobisha ba goodi bingi hamo na banhu ba shibi bigasha kulya nanghwe, na a bahemba bakwe. Nguno abo banondeelaga baali bingi no. 16Aliyo a balangi ba shilagilo abo baali Bafalisayo, aho bamona alilya na banhu ba shibi na batobisha ba goodi, bubawila a bahemba bakwe giki, "Nibuli akulyaga hamo na batobisha ba goodi, buyaga na banhu ba shibi?" 17U Yesu aho wigwa ubawila giki, "A bapanga bati na nguno na nfumu, aliyo a basaatu h'abo bakankoobaga. U nene natizile kwitana batungilija, aliyo ba shibi!" 18A bahemba ba ng'wa Yohana na a ba Bafalisayo baali bafunga. Huna banhu balebe biza kumuja giki, "Nibuli a bahemba ba ng'wa Yohana na a ba Bafalisayo bakafungaga, aliyo a bahemba bako batafungaga?" 19Nanghwe u Yesu ubawila giki, "U ntooji ulu ataali hamo nabo a bageni ba ha bukwilima, nibuli bafunge? U ng'wikanza pye ilo ataali hamo nabo u ntooji, batiko u kufunga. 20Jikushika i shiku ja kwingijiwa u ntooji, u ng'wikanza lyenilo hu bakuyufunga. 21Atiho uyo akasumilijaga shilaka sha ng'wenda mpya ha ng'wenda nkulukulu, nguno ulu wita giko shikugutandula u ng'wenda u nkulukulu gukenaaguke kutinda. 22Na hangi atiho uyo akabikaga divai mhya ng'wibikilo ikulukulu, ulu wita giko, i divai ikulitandula i libikilo likenaaguke, ni divai yidika! Aliyo i divai i mhya shiigelile ibize ng'wibikilo ipya!" 23Yaliho sabato ndebe, u Yesu wabitilaga mu migunda ya busiga, a bahemba bakwe buyubinza mangala gamo aho bajile. 24Huna a Bafalisayo bung'wila, "Bebe, ulibona ahene! Nibuli baliita mhayo uyo guli ngilo kwitwa ha sabato?" 25Nanghwe ubawila giki, "A bing'we mutaali u kusoma umo akiitila u Daudi na a babo wali nabo, aho baali na makoye ga lutuubo? 26I giki u mu shiku ja ngabiji ntaale Abiasali akingila nabo a biye u mu numba ya ng'wa Mulungu, uukalya migati ya kutuulwa ku butongi bo ng'wa Mulungu, iyo yali ngilo u kwilya u wei na a biye, ulu iti bagabiji duhu?" 27Ongeja kubawila giki, "I sabato ituulilwe ho kulwa nguno ya banhu, iti banhu kulwa sabato. 28Huna luulu, u Ng'wana wa Munhu ali Seeba wayo ni sabato."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\