MALIKO 4

1Ikanza lingi hangi u Yesu akandya kulanga ha ng'walo gwa nyanza. Ibita itaale lyung'okaliila, nose uja mu nyanza uukigasha mu lyato; i libita lya banhu pye a bangi lyubiza ha ng'walo, a ha si nyumu henaho. 2Ubalanga mihayo mingi bo kutumamila shigemenghejo; u mu bulangi bokwe ubawila giki, 3"Alidegelekagi; mibi akafuma, uja kubiba mbiyu. 4Aho alibiba jingi jugwila mu nzila, jiza noni jujilya. 5Jingi jugwila mu si ya mawe-mawe, jugehelwa i si ya kujifukiila, ahene jikanguha u kuzwa iki jali jitafukiililwe chiza. 6Aliyo aho lyaseba i liimi, lyujoocha jujiga, nguno jali jiti na miji ya kwigela. 7Jingi jugwila mu minghwa, aho jilikula na a minghwa gukulanija najo, gujishiteleja; juduuma u kutwaja a matwajo. 8Aliyo i jingi jikagwila mu si yawiza, juzwa chiza jukula, jutwaja matwajo: jimo makumi adatu, jingi makumi atandatu, na jingi igana." 9Huna uhaya giki, "Uyo ali na matu gakigwaga ni igwage." 10U Yesu aho wasaaga iyene, abo baali hihi nanghwe, na a babo ikumi na babili bumuja i mihayo ya shigemenghejo shenisho. 11Nanghwe ubawila giki, "A bing'we ng'winhilwe i mbisila ja butemi bo ng'wa Mulungu. Aliyo u ku ba hanze, pyi i mihayo ili mu shigemenghejo duhu. 12Ibize giki, 'U kulola balole, aliyo u kubona yaya, nu kudegeleka badegeleke, aliyo u kwitegeleja yaya, batizugaluka, bakalekejiwa!' " 13Huna u Yesu ongeja kubawila giki, "Mutushiitegelejaga i shigemenghejo shenishi? Mukushimana ginehe luulu pyi i shigemenghejo i shingi? 14U mibi akabibaga mhayo go ng'wa Mulungu. 15Aliyo abo bali mu nzila umo gukabibagwa u mhayo gwenuyo, bali abo bakamalaga u kugwigwa, huna haho na haho wiza u Shetani wagupula u mhayo uyo gwabibagwa u mu ngholo jabo. 16Bangi baliho bali giti si ya mawe-mawe, a benabo bali abo bakagwigwaga u mhayo bagwanukula wangu-wangu na buyegi. 17Kwike gwikala guti na miji u mubo, gwabagunaana ikanza iguhi duhu, aliyo ulu gilonga makoye, nuulu buluhi kulwa nguno yago u mhayo, haho na haho bakagwaga. 18Baliho bangi bali giti si izwile minghwa; a bene bali abo bakagwigwaga u mhayo, 19kwike i myatila ya buli lushiku, nu bulemba-lembi bo sabo, nu kwikumva kwa buli mbika, shikagushitelejaga u mhayo gwagaya a matwajo! 20Aliyo bangi bali giti si yawiza; bakagwigwaga u mhayo bagwanukula, batwaja matwajo: bangi makumi adatu, bangi makumi atandatu, na bangi igana." 21Huna ubawila hangi giki, "Angu, i tala ikenhagwa giki ikundikijiwe itangwa, nuulu ituulwe ng'wizungu lya buliili? Iti giki ituulwe h'ikindikilo lya tala? 22Nguno gutiho mhayo uyo gukabisagwa ulu iti giki guloolechiwe, nu yuyo gukakundikijiagwa ulu iti giki gulakundulilwe! 23Ulu munhu ali na matu gakigwaga ni igwage." 24Ubawila hangi giki, "Ilanghanagi nayo iyo mukudegelekaga, i ngelekelo iyo mukugelekelaga, h'iyo mukugelekelwa na a bing'we, niyo hangi mukongejiwa na kutinda ho. 25Uyo ali na shikolo akwinhwa, uyo ati na shikolo ni shisho ali nasho akutaajiwa!" 26Hangi u Yesu uhaya, "U butemi bo ng'wa Mulungu bubizile giti munhu uyo akabibaga mbiyu ha si. 27Ulu wila olaala, wela hangi omisha, aliyo atudula u kumana umo jikazwilaga nu mumo jikakulilaga. 28I si hu yene ikajinhaga kutwaja matwajo; kwandija iduutu, hama lyangala, kushisha kupandika mbeke u mu lyangala. 29Aliyo a matwajo ulu gakomeela, haho na haho akabityaga mo lushu, nguno gashikaga a magesa." 30Hangi uhaya, "U butemi bo ng'wa Mulungu tubulenganije na ki, nuulu tubutuule mu shigemenghejo ki? 31Bubange giti kabiyu ka haladali ako kakahambagwa; a koyi kali kado ka bado u mu mbiyu pyi i jose. 32Aliyo ulu kuuzwa, kakakulaga lyabiza isaka itaale kutinda pye i miti ya masaka. A matambi gakakulaga kushisha na noni ja kulala japandika wikalo u mu mbeho yalyo." 33Buli ikanza u mu kubasomboolela, u Yesu watumamilaga shigemenghejo shingi sha mbika yeniyi, kulenganila nu budula bo kwitegeleja kwabo. 34Wali atabasomboolelaga mhayo ulu iti mu shigemenghejo, aliyo a bahemba bakwe waboolekejaga ulu wasaaga nabo iyene. 35Aho lyabiza lya mhindi u mu lushiku lwenulo, u Yesu ubawila a bahemba bakwe giki, "Tujagi ku nkilo." 36Bulileka i libita lya banhu bingila nanghwe mu lyato, bunjana git'umo wali; na mato gangi gulondeela. 37Aho balija gubuuka nyaga ntaale, mahuuli guyulitula i lyato, nose lyegeela kokala minzi. 38U wei wali ku numa ya lyato alaalile tulo, wisagulaga ha nsago u ntwe gokwe. Bumisha baling'wila, "Nangi, nibuli utudililaga aliyo tulihaya kushila?" 39Aho wabuuka uguhama u nyaga; ni nyanza wiwila, "Lembeelaga, uhuumule." Na nghana gulembeela u nyaga, hubiza sele-sele. 40Huna ubawila, "Nibuli ng'wali ng'ogohaga giko? Mutaali duhu u kubiza na kusanya?" 41Bakogoha na kogohele kataale no, bandya kwiwila boi bike balihaya, "I gete u munhu ng'wenuyu ni nani, wa kwigwiwa buyaga na miyaga na manyanza hose?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\