MALIKO 5

1Bakaja buukashika ku nkilo gwa nyanza, mu si ya Bagelasa. 2U Yesu aho wafuma u mu lyato, haho na haho umanhya na munhu w'isamva, alifuma ku mashigila. 3H'uko wikalaga, na wali atiho munhu nuulu umo uyo wali adugije kumohya nuulu ni bo kutumamila nyololo. 4Nguno nghangala ningi wabohiagwa na nhendele nuulu minyololo; aliyo witinaga duhu i minyololo, ni nhendele wajibinzagula! Wali atiho munhu nuulu umo wa kudula kungheeba. 5Na luulu pyi i shiku wikalaga ku mashigila na mu ngulu; liimi ji na bujiku pe akuhoyookaga, kunu akwichubagulaga na mawe. 6Aho wanoleela u Yesu ataali ka kule, umpeeleela uukantugija mazwi, 7kunu alilila n'ilaka lya higulya alihaya giki, "Bebe Yesu Ng'wana wa ng'wa Mulungu uyo ali higulya no, uli na mhayo ki nu nene? Nilahililage mu lina lya ng'wa Mulungu giki utuniluhya!" 8Akahaya giko nguno u Yesu wali wamala kulilagila i lisamva giki, "Nfumage u munhu ng'wenuyo." 9Huna umuja giki, "I lina lyako uli nani?" Nanghwe ung'wila, "I lina lyane nali Mabita, nguno tuli bingi." 10Hama gundayiila u Yesu giki atizugafunya hanze ya si yeniyo. 11Likasangwa lyaliho idale itaale lya ngulubi jadiimaga hihi na lugulu. 12Huna luulu a masamva gundayiila u Yesu galihaya giki, "Tutwalage u mu ngulubi ijo tukingile mu jene!" 13Nanghwe ugazunilija nghana a masamva genayo, gufuma guja gukingila u mu ngulubi jenijo. I lidale na butaale walyo liyita nhambo kujiliila ku lugegu lo nyanza, jukagwila ng'wenumo jung'wa nhuli juchila mu nyanza, jali giti shihumbi shibili! 14A badiimi bajo bupeela nhambo, buja buukagukumucha u mhayo gwenuyo u mu nzengo, nu ku magunguli. Banhu bufuma kuja kugulola uyo gukilonga. 15Aho bashika a hali Yesu, bunsanga u munhu uyo wali na mabita ga masamva igashije, niyo azwalile shizwalo, na a masala gadeekanaga. Bakogoha no! 16Huna a bambona bubasomboolela iyo ikang'wilongela uyo wali na masamva; pyi ni ya ngulubi. 17A banhu ba kwenuko bung'wikumbilija u Yesu inge u mu si yabo. 18Aho wingila mu lyato, u munhu uyo oli na masamva ung'wikumbilija giki nanghwe anondeele. 19Aliyo atanzuniligije. Ung'wila giki, "Jaga kaya ku bang'wing'we, ukabasomboolele iyo wakubeegejaga u Seeba, umo wakuchilaga shigongo." 20Nanghwe nghana winga a henaho uja Dekapoli makulu gaho: mizengo ikumi.', uukandya kwikumucha iyo akiitilwa na Yesu, buyukumya pye a banhu! 21Huna u Yesu ukila nyanza hangi bo mu lyato, aho washika hangi u ku nkilo, usanga ibita itaale lya banhu, baali banindiila haho bbihi ni nyanza. Wahayika u mu lyato, a banhu bung'witinja. 22Kuhayimanila wiza munhu umo, ntaale w'isinagogi; lina lyakwe Yailo. Aho wamona u Yesu, ungwila mu magulu. 23Ung'wikumbilija mu kwidohya, aling'wila giki, "Kashike kane kalisaata, niyo kali mandetendete, nzugu ukatuulile makono kapile, kinge u mu nhabaala!" 24Ubuuka uja hamo nanghwe, ni libita na butaale walyo nalyo lyunondeela; banhu buyunshiteleja. 25Waliho nkima nebe, wakoyiagwa busaatu bo ngeji, nose umala myaka ikumi n'ibili. 26Wikalaga akusingijaga mu bafumu, aliyo baali balemeelwa u kungunaana, ulu iti kumaja shikolo shakwe dalali duhu, na kumanung'ongegeja makoye! 27Aho walwigwa u lukumo lwa ng'wa Yesu, wiza nanghwe akuchiibilijaga u ng'wibita lya banhu; wiziila ku numa ushika wikuumya i nghanjo ya ng'wa Yesu. 28Nguno wiwilaga giki, "Nuulu nukuumya shizwalo shakwe duhu nakupila!" 29Na nghana haho na haho u ngeji goya, a mininga gakwe gukama, wiyigwa u mu mili gokwe giki, opila a makoye gakwe genayo. 30I likanza lyenilo u Yesu wibona nguzu jang'winga, wikibuka u ku numa ubabuja a banhu alihaya, "Nani okuumya shizwalo shane?" 31A bahemba bakwe bunshokeja balihaya, "Nibuli ulibuja nani onikuumya, aliyo ulibabona giki a banhu bakushitelejaga?" 32U wei wandya kwilalangija pye a hose, amone uyo akagwita u mhayo gwenuyo. 33U nkima ng'wenuyo ogoha wandya kudetema, nguno akagumana uyo gukang'wilongela; wiza ho ushika ugwa mu magulu ga ng'wa Yesu, unsomboolela pyi i yose git'umo ili. 34Nanghwe ung'wila giki, "Nshike wane, u kuzunya kwako kwakupijaga, jaga mu mhola, a makoye gako gakwingaga." 35Aho ataali uyomba giko kwimanila biza banhu, bakatung'wa kufuma u ku ng'wa ntaale w'isinagogi; bushikila kuhaya giki, "U nshike wako wazumalika, numho utaali na mhayo ki gwa kunkoya u Nangi?" 36U Yesu aho wagwigwa u mhayo gwenuyo ung'wila u ntaale w'isinagogi giki, "Utogohage, bebe ng'wene sanyaga duhu." 37Na luulu u Yesu atabazuniligije banhu bangi u kushikiila ho hamo nanghwe, ubasola ba Petelo na Yakobo, nu Yohana u ng'wanong'wawe wa ng'wa Yakobo. 38Aho bashika a ha ng'wa ntaale w'isinagogi, usanga yabizaga myanda-myanda ya yoge; banhu bakufuutagilaga, na kutula nghungu. 39Ubawila, "Nibuli muliyoganya na kulila giko? Atachile u ng'wana, alaalile duhu!" 40Bunseka nyachilu-chilu kulwa kundalaha. Aliyo u wei ubafunya hanze pye a bose. Ubasola duhu a babyaji ba ng'wana, na a babo bakashikiila nanghwe hoi; wingila nabo umo wali u ng'wana. 41Ushika undima nkono u ng'wana; huna witana alihaya, "Talita kumi!" Makulu gaho, "Ng'waniki nalikuwila buukaga!" 42Na nghana haho na haho u ng'waniki ubuuka, wandya kushimiza, nguno wali wa myaka ikumi n'ibili. Bakakumya na kakumije kangi nako. 43Huna ubakomeleja no-no-no, giki atizilonga wa kugumana u mhayo gwenuyu, hama ubawila bang'winhe shiliwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\