MALIKO 8

1U mu shiku jenijo likibilinga hangi ibita itaale, aliyo baali bati na shiliwa. Huna u Yesu ubitana a bahemba bakwe ubawila giki, 2"Nalibasaatwa a banhu nguno i haha jashikaga shiku idatu bali hamo nane, aliyo bati na shiliwa. 3Ulu nubalaga baje kaya bali nzala, badugije nuulu kugwa-wesa mu nzila, nguno bangi bazengile kule." 4Nabo a bahemba bakwe bunshokeja giki, "U mu matogolo umu, munhu adugije kupandikila hali shiliwa sha kubigela a banhu na wingi aba?" 5Nanghwe ubabuja, "Muli na migati yinga?" Buhaya, "Mpungati." 6Huna ulagila giki a banhu bigashe ha si. Wisola i migati mpungati yeniyo, ulumba, wimeganya, ubinha a bahemba bakwe bigabanhye, nghana bubagabanhya a banhu. 7Baali na tudilo tugehu, nu twene u Yesu ulumba kulwato, ulagila nato tugabanhyiwe. 8Bakalya bigeja; aho bagasoleela a masaajiwa, bokaja matangwa mpungati. 9Abo bakalya baali giti banhu shihumbi shine, huna ubalaga busambaala. 10Haho na haho u wei na a bahemba bakwe, bingila mu lyato buja mhandi ja Dalimanuta. 11Huna Bafalisayo bunsanga u Yesu, bandya kung'wihalalija balikooba shimanikijo sha kufuma ng'wigulu. 12Nanghwe ukiima n'ilaka lya koolecha kubasaatwa mu moyo; hama uhaya, "Nibuli i shibyalilwe ishi shikukoobaga shimanikijo? Nalimuwila gwa nghana giki, i shibyalilwe ishi shitudula kwinhwa shimanikijo na hado yaya." 13Ubaleka, wingila mu lyato hangi uja ku nkilo. 14Biba kusola migati, bubiza bati na ginhu, ulu iti ngati gumo duhu uyo baali nago u mu lyato. 15Kwimanila u Yesu wabahugula alihaya giki, "Ikalagi miso, ng'wilanghane u ku shibimbya sha Bafalisayo ni sha ng'wa Helode." 16Aliyo a boi bandya kwilunjalunja, baliwila giki; "Hamo shi iki tuti na migati!" 17Aho wadeeba ubawila, "Nibuli muliwila giki, hamo iki muti na migati? Mutaali duhu u kwitegeleja nu kumana? Ni ginehe i ngholo jing'we jitaali ndito giko? 18A miso muli nago, aliyo gashi u kubona nduhu! Na a matu muli nago, aliyo u kwigwa yaya! Mutugemaga u kwizukwa nuulu hado gete. 19Aho nakimeganya i migati iyo itano kulwa banhu shihumbi shitano, mukokaja matangwa ganga a ga masaajiwa?" Bung'wila, "Ikumi na abili." 20"Al'i migati mpungati, iyo baali balya banhu shihumbi shine, aho ng'wagasoleela a masaajiwa ng'wali ng'okaja matangwa ganga?" Bung'wila hangi, "Mpungati." 21Huna ubabuja, "Mutaali duhu u kwitegeleja?" 22Bushikiila Betisaida, a banhu ba kwene bung'wenhela munhu mboku, bung'wikumbilija ankuumye. 23Nanghwe undima nkono u mboku unfunya hanze ya nzengo. Unswila mate u ku miso, untuulila na makono; huna umuja, "Ulibona shose-shose?" 24Aho wabuucha u bushu giki alole, uhaya; "Nalibona banhu baliyeela-yeela, aliyo bali giti miti." 25Untuulila hangi makono u ku miso gakwe, upila. Aho walola ushibona chiza pyi i shikolo. 26U Yesu ung'wila aje kaya, unkomeleja giki, "Niyo utizingila nu mu nzengo." 27U wei u Yesu na a bahemba bakwe bugoloola bajile mhandi ja Kaisalia Filipi. Aho bali mu nzila, ubabuja giki, "A banhu bakunihayaga nali nani?" 28Bunshokeja balihaya, "Uli Yohana Matiija, aliyo bangi giki uli Eliya, na bangi hangi giki uli umo wa bahangi." 29Huna ubabuja nabo giki, "Al'a bing'we mukunihayaga nali nani?" Petelo ung'wila, "Uli Kilisto." 30Na luulu ubahana batizung'wila munhu nuulu umo u mhayo gwenuyo. 31Huna wandya kubalanga giki, "U Ng'wana wa Munhu shing'wigeleelilwe aluhiwe mu mihayo mingi; na kuleng'wa na banamhala, hamo na bagabiji bataale na balangi ba shilagilo." Na giki, "Akubulagwa, aliyo akujuuka ha numa ya shiku idatu." 32U mhayo gwenuyo akaguhaya hape-hape gete. I likanza lyenilo u Petelo umpunja ha mhujo, wandya kunghama. 33Aliyo u wei ubagalukila a bahemba bakwe, huna unghama u Petelo aling'wila giki, "Ingaga u ku butongi bone Shetani. Nguno u bebe utiganikaga ya ng'wa Mulungu, uli mu ya banhu duhu!" 34Ha numa ulitana i libita hamo na a bahemba bakwe; ubawila giki, "Ose-ose uyo atogilwe kunilondeela nene, shiigelile idalahe wei ng'wenekili, ibuukije nsalaba gokwe, h'anilondeele. 35Nguno buli ng'wene uyo atogilwe kubupija bupanga bokwe, akubujimiija, aliyo uyo ubujimiija u bupanga bokwe kulwa nguno yane na kulwa nguno ya Nghulu Jawiza, u ng'wenuyo akubupija. 36Angu, u munhu akubiza na solobo ki nuulu akipandika pyi i si, aliyo u bupanga bokwe ubujimiija? 37Nuulu hangi u munhu adugije kufunya shikolo ki kulwa kukomoola bupanga bokwe? 38Nguno ose-ose uyo unibonela minala u nene ni mihayo yane u mu shibyalilwe isho shitankugije Mulungu na sha shibi ishi, nanghwe u Ng'wana wa Munhu akumonela minala u munhu ng'wenuyo, u ng'wikanza lya kwiza hamo na bamalaika beela, ng'wikujo lya ng'wa Ise."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\