MATAYO 11

1Huna luulu u Yesu aho wamala kubalagila a bahemba bakwe abo ikumi na babili, akinga a henaho uja akulangaga na kulomeela mu mizengo yabo. 2U Yohana aho ali mu jeela akigwa i shitile sha ng'wa Kilisto; huna utuma babili ba bahemba bakwe baje u kuli Yesu bakamuje giki, 3"U bebe hu uli ng'wene uyo izile, nuulu tunindiile ungi?" 4Nanghwe u Yesu ubashokeja uhaya giki, "Jagi mukang'wile u Yohana iyo muliyigwa na kwibona. 5A babboku balibona, na a balema balishimiza, a ba mbiji bakwelaga, a bagulu nabo bakwigwaga; pye na a bafu bakujuukaga, na a bahabi balilomeelwa Nghulu Jawiza. 6Niyo ali na mbango buli ng'wene uyo ati na kwipama kulwa nguno yane." 7Aho binga a benabo, u Yesu wandya kubawila a banhu mihayo ya ng'wa Yohana. Uhaya giki, "Aho ng'wajaga ku matogolo, ng'wajaga kulola ki? Kadete kakuyengejiagwa nyaga? 8Ng'wali mutogilwe kubona ki? Hamo munhu azwalilile myenda ya nyasabi? Managi giki abo bakazwalaga myenda ya nyasabi bakikalaga mu kaya ja nyatemi. 9Na luulu, i gete ng'wajaga kwita ki? Hamo kulola nghangi? Alichene, niyo nalimuwila ali ntaale kutinda nghangi! 10U wei hu ng'wene uyo gwandikilwe kulwakwe giki, 'Managa giki, nalintuma ntumijiwa wane ku butongi wako, akutonga kukubeeja-beegeja nzila.' 11Nalimuwila gwa nghana giki, u mu bose abo babyalilwe na bakima, atiho nuulu umo uyo ali ntaale kuntinda Yohana Matiija. Aliyo uyo ali ndo wa bado u mu butemi bo ng'wigulu ankilile u wei. 12Niyo kwingiila mu shiku ja ng'wa Yohana kushisha lelo iyi, u butemi bo ng'wigulu bukuluhiagwa hataale, kwike a bigaganija bakubupandikaga. 13Nguno pye a bahangi ni shilagilo bakahanga kwiza kukaja hali Yohana. 14Na luulu ulu mutogilwe kuzunya zunyagi, nguno u ng'wenuyu huna ng'wene u Eliya uyo shiigelile ize. 15Uyo ali na matu ni igwage. 16"Aliyo himba nashiikolanije na ki i shibyalilwe shenishi? Shitikilile na baana bigashaga ng'wigulilu bakwihamukilaga na bichabo; 17bakuhayaga giki, 'A bing'we, ni ginehe twalumufuulilaga mbiilulu aliyo ning'we u kubina yaya; hama hangi aho twandya kulila nghungu nahene mutapinihalile!' 18Nguno u Yohana akiza atulyaga nuulu kung'wa yaya; buyuhaya, 'Ali n'isamva.' 19Hama u Ng'wana wa Munhu aho wiza akulyaga na kung'wa, hangi nahene bandya kuhaya giki, 'Nolagi u munhu uyu; naku na neevi, niyo anwanile na batobisha ba goodi, buyaga na banhu ba shibi!' Kwike a masala gakiyoolechaga mu katumamile kago." 20Huna wandya kwiyoolomya i mizengo iyo yali yalema kugaluka, nuulu iki mihayo mingi ya koolecha budula bokwe yali yabeejiwa muyo. 21Uyiwila alihaya giki, "Uli mu kwihiga Kolasini, nu bebe Betisaida uli mu kwihiga. Nguno i shitwa sha koolecha budula butaale isho shabeejiwe mu bing'we ulu ni shabeejiwa mu Tulo na Sidoni, a bazengi baamo ni bagaluka kale, mu kuzwala magunila na kwifudika mu mabu. 22Aliyo i haha nalimuwila giki, u mu lushiku lo kulamulwa, ikubiza hambu-hambu u ku bana Tulo na a bana Sidoni, kutinda u ku bing'we! 23U bebe nangho Kafalanaumu, uliganika giki ukugunguhiwa kushisha ng'wigulu? Ukwichiwa kushisha kulimu! Nguno i milimo ya koolecha budula butaale iyo yabeejiwe muli bebe ulu ni yabeejiwa mu Sodoma, i si yeniyo ni itaali iliho ni lelo iyi! 24Huna luulu nalikuwila giki, u mu lushiku lo kulamulwa, ikubiza hambu-hambu u ku bana Sodoma kutinda u kuli bebe." 25I likanza lyenilo u Yesu uhaya giki, "Nalikukumilija Baba, bebe uyo uli Seeba w'igulu na si; nguno pyi i mihayo yeniyi wibisile u ku ba masala na a bitegeleja, wiyoolecha u ku baana. 26Alichene Baba, nguno h'umo ibeelelile u kuli bebe. 27U Baba ashituulile pyi i shose mu nkono gwane; na atiho nuulu umo uyo aamanile u Ng'wana ulu ati Baba iyene. Hangi atiho nu yuyo aamanile u Baba, ulu ati Ng'wana iyene, na buli ng'wene uyo Ng'wana alatogwe kunfubolela. 28Nzugi kuli nene pye abo muli na makoye, na mubunilwe miligo midito; u nene nakung'wifuuja. 29Solagi ijoki lyane, ng'wilange kufuma kuli nene, nguno u nene nali nfula na nali ng'widohya u mu ngholo; u mu giko hu bukwifuula u bupanga wing'we. 30Nguno ili shinogu u kulitumamila i lijoki lyane; hama nu nigo gwane guli mbupu."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\