MATAYO 14

1U mu shiku jenijo u Helode aho wigwa u lukumo lwa ng'wa Yesu, 2uyubawila a batumami bakwe giki, "Tambala shilanga u ng'wenuyu Yohana Matiija, wajuukile kufuma mu bafu. H'uyo akwenhelejaga yitwe mihayo ya koolecha budula butaale giki!" 3Na luulu, u Helode hu ng'wene uyo wali wandima u Yohana untunga na umponya mu jeela, kulwa nguno ya ng'wa Helodia, uyo wali nke wa ng'wa Filipo ng'wanong'wawe. 4U Yohana akanghama ung'wila giki, "Iti yawiza u bebe u kunsola u nkima ng'wenuyo!" 5Nose oli atogilwe kumulaga kulwa mhayo gwenuyo, kwike oli abogohile a banhu, nguno bamonaga u Yohana giki wali nghangi. 6Aliyo nose lukashika lushiku lo kwizukwa kubyalwa kwakwe u Helode, nshike wa ng'wa Helodia ubabinila chiza pye a bose, uyega no u Helode. 7I likanza lyenilo, ung'wila u ng'waniki giki akunsamba shikolo shose-shose isho alanombe; niyo ung'wilahilila. 8U ng'waniki nanghwe kulwa kusamilijiwa na nina, uhaya giki; "Aha nali aha nisambage ntwe go ng'wa Yohana Matiija, guli ng'wilangahe!" 9U ntemi uzwangana no, aliyo iki wali wamala kwilahila, niyo ku butongi wa bageni abo wali wabalaalika kwiza ku shiliwa, ukalila kulagila duhu giki u ng'waniki inhwe u ntwe! 10Untuma munhu uja u mu jeela, uukamuta u ntwe u Yohana! 11Bung'wenhela nghana u ng'waniki guli ng'wilangahe, biza bung'winha; nanghwe untwalila nina! 12A bahemba bakwe u Yohana biza bugubuucha u mimba gokwe buukagujika, ha numa buja u kuli Yesu, kujung'wila u mhayo gwenuyo. 13U Yesu aho wagwigwa u mhayo gwa kucha kwa ng'wa Yohana, wingila mu lyato winga a h'ipandi lyenilo; uja kwipandi liti na banhu giki akalembeele iyene kwenuko. Aliyo a banhu aho bigwa buyinga u mu mizengo mabita na mabita, bakunondeelaga lo magulu. 14Wahayukola a ha ng'walo ugabona a mabita ga banhu ubasaatwa, ubapija a basaatu babo. 15Aho lyabiza lya mhindi, a bahemba bakwe bung'wegeela bung'wila giki, "U ng'wenumu tuli ng'witogolo duhu, niyo ni likanza lyaja. Hambu-hambu ni wabalaga a banhu baje ku machalo bakigulile na shiliwa!" 16Aliyo u Yesu ubashokeja alihaya giki, "A banhu bati na nguno ya kuja, binhagi a bing'we i shiliwa." 17Nabo bung'wila, "Tuti na shiliwa sha kwigela a henaha, tuli na migati itano na ndilo ibili duhu." 18Nanghwe ubawila, "Nenhelagi aha i shenisho." 19Huna ulagila a banhu bigashe ha maswa. Wisola i migati yeniyo butano wayo ni ndilo ij'ibili. Ulangamila ng'wigulu, ulumba, ushimeganya ubinha a bahemba bakwe, a bahemba nabo bubagabanhya a banhu. 20Pye bakalya bigeja; aho bashisoleela isho shikasaaga, bokaja matangwa ikumi na abili ga mamenyagulwa. 21Abo bakalya baali bagosha giti shihumbi shitano, kuleka kubisaaba a bakima na a baana. 22Huna i likanza lyenilo, u Yesu ubakomeleja a bahemba bakwe kwingila mu lyato, batonge kuja ku nkilo gwa nyanza. U wei usaaga alimalija kubalaga a banhu. 23Aho wamala u kwilaga nabo, ulinha mu lugulu iyene kujulomba; nose wila u bujiku ataali ko iyene duhu. 24I likanza lyenilo i lyato lyali ku bujiba kule ni si, likukoyiagwa mahuuli, nguno u nyaga gwabafumiilaga ku butongi. 25Mu madilu mataale ga ngoko ja kwandya, bahayimanila u Yesu wabasanga alishimiza higulya ya nyanza. 26A bahemba aho bamona alishimiza higulya ya nyanza, bogoha no. Bulila balihaya, "Lilo linghangi!" 27Aliyo haho na haho u Yesu ubayombya alibawila; "Timbyagi ngholo, mutogohage nali nene." 28Huna u Petelo ung'wila, "Seeba ulu uli bebe, niwilage nane nize aho uli henaho nalishimiza higulya ya minzi." 29Nanghwe u Yesu ung'wila, "Nzugu." U Petelo wika nghana u mu lyato, wandya kushimiza ajile aho wali u Yesu. 30Kwike aho wagukalalila u nghuyembo gwa nyaga ogoha, wandya kulibila; ulila alihaya, "Seeba nanguhilage!" 31Haho na haho u Yesu ugoloola nkono unzubula, kunu aling'wila giki, "Bebe wa kuzunya kudo, nibuli wiganilija?" 32Aho bingila bubili wabo u mu lyato, gulembeela na kulembeela u nyaga. 33Pye a bose abo baali u mu lyato bunamya kunu balihaya giki, "Nghana uli Ng'wana wa ng'wa Mulungu!" 34Bahayukila i nyanza, bushika ku si ya Genesaleti. 35A banhu ba kwene bundeeba u Yesu, bandya kulagija hose-hose u mu mapandi ga hihi-hihi, bang'wenhele pye abo baali basaatu. 36Buyung'wikumbilija bakuumye nuulu ha neno ya shizwalo shakwe duhu. Na nghana pye abo bakuumyaga bapilaga.Shimile sha kulekwa na bataale


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\