MATAYO 15

1Huna Bafalisayo na balangi ba shilagilo ba kufuma Yelusalemu, bunsanga u Yesu kumuja giki, 2"Nibuli a bahemba bako bakushikenaagulaga i shimile isho twalekelwa na bataale, batukalabaga tame a makono gabo ulu bahaya kulya i shiliwa?" 3Nanghwe ubashokeja uhaya giki, "Hama i gisi, nibuli a bing'we mukashikenaagulaga i shilagilo sha ng'wa Mulungu kulwa kudima shimile shing'we? 4Iki u Mulungu ahayile giki, 'Nkujage so na noko'; na giki, 'Uyo unduka ise nuulu nina shing'wigeleelilwe kubulagwa!' 5Aliyo a bing'we muhayile giki, ose-ose ulu ulinda ung'wila ise nuulu nina giki, 'I shikolo shane ishi ni shakugunaana, kwike shafunyiwe kubiza inongho kuli Mulungu!' 6Na nghana u munhu ng'wenuyo atudula u kunkuja u ise nuulu u nina. U mu giko mukagukenaagulaga u mhayo go ng'wa Mulungu kulwa nguno ya shimile shing'we! 7Bing'we bibeeleja, u Isaya atungiligije u mu buhangi ubo abuhayile kulwa nguno ying'we; umo ahayilile giki, 8'A banhu aba banikugije bo ha nomo duhu, aliyo u mu ngholo bali kule nu nene. 9Bakanilamyaga dalali, aliyo kunu bulanga malange ga kulagilwa na banhu.' " 10Huna u Yesu ulitana i libita lya banhu bung'wegeela; ubawila giki, "Bing'we, degelekagi ng'witegeleje. 11Giki, isho shikingilaga mu nomo go ng'wa munhu shitansosohajaga, aliyo isho shikafumaga mu nomo gokwe h'isho shikansosohajaga U busoso ubo buhayiwe mu shandikwa, ili mbika iyo kang'witaga munhu aleke kwigeleelwa kubiza na busangi na Mulungu (lola. na Yoh 18:28; Blm 1:24; 12:9).'." 12Ha numa ya yeniyo, a bahemba bakwe bung'wegeela bung'wila, "Umanile i giki a Bafalisayo bakolagwa no u kugwigwa u mhayo gwenuyo?" 13Nanghwe ubashokeja uhaya, "Buli shene i shizwile, isho shitahambilwe na Baba uyo ali ng'wigulu, shikudubbulwa. 14Balekagi; nguno a benabo babboku, na batongeeji ba babboku. U mboku ulu untongeela mboku ng'wiye, bakujugwila ng'wichongo bubili wabo!" 15A henaho u Petelo ung'wila u Yesu giki, "Tuwilage a makulu ga lusumo lwenulo." 16Nanghwe ushosha uhaya, "Na a bing'we mutaali u kwitegeleja? 17Mutamanile giki buli shene isho shikingilaga mu nda kubitila mu nomo, i nghalilo yaho ikabizaga kufuma hanze kwitogolo? 18Aliyo isho shikafumaga mu nomo, shikingaga mu ngholo. I shenisho h'isho shikansosohajaga u munhu! 19Nguno isho shikafumaga mu ngholo, shili maganiko mabi, bubulagi, bushihani, bujingi, wibi, bulomolomo na budalahi. 20I yeniyi h'iyo ikansosohajaga u munhu; lelo u gwa kulya na makono gatakalabije, u gwene guti gwa kunsosohaja munhu na hado yaya." 21Huna u Yesu winga a henaho, uja mhandi ja Tulo na Sidoni. 22Kwitulwa nkima umo, muna Kanaani wa mhandi ja kwenuko, wiza akulilaga alihaya giki, "Nikulilagwe Seeba Ng'wana wa ng'wa Daudi, nali na nshike wane akukoyiagwa isamva!" 23Aliyo u Yesu atanshokegije nuulu hado; a bahemba bakwe bung'wegeela bung'wikumbilija balihaya, "Nzunilijage aje, nguno alikala utukuubilija no, kunu akulilaga!" 24Nanghwe ubashokeja giki, "U nene natumilwe ku ngholo ja numba ya Isilaeli, ijo jijimiilile." 25U nkima ung'wegeela wiza untugija mazwi, ung'wikumbilija uhaya, "Nigunaanage baba!" 26Nanghwe u Yesu unshokeja aling'wila giki, "Iti chiza u kusola shiliwa sha baana ushiponegeja tuwa." 27U nkima ng'wenuyo uhaya, "Na nghana guli chene baba, aliyo nahene nu tuwa nato tukasolelejaga a malagalikwa ayo gakalagalaga ulu balilya a beneto." 28A henaho u Yesu ung'wila u nkima ng'wenuyo giki, "Bebe mayu, uli na kusanya kutaale. N'ibizage git'umo nghumbu jako jili." Nghana u nshike wakwe upila i likanza lyenilo. 29Winga nu kwenuko u Yesu, uja akushimizaga hihi-hihi ya nyanza ya Galilaya. Akiita uja uukalinha mu lugulu, wigasha ng'wenumo. 30Nu kwene gunkuubija mabita mataale ga banhu, galing'wenhela pye abo baali basaatu, babboku, balemehazu, buyaga na bashimuumu. Na bangi bingi duhu, buyushika babatuula ku magulu gakwe wabapija. 31A mabita ga banhu genayo, gukumya u kubabona a bashimuumu bayuyomba, na a basaatu bayupila, na a balemehazu bayushimiza, na a babboku bayubona. A banhu benabo bunkumilija Mulungu wa Isilaeli. 32Huna u Yesu ubitana a bahemba bakwe ubawila giki, "Nalibasaatwa a banhu nguno i haha jashikaga shiku idatu bali hamo nane, aliyo bati na shiliwa. Natatogilwe u kubalaga baje bali nzala, nguno badugije nuulu kugwa-wesa mu nzila." 33Nabo a bahemba bakwe bung'wila giki, "U mu matogolo umu tukapandikile hali shiliwa shingi sha kubigela a banhu na wingi aba?" 34Nanghwe u Yesu ubabuja, "Muli na migati yinga?" Buhaya, "Mpungati, na tudilo tugehu." 35Huna ulagila gigashe ha si a mabita ga banhu. 36Wisola i migati iyo mpungati nu tudilo twenuto; ulumba, ushimeganya. Ubinha a bahemba bakwe, nabo a bahemba bubagabanhya a banhu. 37Pye bulya bigeja; aho bagasoleela a masaajiwa, bokaja matangwa mpungati. 38A banhu abo bakalya baali shihumbi shine, kuleka kubisaaba a bakima na a baana. 39Huna ugalaga a mabita ga banhu, u wei wingila mu lyato, uja ku si ya Magadani.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\