MATAYO 16

1Bafalisayo na Basadukayo bung'wegeela u Yesu kwiza kungema; aho bashika bunomba aboolekeje shimanikijo sha kufuma ng'wigulu. 2Nanghwe ubashokeja alibawila, "Ulu ng'ubona lyalalukaga i lilunde makanza ga liimi lya mhindi, mukahayaga; 'Lelo ng'wanga.' 3Nuulu makanza ga dilu ulu ng'ulibona i lilunde lyahindihalaga lyuditibija, mukahayaga ; 'Lelo ikutula mbula.' A bing'we ulu ng'walola u ng'wilunde mukamanaga umo ilijila i wangaluke, lelo u gwa kushideeba i shimanikijo sha makanza aya u gwene gumulemeelile gete! 4Shibyalilwe shabubi na shitankugije Mulungu, shikukoobaga shimanikijo. Aliyo shitudula kwinhwa i shimanikijo, ulu iti sha ng'wa Yona!" Ubaleka henaho uja. 5A bahemba bakwe baali biba u kusola migati aho balija u ku nkilo. 6Kwimanila u Yesu wabawila giki, "Kalaganagi, ng'wilanghane u ku shibimbya sha Bafalisayo na Basadukayo." 7Aliyo a bene bandya kwilunjalunja balihaya, "Kolaga hamo shi iki tutasolile i migati!" 8U Yesu ugudeeba u mhayo gwenuyo, ubawila giki, "Bing'we ba kuzunya kudo, nibuli muliwila giki, hamo iki muti na migati? 9Mutaali duhu u kwitegeleja? Mutuyizukagwa i migati itano iyo ikalyiwa na banhu shihumbi shitano, na a matangwa ayo mukokaja? 10Mutuyizukagwa nuulu i migati mpungati iyo yali yabigela banhu shihumbi shine lelo iyi, na a matangwa ayo ng'wali ng'okaja? 11Nibuli mutitegelejaga giki natumuwilaga mihayo ya migati? Na luulu kalaganagi ng'wilanghane gete u ku shibimbya sha Bafalisayo na Basadukayo!" 12Huna bitegeleja giki wali atahayaga kwilanghana kulwa shibimbya sha mu migati, aliyo wahayaga mihayo ya malange ga Bafalisayo na Basadukayo. 13U Yesu aho washika mhandi ja Kaisalia Filipi, ubabuja a bahemba bakwe alihaya, "A banhu bakunghayaga u Ng'wana wa Munhu giki ali nani?" 14Nabo buhaya, "Bamo bakunghayaga giki ali Yohana Matiija, bangi Eliya, aliyo bangi hangi Yelemia, nuulu umo wa bahangi." 15Huna ubawila, "Al'a bing'we mukunihayaga nali nani?" 16Simoni Petelo ushosha uhaya, "Uli Kilisto Ng'wana wa ng'wa Mulungu mpanga!" 17U Yesu ung'wila giki, "Uli na mbango Simoni ng'wana Yona, nguno u mhayo gwenuyu utafubolelilwe na munhu, aliyo na Baba uyo ali ng'wigulu. 18U bebe nalikuwila uli Petelo Makulu ga Petelo gene Shiganga, nuulu Iwe.', niyo i kanisa yane nakwizengela a ha shiganga shenishi; hama nuulu mibita ya kulimu ituyiheeba na hado yaya. 19Nakukwinha i fungulo ja butemi bo ng'wigulu, na luulu buli mhayo uyo ulagutunge u mu si, gukubiza gwatungagwa ng'wigulu, nuulu gose-gose ulu uguzunilija mu si, gukubiza gwazunilijiagwa ng'wigulu." 20Huna ubahana a bahemba batizung'wila munhu nuulu umo, giki u wei hu wali ng'wene u Kilisto. 21Huna luulu kufuma ikanza lyenilo, u Yesu wandya kuboolekeja a bahemba bakwe, giki shing'wigeleelilwe kuja Yelusalemu, uko banamhala na bagabiji bataale hamo na balangi ba shilagilo bakunuhya mu mihayo mingi; na giki akubulagwa. Aliyo akujuuka ha lushiku lo kadatu lwaho. 22U Petelo umpunja ha mhujo u Yesu, wandya kunghama alihaya giki, "Seeba, u mhayo gwenuyo ni gukachilage kule uko, gutizukugwila bebe!" 23Nanghwe ungalukila u Petelo ung'wila giki, "Ingaga u ku butongi bone Shetani. Uli ishiki u kuli nene; nguno u bebe utiganikaga ya ng'wa Mulungu, uli mu ya banhu duhu!" 24Huna u Yesu ubawila a bahemba bakwe giki, "Ose-ose uyo atogilwe kunilondeela ni idalahage wei ng'wenekili, hama ibuukije nsalaba gokwe ng'wenekili h'anilondeele. 25Nguno buli ng'wene uyo atogilwe kubupija bupanga bokwe akubujimiija, aliyo uyo ubujimiija u bupanga bokwe kulwa nguno yane, u ng'wenuyo akubupandika. 26Angu, u munhu akubiza na solobo ki nuulu akipandika pyi i si, aliyo ubujimiija u bupanga bokwe? Nuulu hangi, u munhu adugije kufunya ki kulwa kukomoola bupanga bokwe? 27Nguno u Ng'wana wa Munhu akwiza ng'wikujo lya ng'wa Ise ali hamo na bamalaika bakwe; huna akungabila buli ng'wene ngabo gwa kulenganila na shitwa shakwe. 28Kwike nalimuwila gwa nghana giki, u mu banhu abo bimiilaga aha, baliho bamo batuliloja i licha na hado yaya, kushisha bamone u Ng'wana wa Munhu aliza mu butemi bokwe!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\