MATAYO 2

1U Yesu akabyalilwa mu nzengo gwa Betelehemu ya Buyudaya, mu shiku ja ntemi Helode. Kuhayimanila biza u mu Yelusalemu bamani ba mihayo ya sonda, bafumile mhandi ja kiya. 2Aho bashika bubuja giki, "Ali hali u Ntemi wa Bayudaya uyo wabyalilwe? Nguno a bise i kiya twabonile sonda yakwe, na luulu twizaga kunamya." 3U ntemi Helode aho wigwa i mihayo yeniyo akazwangana no, pye na a bangi abo baali hamo nanghwe i Yelusalemu. 4Ubakuminga pye a bagabiji bataale na a balangi ba banhu, wandya kubabugilija i lipandi lya kubyalilwa u Kilisto. 5Nabo bung'wila, "Betelehemu ya Buyudaya, nguno u muli nghangi handikilwe giki, 6Bebe Betelehemu mu si ya Buyudaya, uti ndo na hado yaya u mu basugi ba Buyudaya, nguno u kufuma muli bebe akwilonga Nsugi, uyo akubadiima banhu bane, a Baisilaeli.' " 7Huna u Helode ukalalwa kumana kufuma u ku bamani ba mihayo ya sonda benabo. Ubapunja ha mhujo kubagisilija chiza i likanza lya kilongele ka sonda yeniyo. 8Ha numa ya henaho ubatuma baje i Betelehemu; ubawila, "Jagi mukigisilije mu welwa-ngholo i mihayo ya ng'wana. Ulu mulamone ng'wize muniwile, nguno nane natogilwe kujunamya!" 9Aho bamala kundegeleka u ntemi, bubuuka bajile. Bibona hangi i sonda ibatongeelile, git'umo yali yabatongeelela u kufuma i kiya. Yahayushika a h'ipandi ilo wali u Ng'wana, yoya u kuselema. 10Aho bibona i sonda bakayega na kayegele kataale no! 11Bahayingila u mu numba, bumona u Ng'wana nu nina u Malia, butuja mazwi bunamya. Baali na manongho gabo, bugataligula bung'winha shakwinha: zahabu, bubbani, na ngazu. 12Aho bahaya kuja kaya, u Mulungu ubahugula mu shilooti giki batizubita u kuli Helode. Na nghana bubitila nzila yingi buja ku si yabo. 13Aho binga, malaika wa ng'wa Seeba ung'wilongela u Yosefu mu shilooti; ung'wila giki, "Buukaga unsole u Ng'wana nu nina, upeelele Misili, ukikale kwenuko kushisha nakuwile. Nguno u Helode ali hihi kwandya kunkooba u Ng'wana amulage." 14Na nghana umisha, unsola u Ng'wana hamo nu nina, bubuuka kuja Misili i bujiku yeniyo. 15Akikala kwenuko kushisha ucha u ntemi Helode. I mihayo ikaja giko kulwa kushikilijiwa kwa buhangi bo ng'wa Seeba; umo nghangi wakwe ahayilile giki, "Nakang'witana u Ng'wana wane kufuma Misili." 16U Helode akabona giki wagimva nyachilu na a bamani ba mihayo ya sonda, na luulu upelana no. Ulagila babulagwe a banigini a bagosha, a ba mu Betelehemu, ni chalo isho shibimbikanilwe nayo; pye a b'ilika lya kwandija myaka ibili na kwika ha silili ya henaho, kulenganila ni likanza ilo bakang'wila a bamani ba mihayo ya sonda, aho wabagisilija. 17U mu kwita giko gubiza gwashikiila u mhayo uyo guhayiwe na nghangi Yelemia; giki, 18"Ilaka likigwiwa mu Lama, nghungu na kuganghila kutaale; Laheli alililiila baana bakwe, nu kuhuumujiwa alemile nguno batiho!" 19Aho waacha u Helode, malaika wa ng'wa Seeba ung'wilongela hangi u Yosefu mu shilooti aho ali Misili. Ung'wila giki, 20"Buukaga unsole u Ng'wana nu nina ushoke ku si ya Isilaeli; nguno baachile abo balubukoobaga u bupanga bo Ng'wana." 21Nghana aho wamisha unsola u Ng'wana nu nina, bubuuka bajile; bushika u mu si ya Isilaeli. 22Aliyo aho wigwa giki Akelao watemile u mu si ya Buyudaya a ha ng'wanya go ng'wa ise u Helode, akogoha u kuja ko u kwenuka. Uhugulwa mu shilooti, uja mhandi ja Galilaya, 23uukazenga Nazaleti. Gubiza gwashikiila uyo guhayiwe na bahangi giki, "Alitanwa muna Nazaleti."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\