MATAYO 20

1"Nguno u butemi bo ng'wigulu bubizile giti namugi ha ng'wakwe, uyo akipuuna dilu kujukooba batumami ba mu ngunda gwakwe gwa mizabibu. 2Wiyigwa nabo kubinha mheela ya denali imo ku lushiku lugima buli ng'wene. Huna ubatuma buja u mu ngunda gokwe, buukandya kutumama. 3Mu liimi giti lya sa idatu giko ufuma hangi, ubona bangi bimiilaga ng'wigulilu bati na nimo gose-gose. 4Na a bene ubawila; 'Jagi ning'we u mu ngunda gwane gwa mizabibu, nakung'winha isho shiigeleelilwe.' 5Nabo buja; mu makanza ga liimi ntwe-gati hangi wahayufuma, wenha bangi; nu mu sa kenda. 6Kujiliila mu makanza ga sa ikumi n'imo ufuma hangi ubona bangi, nabo bimiilaga duhu bati na nimo; na a bene ubabuja giki, 'Bing'we nibuli ng'walocha ng'wimiilaga aha duhu, muti na nimo shi?' 7Nabo bunshokeja buhaya, 'Tutaali kupandika u wa kutwinha u nimo.' Ubawila; 'Jagi ning'we u mu ngunda umo!' 8"Aho lyabiza lya mhindi, u ng'wenekili ngunda ung'wila nanghani o sabo jakwe giki, 'Bitanage ko a batumami ubinhe buli ng'wene i mheela yakwe; wandije abo biza numa, ukamaligije abo batongaga u kushika.' 9Aho biza abo bakashika sa ikumi n'imo, busola buli ng'wene denali imo. 10Abo baali batonga bandya kwiganika giki bakusola ningi a bene; aliyo nabo aho bashika busola denali imo buli ng'wene. 11Huna luulu aho balanukula, bandya kuyung'ung'uula, bakung'ung'uulilaga u ng'wenekili ngunda. 12Buyuhaya giki, 'A bing'wana aba biza haha yeniyi tulimalija, bagelela kutumama sa imo duhu, ni ginehe watulenganija nabo, aliyo a bise twalochaga tukutumamaga mu kwiyumilija na kupya liimi!' 13"Nanghwe unshokeja umo wabo ung'wila giki, 'Ng'wanong'wise, natukwiboneelaga. Angu, twali tutizuniligije giki ukusola denali imo? 14Natogagwa nene u kung'winha u wa kumalija git'umo nakwinhila u bebe. Bebe, solaga i sabo yako uje! 15Nuulu hamo u nene itanigeleelilwe kujitumamila i sabo jane umo natogelilwe? Kolaga hamo wasaaya shi iki wabubona u wiza-ngholo bone?' 16H'umo ikubizila; a ba kumalija bakubiza ba kwandya, hama a ba kwandya bakubiza ba kumalija!" 17U Yesu aho ali mu lugendo alilinha kuja Yelusalemu, u mu nzila akabapunja ha mhujo abo ikumi na babili; ubawila giki, 18"I haha tulilinha kuja Yelusalemu, u Ng'wana wa Munhu akujutuulwa mu makono ga bagabiji bataale na balangi ba shilagilo, banamule nsango gwa kubulagwa. 19Ha numa bakuntuula mu makono ga banhu ba mahanga U mhayo gwenuyu gukatumamilagwa u mu Bibilia kubahaya banhu abo bati Bayudaya; nuulu banhu abo nhungwa jabo jitanyegije Mulungu (Bfe 4:17).', bangimbe nyachilu na kuntula, hama bakunkoma ha nsalaba. Aliyo akujuuka ha lushiku lo kadatu lwaho." 20Kuhayimanila nke wa ng'wa Zebedayo na bitunja bakwe ong'wegeela u Yesu, ushika untugija mazwi alinomba mhayo. 21Nanghwe u Yesu umuja; "Ulitogwa ki?" Ngikulu nanghwe ushosha alihaya, "Seeba, ka lagilaga shi giki a bitunja bane a babili aba baligashe nangho u mu butemi wako, umo ku nkono gwako gwa bulyo, nu ungi u ku gwa lumoso!" 22Nanghwe u Yesu ushosha ubawila, "A bing'we angu mutagumanile uyo muligulomba! Mudugije kushing'wa i shikombe isho nali hihi kushing'wa u nene?" Bung'wila; "Tudugije!" 23Ubawila, "Na nghana mukushing'wa i shikombe shane; aliyo u gwa kwigasha ku nkono gwane gwa bulyo na gwa lumoso, guti gwa kumuzunilija nene; u gwene guli gwa banhu abo balonja-longejiwe na Baba." 24Abo ikumi aho bigwa, bubapelanila a bichabo a ba shikulu na shizuna. 25Huna u Yesu ubitana ubawila; "Mumanile giki a basugi ba mahanga h'a balomani, na giki a bataale babo h'abo bakabatumamyaga bo nguzu! 26U ku bing'we itigeleelilwe ibize giko, aliyo buli ng'wene uyo atogilwe kubiza ntaale u mu bing'we, shing'wigeleelilwe abize ntumami wing'we. 27Nu yuyo atogilwe kubiza ntongeeji u mu bing'we abize nsese wing'we. 28Nguno nu Ng'wana wa Munhu atizile kutumamilwa, aliyo kutumama, na kufunya bupanga bokwe kubiza shikomoolelo kulwa nguno ya bingi." 29U Yesu na a bahemba bakwe aho balinga i Yeliko, ibita itaale lyunondeela. 30Baaliho na babboku babili bigashije bbihi na nzila; aho bigwa giki Yesu alibita, bandya kuhamuka balihaya, "Ng'wana wa ng'wa Daudi, tukulilagwe!" 31A banhu buyubahama giki bahuumule, aliyo a bene hu bongeja gete u kuhamuka balihaya; "Seeba, Ng'wana wa ng'wa Daudi; tukulilagwe!" 32U Yesu wimiila ubitana. Ubabuja giki, "Mutogilwe nang'witile ki?" 33Nabo bunshokeja baling'wila giki, "Seeba, ka a miso gise gabone!" 34U Yesu ubasaatwa, ugakuumya a miso gabo; haho na haho bandya kubona, bunondeela.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\