MATAYO 21

1Bahayutumbya Yelusalemu, bubiza bashika Betifage, ku lugulu lo mizeituni, u Yesu utuma babili ba bahemba bakwe. 2Ubawila giki, "Jagi u mu chalo isho shili ku butongi wing'we shenisho, ulu mulashike mukubona nzobe ili na ng'wana itungilwe, italigulilagi munenhele. 3Ose-ose uyo alamuwile mhayo ng'wilagi giki, 'Seeba ali na nimo najo, akujishosha haha yeniyi duhu.' " 4U gwenuyo gukaja giko kulwa kushikilijiwa kwa mhayo uyo guhayiwe kubitila muli nghangi; giki, 5"Guwilagi u nzengo gwa Sayuni, 'Managa giki, u Ntemi wako u ng'widohya, aliza kuli bebe adamhilile nzobe; ali ha nzobe, ng'wana wa nzobe.' " 6A bahemba benabo aho baja, buukiita umo akabawilila u Yesu. 7Biyenha i nzobe nu ng'wana wayo, aho bajishisha bujituulila myenda a ha migongo yajo, udamhila. 8Mabita mataale ga banhu bandya kuja balamba myenda yabo u mu nzila, bangi buyubbuta matambi mado-mado ga miti bagaponangija u mu nzila. 9A mabita ayo gaali u ku butongi bokwe na a yayo gakuubijaga gandya kuhamuka galihaya; "Ikujo libize u kuli Ng'wana wa ng'wa Daudi. Akumilijiwe uyo aliza mu lina lya ng'wa Seeba; ikujo libize higulya no!" 10Aho oshika u mu nzengo gwa Yelusalemu, pye a hose hubiza tagambi, pyi buyibuja giki, "I gete, nani u ng'wenuyu?" 11A mabita gushosha galihaya, "U ng'wenuyu nghangi, Yesu wa Nazaleti ya Galilaya!" 12U Yesu aho wingila u mu hekalu, ubapeeja pye abo biitilaga mo byashala ja kujinja na kugula shikolo, ujisalingula i meza ja bakaabanya ba hela, pye na a masumbi ga bajinja ba mhunda. 13Ubawila; "Yandikilwe giki, 'I numba yane ikwitanwa numba y'ilomba; aliyo a bing'we mukwiyitaga kubiza ipilinga lya basambo!' " 14Aho ali mu hekalu bung'wegeela babboku na balemehazu, ubapija. 15A bagabiji bataale na a balangi ba shilagilo bakapelana no aho bashibona i shakukumya isho akabeeja; bubabona na banigini u mu hekalu balihiliila buhaya giki, "Ikujo libize kuli Ng'wana wa ng'wa Daudi!" 16Bung'wila giki, "Ulibigwa umo balihayila a benaba?" Nanghwe u Yesu ubashokeja; "Bugatu! A bing'we mutaali u kusoma umo guhayililwe giki, 'Bebe walangile banigini na beleele kulamya na milomo yabo?' " 17Huna ubaleka winga ho a henaho, ufuma hanze ya hekalu, uja Betania uukalaala kwenuko. 18A ha ntondo yaho i dilu ulinha ngulya ashokile hangi u mu nzengo, aliyo wali atuubile. 19Aho ali mu nzila ubona ntini, uliga ho kulola; kwike ugayiwa shikolo shose-shose, gwali na maduutu duhu. Uguwila u nti giki, "Utalatwaja matwajo ilali!" Haho na haho guuma u ntini gwenuyo! 20A bahemba aho babona bukumya no, buhaya, "Yee, aliyo nibuli guuma haho na haho u ntini?" 21Nanghwe u Yesu ubashokeja uhaya, "Zunyagi nalimuwila gwa nghana giki, ulu ng'ubiza na kuzunya kuti na kutawa-tawa, mudugije kugwita u mhayo gwenuyu; niyo iti ku ntini duhu, aliyo nuulu lugulu git'ulu mudugije kuluwila giki, 'Ingaga a henaho ukagwe mu nyanza,' na nghana ikuja chene. 22Niyo hangi buli shikolo isho mukulomba mu kuzunya, mukupandika." 23Aho washika hangi u mu hekalu wandya kulanga, kuhayimanila bansanga bagabiji bataale na banamhala; bumuja balihaya giki, "Bebe, iyo ukwiyitaga yeniyi, ukwiyitaga mu budula ki? Niyo hangi nani uyo wakwinhile u budula wene?" 24Nanghwe u Yesu ushosha ubawila giki, "Nane namubuje mhayo gumo, ulu mulanishokeje nane nakumuwila i yeniyi nakwiyitaga mu budula ki. 25U bubatiija bo ng'wa Yohana, boli bufumile hali? Ng'wigulu, nuulu ku banhu?" Bandya kwilunjalunja baliwila giki, "Ulu tulahaye boli bufumile ng'wigulu akutubuja, 'Nibuli luulu mutizunije i mihayo yakwe?' 26Aliyo hangi u kuhaya giki, 'Boli bufumile ku banhu,' ni chene tulogoha, nguno pye a banhu bamanile giki u Yohana wali nghangi." 27Huna luulu bukalila kunshokeja u Yesu balihaya giki, "Tutamanile!" Nanghwe ubawila, "Nu nene natumuwilaga i yeniyi nakwiyitaga mu budula ki." 28"I gisi luulu, himba mulibona ginehe? Waliho munhu umo, wali na bitunja babili. Uja kung'wila u wa kwandya giki, 'Bebe ng'wanone, lelo jaga ukatumame u mu ngunda go mizabibu umo.' 29Nanghwe ushosha uhaya; 'Mm, yaya natudula!' Aliyo a ha numa ya henaho ugalucha a maganiko uja. 30U namhala uukang'wila nu wa kabili u mhayo gwenuyo; u ng'wene uhaya, 'Bugatu baba, nakuja;' aliyo atajile. 31U mu bubili wabo, ali ginehe uyo akiita umo wali atogelilwe u saabo?" Buhaya, "U wa kwandya!" Nanghwe u Yesu ubawila; "Huna luulu zunyagi nalimuwila gwa nghana giki, a batobisha ba goodi na a bamalahya bakumutanga u kwingila u mu butemi bo ng'wa Mulungu. 32Nguno u Yohana akiza kung'oolekeja a bing'we nzila ya butungilija ng'unemeja i yakwe; aliyo a batobisha ba goodi na a bamalahya buzunya. Lelo a bing'we nuulu aho ng'wabona a ha numa yaho, nahene mutagalukile giki muzunye!" 33"Degelekagi lusumo lungi, oliho munhu nebe namugi ha kaya yakwe, akalima ngunda uguhamba mizabibu, huna ugupindilija ngitili, usimba mo n'ikamilo lya divai. Ulola uzenga mo na numba ya balanghani, hanuma ugutuula mu makono ga balimi, u wei winga ho. 34Aho lyegeela ikanza lya matwajo, utuma basese bakwe, baje u ku balimi bakasole a matwajo gakwe. 35Aliyo a balimi benabo buukabadima a basese bakwe; umo buntulagula milangha, ungi bumulaga, na ungi bumponda mawe. 36Utuma hangi basese bangi, lelo bingi ho kukila a ba kwandya; aliyo na a bene buukabiitila giko duhu. 37Wanoga nose untuma ng'wana wakwe, kunu alihaya giki, 'Bakunkuja u ng'wana wane!' 38Aliyo a balimi benabo aho bamona u ng'wana, biwila giki, 'Uyu angu hu ng'wene u ng'wingiji gete, tumulagagi tubusole bise u wingiji bokwe!' 39Nghana bundima, bundutanja kuja hanze ya ngunda, buukamulaga! 40I gisi luulu, u ng'wenekili ngunda ulu wiza, akubiita ginehe a balimi benabo?" 41Bunshokeja giki, "Akwiza abakenaagule nguno bali balimi babubi, nu ngunda ugutuula mu makono ga balimi bangi, abo badugije kung'winha a matwajo ga mu ngunda mu makanza ayo gigelile." 42A henaho u Yesu ubawila; "A bing'we mutaali u kushisoma i shandikwa isho shihayile giki, 'I liwe ilo bakalilema bazengi h'ilo lyabizile lya kwigoloolela i numba; u mhayo gwenuyu gufumile kuli Seeba, niyo guli gwawiza no u mu miso gise?' 43"Huna luulu, nalimuwila mukutaajiwa u butemi bo ng'wa Mulungu, linhwe ihanga lingi; ilo likutwaja matwajo ayo gigeleelilwe. [ 44Nose ulu munhu uligwila i liwe lyenili, akupaanaguka paza-paza, lelo uyo lyungwila, u ng'wene likuntobagula tobo-tobo!]" 45A bagabiji bataale na a Bafalisayo aho bajiigwa i sumo jakwe jenijo, bumana giki akajihaya kulwa nguno yabo. 46Aliyo u kundima bakagogoha a mabita, nguno a banhu bamonaga giki ali nghangi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\