MATAYO 24

1Huna u Yesu ufuma u mu hekalu; aho alija a bahemba bakwe bung'wegeela bayung'oolekeja umo gaali gazengelilwe a mabindo gayo. 2Nanghwe ushosha uhaya; "Angu muligabona pye a genaya? Nalimuwila gwa nghana giki, litiho iwe a henaha ilo likulekwa higulya y'iwe lichalyo, ilo lituholomolelwa ha si!" 3Huna uukigasha mu lugulu lo mizeituni, a bahemba bakwe bung'wegeela hoi, bali boi duhu. Buhaya giki, "Tuwilage, i yeniyi ikubiza ho nanali; na hangi shikubiza ho shimanikijo ki i sha kwiza kwako, ni sha koolecha kushikiila kw'ikanza?" 4U Yesu ushosha ubawila giki, "Ilanghanagi, munhu ose-ose atizumulemba-lemba. 5Nguno bingi bakuyiza mu lina lyane, balihaya giki, 'U nene hu nali Kilisto!' Niyo bakuhubya banhu bingi . 6Hama mukwandya kuyigwa mabulugu na nghulu ja mabulugu. Aliyo yaya u kufung'wa ngholo, i yeniyo shiigelile ibize ho; kwike i ngelelo ikubiza itaali u kushika. 7Nguno bukubiza ho wiyubukiji ha gati y'ihanga n'ihanga, na butemi ku butemi. Jikuyudinghima nyahinga, na kwilonga nzala mu mapandi mingi. 8Kwike pyi i yeniyi ili giti wandijo wa kulung'wa busungu duhu." 9"Na mukuyulodeelwa ng'wayuluhiwa na kubulagwa. Niyo pye a mahanga gakumukolwa kulwa nguno ya lina lyane. 10Hama bingi bakwipama, na bakuyilodeela kulwa nguno ya kwikolwa benekili na benekili. 11Na bahangi bingi balomolomo bakwilonga, bayubenheleja banhu bingi kwinga u mu nghana. 12Butogwa bo banhu bingi bukupola kulwa nguno ya bugomi kongeja kukwila. 13Aliyo uyo wiyumilija kushisha ku ngelelo, akupila. 14Niyo i Nghulu ja butemi jeniji shiigelile jilomeelwe pye a hose u mu si, wilonge bukaaniji ku mahanga gose; huna luulu i ngelelo ikushika." 15"Ali luulu, i sha malofu i shikenaaguji isho shihayiwe na nghangi Danyeli ulu ng'ushibona shimiila h'ipandi lyeela, (uyo alisoma ni itegelejage), 16a henaho abo bali mu si ya Buyudaya ni bapeelelage ku ngulu. 17Uyo usangwa ali kwigulya ya numba, atizika giki asole shikolo kufuma mu numba yakwe. 18Nu yuyo ali ku malaale atizushoka ku numa kusola shizwalo shakwe. 19U mu shiku jenijo bakubiza mu makoye mataale no abo bakusangwa bali nda, na a babo bakubiza bakonhyaga. 20Lombagi u kupeela kwing'we kutizubiza mu shiku ja mbeho ya mu shiyaga, nuulu ha sabato. 21Nguno u ng'wikanza lyenilo bukubiza ho buluhi butaale no, ubo butaali kwilonga kufuma ha wandijo wa si kushisha haha; hama butalabiza ho hangi na hado yaya! 22Niyo ulu ni iti kugehiwa i shiku jenijo, wali atiho wa kupila nuulu umo, aliyo i shiku jenijo jigehiwe kulwa nguno ya basolwa. 23"Nose ulu ose-ose umuwila giki, 'Lolagi uuy'aha u Kilisto,' nuulu giki, 'Ali kuunu,' yaya u kuzunya. 24Nguno bakwilonga bakilisto balomolomo, na bahangi balomolomo; niyo bakuyoolecha maleeba mataale na mihayo ya kukamaaja, giki ulu yudulikana babahumbuule na a basolwa. 25Managi giki u nene nalimuhugula kuko itaali u kwilonga i yeniyo. 26Hu kuhaya giki nuulu munhu umuwila, 'Lolagi uuyo ali ku matogolo,' yaya u kufuma; nuulu giki, 'Lolagi mu kaya alimo wibisaga,' mutizuzunya. 27Nguno ikubiza git'umo lulabi lukalabijaga mu kiya, aliyo u bung'weku boshika ng'weli. Nu kwiza kwa Ng'wana wa Munhu kukubiza giko. 28Nguno aho guli mimba hu hene aho jikwikumingila ni mbeshi." 29"Aliyo u buluhi wa mu shiku jenijo ulu bubita, haho na haho i liimi likwitilwa giiti, nu ng'weji gukoya u kufunya u bupe wago. Ni sonda jikuyumodaguka kufuma u kwilunde; pyi nu budula bo ng'wigulu bukutinginyiwa. 30Huna luulu u ng'wilunde shikubonwa shimanikijo sha Ng'wana wa Munhu. Pyi i ng'anda ja banhu ba mu si bakulila nghungu; hama bakumona u Ng'wana wa Munhu ali mu malunde ga ng'wigulu aliza, na budula n'ikujo itaale. 31Huna akutuma bamalaika bakwe n'ilaka itaale lya mhembe. Bakuja balibakuminga pye a basolwa bakwe kufuma mhandi ine ja si; kufuma wandijo w'igulu kushisha ku ngelelo yalyo!" 32"I haha u mhayo gwenuyu gwilangilagi ku ntini. A matambi ga nti gwenuyo ulu gandya kusonga na kufuluma maduutu managana, mukamanaga giki gwegeelaga u ng'waka. 33Ni mihayo yeniyi ili giko; ulu ng'ubona yandya kwilonga managi giki ali hihi, nuwe wegeelaga ali ha nyango. 34Nalimuwila gwa nghana giki, i shibyalilwe ishi shitubita aho itaali kushikiila pyi i yose iyi. 35I ligulu ni si shikubita, aliyo i mihayo yane itiko kujimiila na hado yaya!" 36"Kwike atiho uyo alumanile u lushiku lwenulo ni likanza; nuulu a bamalaika ba ng'wigulu batamanile, pyi nu Ng'wana; ulu ati Baba wike. 37Nguno u kwiza kwa Ng'wana wa Munhu kukubiza git'umo ikajila mu shiku ja ng'wa Noa. 38U mu shiku jenijo aho lyali litaali kwiza i lihuuma, balyaga na kung'wa; hangi batoolaga na kutoolwa, kushisha mu lushiku ulo Noa akingila mu ngalaba. 39Batachagukile nose lyubasanganija i lihuuma, lyubapyagula pye a bose. H'umo kukubizila nu kwiza kwa Ng'wana wa Munhu! 40Banhu babili bakusangwa bali mu ngunda, umo akutwalwa, umo ulekwa! 41Bakima babili bakusangwa bakwishiishaga, umo akutwalwa, umo ulekwa! 42Na luulu ikalagi nzugulu-matu, nguno mutamanile u Seeba wing'we akwiza lushiku ki. 43Hama managi giki, u namugi ha ng'wakwe ulu ni walideeba i likanza lya kwiza kwa ng'wibi, ni atilekanigije i numba yakwe ikambagulwe! 44Nose luulu na a bing'we shing'wigeleelilwe kwikala nzugulu-matu, nguno u Ng'wana wa Munhu akwiza ng'wikanza ilo mutuliganikilaga." 45"I gisi, nsese ki u nsanyiwa na ng'witegeleja, u wa kutuulwa na ise-bugonzo ha butaale bo kaya yakwe, giki ayubagabanhya banhu ba ha ng'wakwe buli ng'wene shiliwa shakwe ng'wikanza ilo ligeleelilwe? 46U nsese ng'wenuyo ulu usangwa nu ise-bugonzo akwitaga iyo alagililwe, akubiza na mbango ningi no. 47Nalimuwila gwa nghana giki akung'wita abize ntaale wa shikolo shose i sha ha ng'wakwe. 48Aliyo u nsese ng'wenuyo ulu wabubi, huna wandya kwiwila u mu moyo gokwe giki; 'Yu, odilile no niyo u baba-bugonzo!' 49Hama na ulinhya kuyubatula a basese biye, kunu akulyaga na kung'wa na bakolwa-walwa, 50u ise-bugonzo akung'wisanganija u nsese ng'wenuyo mu lushiku ulo atalwiganikilile, n'ikanza ilo atalimanile. 51Akwiza amutagule mapingili-mapingili, ni mheela yakwe ang'wisaabile ng'wigele lya bibeeleja, uko kukubiza kulila nghungu na kushelanya mino!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\