MATAYO 3

1U mu shiku jenijo Yohana Matiija akiza ku matogolo ga Buyudaya; uyulomeela 2alihaya, "Galukagi, nguno u butemi bo ng'wigulu wegeelaga." 3U ng'wenuyo hu ng'wene uyo ahayiwe na nghangi Isaya, giki, "Ilaka lya munhu akuhamukaga mu matogolo, 'Beeja-beejagi ikuuwa lya ng'wa Seeba, jigoloolagi i nzila jakwe.' " 4I shizwalo sha ng'wa Yohana shali sha booya bo ngamila, u mu nkimbili witungaga ngwasho gwa nkoba, i shiliwa shakwe shali njige na buuki bo mu matogolo. 5Banhu bingi bakayiza uko wali; bafumaga Yelusalemu na hose-hose u mu si ya Buyudaya, nu mu si pyi i ja ku mbalama ya mongo gwa Yolodani. 6Buli bene bashikaga batambuula i shibi shabo wababatiija u mu mongo gwenuyo. 7Kwike aho wabona Bafalisayo bingi na Basadukayo baliza u ku bubatiija bokwe; ubawila, "Bing'we bubyile wa shipili, nani wamuhugulile giki mugupeele u nsango uyo guliza? 8Ali luulu, twajagi matwajo kulwa koolecha bukaaniji bo kugaluka kwing'we. 9Mutiganikage mukwiwilaga giki, 'Tuli na nkulugenji wise Abulahamu.' Nguno nalimuwila nuulu kufuma mu mawe git'aya, u Mulungu adugije kumuukija baana u Abulahamu. 10Niyo i haha iliho mbasa ituulilwe nghana-nghana a ha matina ga miti. Hu kuhaya buli nti uyo gututwaja matwajo gawiza, gukubbutwa guponyiwe mu moto. 11"U nene nghana nalimubatiija mu minzi kulwa kugaluka; aliyo a ha numa yane aliza uyo anikilile u budula. U nene natigeleelilwe nuulu ni kumuukija shilatu shakwe, u ng'wenuyo h'uyo akumubatiija na Moyo Ng'wela, na moto. 12U luhungo lokwe ali nalo mu nkono gokwe wei ng'wenekili, hama u lubuuga lokwe akulupyagula alweje lwele pe. U busiga abukuminge chiza abutuule ng'wibikilo lyakwe; aliyo a meela a gene ugapemba mu moto guti gwa kujima!" 13Huna u Yesu winga i Galilaya, uja uko wali u Yohana, u ku mongo gwa Yolodani, nanghwe akabatiijiwe. 14Aliyo u Yohana unemeja alihaya, "Nibuli uliza kuli nene, aliyo u nene hu inigeleelile unibatiije u bebe?" 15Nanghwe u Yesu unshokeja ung'wila, "Nizunilijage i haha, nguno ili yawiza tubushikilije u butungilija u bose." Huna unzunilija. 16U Yesu aho wamala u kubatiijiwa, haho na haho ufuma u mu minzi. I likanza lyenilo lyukunduka i ligulu, umona u Moyo wa ng'wa Mulungu alika giti nghuulu, izile a hali we. 17N'ilaka lyufuma u ng'wigulu lilihaya giki, "Uyu ng'wene Ng'wana wane Ntogwa, uyo aniyegije hataale no!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\